Společnost Apple žádá o patent pro spyware, který by jí umožnil sledovat uživatele a kontrolovat ávněné používání produktů značky Apple.(Yutaka Tsutano/ flickr.com/ licence)
Společnost Apple žádá o patent pro spyware, který by jí umožnil sledovat uživatele a kontrolovat ávněné používání produktů značky Apple.(Yutaka Tsutano/ flickr.com/ licence)

Společnost Apple žádá o patent pro spyware, který by jí umožnil sledovat uživatele a kontrolovat neoprávněné používání produktů značky Apple.

Sledovací funkce, které patent popisuje, vyvolaly určitou kontroverzi. Skupina pro elektronická práva Electronic FroFoundation (EFF) o spyware hovoří jako o "traitorware" (z angl. traitor = zrádce, pozn. red.).

Zpráva EEF říká, že tato technologie umožní firmě Apple zjistit pozici uživatele, sledovat jeho internetovou činnost, monitorovat přístup do paměti, pořizovat screenshoty, a dokonce zaznamenávat srdeční frekvenci uživatele.

Podle patentové databáze Patentvest by patent Apple mohl shromažďovat informace o uživateli pokaždé, když je zařízení "zapnuto, odemknuto, nebo používáno". Je-li zjištěn neoprávněný uživatel, může dojít k omezení funkcí, zakázání přístupu nebo dokonce k vymazání dat.

Spyware ovšem může shromažďovat data také z jiných systémů. V patentu stojí, že "pokud se uživatel pokusí synchronizovat nebo spárovat s počítačem jiné elektronické (nebo jiné hostitelské) zařízení, může zaznamenávat a shromažďovat informace i u něj (např. IP adresu počítače, poskytovatele Internetu aj.)".

Spyware by tak mohl dostat uživatele kvůli jeho aktivitám do potenciálních potíží s úřady. Podle EFF "je-li zjištěno 'neoprávněné použití', může Apple kontaktovat 'odpovědnou osobu.' A 'odpovědnou osobou', může být jak majitel zařízení, tak rovněž i 'příslušné úřady nebo policie'."

Údaje předané orgánům by mohly zahrnovat veškeré informace, které Apple prostřednictvím spyware nashromáždil.

Definice "neoprávněného" uživatele či užití by podle EFF mohla zahrnovat i činy, které jsou legální, jako například "jailbreaking" iPhoneů, který uživatelům umožňuje přístup k funkcím, které nebyly společností Apple schváleny. Progam by krom jiného mohl také zjistit překročení daného počtu pokusů o zadání hesla nebo třeba vyjmutí SIM karty.

Spyware by k rozlišení vlastníka od neoprávněného uživatele používal různé metody. Mohl by např. aktivovat fotoaparát a pořídit fotku "bez použití blesku a tak, aby se neozval žádný hluk, ani jiný náznak, který by prozradil, že je aktuální uživatel fotografován", píše se v patentu.

Zařízení by také mělo být schopno zaznamenat "jakékoli hlasy nebo zvuky, které budou zachyceny, bez ohledu na to, zda se v daný moment uskutečňuje telefonní hovor".

Article in English