Vyhradíme-li si s dětmi čas na čtení a přípravu domácích úkolů, podpoříme je v úspěšném studiu. (elternwissen.com)
Vyhradíme-li si s dětmi čas na čtení a přípravu domácích úkolů, podpoříme je v úspěšném studiu. (elternwissen.com)

Příprava na nový školní rok je velmi důležitá nejen pro děti samotné, ale stejně tak i pro jejich rodiče. Správný pohled na výuku umožní rodičům dělat rozvážná a smysluplná rozhodnutí, která mohou pomoci jejich dětem a podpořit je v úspěšném zvládnutí školy. Avšak i ti nejzkušenější rodiče dělají chyby.

Největší celosvětový mimoškolní program pro čtení a matematiku nabízí následující tipy pro pomoc rodičům, aby se vyvarovali pěti nejběžnějším chybám při vzdělávání svých dětí:

Podceňování schopnosti vašich dětí:

Nemyslete si, vaše děti nebudou úspěšné v předmětech, které nešly vám samotným. Nepodceňujte jejich schopnosti. Měli byste očekávat, že vaše děti uplatní své nadání ve všech předmětech, nejen v těch, které považujete za snadné. Pokud vaše děti zápasí s matematikou, ale milují čtení, můžete jim pomoci objevit nové způsoby, jak využívat matematiku. Nicméně, měli byste mít realistická očekávání.

Očekávání dokonalosti namísto pokroku:

Pokud budete chválit své děti pouze, když zvládnou úlohu nebo dosáhnou vytyčeného cíle, mohou to vzdát dlouho předtím, než úkol vůbec dokončí. Ukažte svým dětem, že v ně věříte také poskytnutím opravdové a pravidelné pochvaly za jejich pokrok a úsilí.

Dovolte svým dětem přestat, kdykoliv se úkol stane příliš náročným:

Povzbuzujte své děti, aby vytrvaly ve chvílích, kdy je dosažení cíle náročné, i tím, že jim pomůžete překonat složité úkoly. Dovolte jim jít postupně, krok za krokem. Pracujte s dětmi na tom, aby samy dokázaly nalézt informace potřebné k vyřešení problémů. Dále byste měli správně odhadnout klíčové body, ve kterých si samy neporadí.

Akceptujte u dětí přiměřenou míru chaosu:

Chcete-li podpořit děti při úspěšném studiu, měli byste jim pomoci osvojit si správné studijní návyky a silné organizační schopnosti. Můžete začít tím, že pro učení a plnění domácích úkolů vyhradíte určitou část bytu nebo pokoje a také čas pro studium. Pro starší děti je vhodné, aby si svůj čas dokázaly zorganizovat pomocí kalendáře nebo diáře.

Dovolte svým dětem chybovat:

Děti jsou nezávislá individua a mohou dělat chyby bez ohledu na to, jak moc se snaží.
Avšak právě chyby představují velmi dobrou příležitost k tomu, aby se zlepšily a poučily se z nich. Na to si vzpomeňte ve chvíli, kdy vás učitel nebo někdo jiný upozorní na chování vašeho dítěte. Soukromě si s vaším dítětem promluvte a zvažte, jak lze celou věc zvládnout.


Více dostupných informací naleznete na http://www.kumon.ca/ nebo na Facebooku www.facebook.com/kumon.

zdroj

Article in English