Tao Yuanming. (Wikipedie)
Tao Yuanming. (Wikipedie)

Ve staré Číně lidé věřili, že studovat se má s houževnatostí a při učení kladli důraz na píli a důslednost. Bylo naprosto nepatřičné, aby se studovalo tvrdě jeden den a dalších deset následujících se potom lenošilo.

Dá se říci, že pilné studium bylo morálním standardem pro učení. Když ze sebe lidé vydají, co mohou, dosáhnou svých cílů. Přesně jako v tom starém rčení: přečti si knihu stokrát a přirozeně pochopíš její obsah.

Za vlády dynastie Východní Ťin (317 – 420 n. l.) žil známý básník jménem Tchao Jüan-ming (pinyin Tao Yuanming), který byl zároveň urozeným a sečtělým učencem. Jednou se ho jeden mladík otázal: „Obdivuji vás, protože toho tolik víte. Prozradíte mi nejlepší způsob, jak mám studovat?“

Tchao Jüan-ming odpověděl: „Žádný nejlepší způsob neexistuje. Když tvrdě pracuješ, budeš dělat pokroky a když se ulíváš, budeš pozadu.“

Chytil mladíka za ruku a vedl ho na pole, kde ukázal na malý výhonek, který rostl ze země, a řekl: “Pozorně se podívej. Můžeš vidět, jak roste?”

Mladík se na výhonek dlouze zadíval a pak odvětil: „Nevidím, jak roste.“

Tchao Jüan-ming se zeptal: „Opravdu? Jak to, že tedy takový malý klíček vyroste později ve velkou rostlinu? Ve skutečnosti roste pořád, to jenom my to nemůžeme očima vidět.“
 
„Stejný princip platí pro učení. Naše znalosti nabývají kousek po kousku. Někdy to ani nevíme, ale když vytrvale studuješ, dosáhneš velkých pokroků.“
 
Básník pak ukázal na kámen u potoka, na kterém si lidé brousili nože, a otázal se mladíka: „Proč je vyhloubená strana kamene vytvarovaná jako sedlo?“

Mladý muž odpověděl: „Je to, protože si na něm lidé každý den brousí nože.“

Mudrc se znovu zeptal: „V který den byl kámen takto vytvarován?“ Mladík jen zavrtěl hlavou na znamení, že odpověď na otázku nezná. Tchao Jüan-ming pravil: „Kámen se vybrousil, protože ho farmáři používali každý den. S učením je to to samé. Důsledné studování časem tvůj intelekt vybrousí.“

Mladík konečně pochopil. Poděkoval mudrcovi a ten pro něj napsal následující slova:

Pilné studování je jako výhonek na jaře. I když nemůžeme vidět, jak každý den roste, přesto roste.

Důsledné studování je jako používání brousícího kamene. Vědomosti se utvoří časem, ne během chvilky.

Article in English

Podobné články:

Příběhy z Číny: Pevný jako strom - jak studovat podle slavného dějepisce Ku Jie-wanga