Strom v čínské zahradě
Strom v čínské zahradě.  Při studiu neexistují zkratky. Jen když je člověk pevný a vytrvalý jako strom, může ve studiu uspět. (Flickr/ktylerconk)

Ku Jie-wang (pinyin: Gu Yewang, pozn. red.) z Období jižních a severních dynastií (420 - 589 n. l.) byl slavný dějepisec. Měl mnoho znalostí z řady různých oborů a díky jeho moudrosti za ním přicházelo mnoho lidí s nejrůznějšími dotazy.

Jednoho dne se jej otázal syn jeho přítele, Chou Süan (pinyin: Hou Xuan, pozn. red.): „Přečetl jsi spoustu posvátných knih a spisů. Chci se tě zeptat, jestli existuje při studování nějaká zkratka." Učenec se zamyslel a pak ukázal na listnatý strom a povídá: „Jestli chceš přijít na zkratku, nejdřív se podívej na tento strom."

Chou Süan si začal strom prohlížet od shora dolů, ale nenašel nic neobvyklého. Řekl proto: „Jsem na to moc slepý, nic nevidím. Nasměruj mne prosím."

Ku Jie-wang odvětil: „Ten strom může vyrůst silný a vysoký, protože má kořeny a jen s mohutným a silným kmenem může mít husté listoví. Jenom s ušlechtilým cílem a pevnou vírou může mít člověk skvělou budoucnost. Vem si za příklad ten strom a buď pevný a odhodlaný. To je klíč."

Od té doby mladík studoval s trpělivostí a rychle se zlepšoval. Jeho přátelé si povšimli, že zná knihy do té míry, že je může odříkat nazpaměť i pozpátku. Zeptali se ho proto, proč je tedy stále ještě čte.

Chou Süan odpověděl: „Při studiu neexistuje žádná zkratka. Musíte vždy dělat jen jeden krok naráz. Pořád jsem se ještě z oněch knih neosvítil k mnohým principům a hlubším významům, proto je musím stále studovat, abych se pokaždé dozvěděl něco nového."

Lidé dříve věřili, že učení je proces, při kterém se člověk stává morálnějším a že klíčem k učení je vůle [na sobě] tvrdě pracovat a důsledně studovat.

Article in English


Podobné články:

Příběhy z Číny: Studujte s pílí a důsledností