Velký generál Yue Fei. (Joann Choo/ flickr com)
Velký generál Yue Fei. (Joann Choo/ flickr com)

Yue Fei (1103 - 1142 n. l.) byl věrný a ctnostný a loajalita k jeho pánům neznala mezí. V Číně byl široce znám a obdivován i několik staletí po své smrti.

Generál Yue Fei (čti Jüe Fej, pozn. red.) byl poctivý a skromný. Od lehkovážné hudby a žen se držel zpátky a rozhodně nehledal ani peníze a slávu. Svým chováním hluboce zasáhl srdce lidí a získal si jejich obdiv. Svými přísnými zásadami se řídil po celý život. Yue Fei kdysi řekl: "Až vládní úředníci přestanou milovat peníze a vojenští důstojníci se přestanou bát smrti, pak v zemi zavládne mír."

Yue Fei byl hlavní generál za dynastie Jižní Song. I když pobíral slušný plat, sám upřednostňoval skromný životní styl. Při jedné příležitosti si na sebe jeho manželka Li Wa vzala šaty z hedvábí. Když to Yue Fei zjistil, trval na tom, aby se převlékla do obyčejných šatů z konopí. Yue Fei rovněž značnou částí své výplaty dotoval armádu. Jednou prodal všechno, co jeho rodina vlastnila, a za získané peníze nakoupil dva tisíce luků. Poté, co byl Yue Fei zrazen a zabit, byl jeho majetek zkonfiskován, ale žádné cennosti či šperky v něm nalezeny nebyly. Bylo tam jen tři tisíce štůčků konopí a hedvábí a pět tisíc porcí suché rýže a ječmene. Jeho jediným majetkem byly předměty, které sloužily na podporu armády.

V té době mnoho vysokých úředníků a šlechticů vyhledávalo život v pohodlí a potěšení. Wu Jie, slavný generál bojující proti Jin, se oddával pití a ženám. Han Shizhong měl mnoho manželek a konkubín. Yue Feiova první žena se za války znovu vdala. Proto si Yue Fei vzal Li Wa, ctnostnou a inteligentní ženu, která zasvětila svůj život péči o rodinu a výchově dětí. Yue Fei a Li Wa spolu žili, dokud je nerozdělila smrt. Rozhodl se pro monogamní vztah, i když mohl mít mnoho žen a konkubín.

Když Yue Fei napadl Xiangyanga, poslal za ním do jeho tábora generál Wu Jie svého posla, aby s ním projednal vojenské záležitosti. Yue Fei pro něj uspořádal pohoštění. Posel posléze zjistil, že Yue Feiovi muži s sebou nemají pro pobavení konkubíny, zpěváky, tanečníky ani ženy. Byl velmi překvapen a řekl o tom Wu Jieovi. Jen co to Wu Jie zaslechl, usmyslel si, že by to mohl využít ve svůj prospěch. Za spoustu peněz tedy koupil nádhernou ženu, dceru úředníka z provincie Sichuanu. Poté vyslal posla, aby ji doprovodil k Yue Feiově táboru, aby mu dívku nabídl. Aby nedošlo k nedorozumění, poslal Yue Fei ženu do prázdné místnosti a mluvil s ní přes zástěnu, přičemž laskavě odmítl její nabídku a poslal ji zpět do Sichuanu.

Během své vojenské kariéry bojoval Yue Fei neúnavně na bitevním poli, kde čelil mnoha nepřátelům, a dosáhl velkých činů. Jediné, co kdy chtěl, však bylo věrně sloužit své vlasti - netoužil po uznání, slávě nebo zisku. Byl pokorný, uvážlivý, respektoval druhé a opravdu chtěl vést klidný život bez světských tužeb. Při několika příležitostech oznámil Yue Fei císaři svůj záměr odejít, jakmile bude dosaženo císařových cílů. Ve své lyrické básni, Man Jiang Hong, Yue Fei napsal: "Je mi 30 let, a ač jsem při svých cestách ušel přes 8 000 li, jsou mé skutky jenom prach." Z jeho spisů vyplývá, že vnímal slávu a lesk jako bezvýznamná smítka prachu. A obyčejní lidé jej chválí a říkají: "Když v jedné ruce třímal nebeské kopí, dokázal rozhodnout o výsledku bitvy. Absence světských tužeb a jeho ušlechtilé vlastnosti jej však pohánějí hledat spíše samotu. "

Pod přísným vedením svého otce se Yue Feiův syn Yue Yun stal již v mladém věku statečným a schopným vojákem. I on zažil mnoho vojenských úspěchů a vyhrál mnoho bitev. Ve slavné bitvě u Yingchang se Yue Yun chopil vedení, více než desetkrát pronikl dovnitř a zase zpět z nepřátelského tábora a utrpěl přes sto poranění. Nakonec se svými 800 odvážnými, silnými vojáky porazil armádu Jin. Yue Fei však zmiňuje pouze jeho vojenské úspěchy a neuvádí Yue Yunovy hrdinské skutky. Yue Fei odmítl řadu nabídek, jež mohly jeho syna dostat na císařský dvůr.

V průběhu historie byl generál Yue Fei pro svou ušlechtilou povahu a chování lidmi vysoce respektován a ceněn. Stal se vzorem věrnosti a vlastenectví.

Převzato z Clearwisdom.net

Article in English