Harrison Ford vyzývá světové vůdce k ochraně přírody. (Georges Biard/ licence)
Harrison Ford vyzývá světové vůdce k ochraně přírody. (Georges Biard/ licence)

Harrison Ford, herec a viceprezident organizace Conservation International, na nedávné konferenci o biologické diverzitě v Japonsku pronesl projev o ochraně přírodních zdrojů Země.

Osmašedesátiletý veterán filmu se na akci setkal s ministry a delegáty států celého světa, aby společně zformulovali globální plán na ochranu přírodních zdrojů pro příštích deset let.

Ford světové vůdce vyzval, aby podpořili politiku směřující k ochraně alespoň 25% celkové plochy pevniny a 15 procent všech oceánů. Tohoto cíle by se mělo dosáhnout v roce 2020.

„Ať se lidé za pokrokem a zlepšením životních podmínek ženou jakkoliv rychle, nemůžeme uspět, pokud nebude zdravá příroda," prohlásil herec podle zdrojů CNN. „Důkazy o tom existují po celé zeměkouli."

„Příroda nepotřebuje lidi. To lidi potřebují přírodu," pokračoval Ford a dodal, že naše planeta je již nyní pod závažným ekologickým tlakem a navíc světová populace dále roste.

Herec, jenž zazářil například v roli Indiana Jonese, hovořil také o dobré zprávě, jíž je rozhodnutí japonské vlády vydat 2 miliardy dolarů na akci s názvem „Život v harmonii". Tyto prostředky mají zajistit nezbytnou pomoc zemím, které se budou soustředit na ochranu přírody a využívání přirozených udržitelných ekosystémů.

„To je přesně ten typ vůdčího chování, kterým by se měly řídit vlády našich zemí, aby zajistily ochranu globální biodiverzity, a budoucnost lidstva vůbec," zakončil Ford.

Article in English