Model cloud computingu
Model cloud computingu. Tato služba se stává mezi podniky čím dál populárnější (Wikimedia)

Podle průzkumu vedeného poradenskou firmou KPMG LLP se cloud computing dostává do popředí jakožto užitečná služba pro nejrůznější pracoviště. Většina vedoucích pracovníků ze soukromé i vládní sféry uvedlo, že hodlají nebo plánují tuto metodu v brzké budoucnosti využít.

KPMG se dotazovala 174 účastníků zářijového veletrhu Oracle Open World 2010 a zjistila, že 90 procent manažerů plánuje využití cloud computingu v příštích dvou letech, zatímco 68 procent  manažerů na střední úrovni odpovědělo stejně.

„Výsledky průzkumu odrážejí široké přijetí služeb na bázi cloud computingu ze strany vedoucích pracovníků, kteří si v čím dál větší míře uvědomují strategii a obchodní potenciál Cloudu,“ uvedl v tiskové zprávě Steve Hill z KPMG. „Dotázaní také uvedli, že je třeba systém odzkoušet, aby zcela pochopili hodnotu operací založených na cloudu, a poznamenali, že tento přístup s sebou přinese výzvy, kterým je třeba čelit.“

Cloud computing znamená přistupování ke zdrojům na internetu jako např. úschově a využití dat, místo aby se zdroje včetně softwaru instalovaly na osobním počitači. Tyto internetové služby se metaforicky nazývají jako „cloud.“

Ze všech dotazovaných 79 procent vidí cloud computing jako potenciální cestu k cenové konkurenceschopnosti a 74 procent věří, že cloud computing může přinést dlouhodobé ekonomické výhody.

Dotazovaní jedinci jasně uznávají, že přechod na cloud computing přebijí včerejší diskuzi o technologii strategickým obchodním uvažováním dneška,“ dodal Hill. „Prostředí s cloudy, zvláště komunitní modely, mohou usnadnit změnu paradigmat v obchodních modelech a v hlavních tahačích konkurenční diferenciace.“

Article in English