20101120-Elly_Niebuhr-Vienna
Fotografie Viedne z 50-tych rokov (Foto: Elly Niebuhr)
Dnes 96-ročnú fotografku Elly Niebuhr nedávno znovuobjavili vďaka prvej knihe venovanej jej dielu, vydanej vo Viedni.
Knižku nasleduje teraz prvá výstava fotografií Elly Niebuhr, ktorá je inštalovaná v Heiligenkreuzerhof, výstavných priestoroch Univerzity užitkového umenia.

Prehliadka s názvom Elly Niebuhr – znovuobjavené fotografie z 50-tych rokov Viedne prináša 50 čierno-bielych snímok, ktoré odzrkadľujú pohľad fotografky na povojnový život mesta. Vybrané fotografie ukazujú Elly Niebuhr ako citlivú dokumetaristku spoločenských pomerov vtedajšej Viedne. Hráč bridžu na terase mestského parku zobrazený s troškou mondénnosti, deti hrajúce sa v ruinách, akoby pochádzali z filmu talianskeho neorealizmu alebo skupinky robotníkov v hale fabriky – to sú príklady sociálnej fotoreportáže Elly Niebuhr.

20101120-Elly_Niebuhr
Fotografie Viedne z 50-tych rokov (Foto: Elly Niebuhr)
Pred rokom venovala fotografka celý svoj archív fotografií s tisíckami negatívov Univerzite užitkového umenia vo Viedni. Tento archív momentálne spracovávajú, pričom prvý náhľad do sveta dokumentárnej fotografie Elly Niebuhr sa núka práve prvou prehliadkou, ktorá v Heiligenkreuzerhof (Schönlaterngasse 5) potrvá do 17. decembra. Bližšie informácie na www.dieangewandte.at.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave