Nedávno jmenovaný zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženství a vyznání, Heiner Bielefeldt (OSN - OHCHR)
Nedávno jmenovaný zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženství a vyznání, Heiner Bielefeldt. (OSN - OHCHR)

NEW YORK- Nedávno jmenovaný zvláštní zpravodaj pro svobodu náboženství a vyznání, Heiner Bielefeldt, ve svém úvodním prohlášení k sociálnímu, humanitnímu a kulturnímu výboru Valného shromáždění OSN odvážně předvedl, že nehodlá ignorovat Čínu, která je stálým členem Rady bezpečnosti a zároveň notorickým porušovatelem náboženské svobody.

Bielefeldt promluvil k Valnému shromáždění 21. října. V tiskovém prohlášení OSN přeloženém z francouzštiny je citován Bielefeldtův projev uvádějící, že v některých zemích jsou členové náboženských systémů a vyznání uznáváni jen na základě „specifického seznamu náboženství", zatímco stoupenci jiných vyznání nebo náboženství "čelí problémům".

„Malé komunity, jako Svědci Jehovovi, Baha'i, Ahmadi, Falun Gong a jiní, jsou někdy stigmatizování jako „sekty" a často se setkávají s předsudky, které se mohou vystupňovat do konspiračních teorií," uvedl nový zpravodaj.

Jeho předchůdkyně Asma Jahangirová sice identifikovala pronásledování Falun Gongu čínským režimem jako perzekuci vyznání, ovšem Bielefeldtovo prohlášení je vůbec první příležitostí, kdy byl tento koncept přednesen Valnému shromáždění OSN.

Čínské delegaci to samozřejmě neuniklo a ostře se vůči prohlášení ohradila. Zástupci čínské vlády uvedli, že čínský stát identifikoval Falun Gong jako „sektu" a proto má právo ho potlačovat a skupinu „vyhladit", jak vyplývá ze zprávy agentury Reuters. Čínský představitel se pouze držel scénáře, který se nezměnil od poloviny roku 1999, kdy čínský režim pronásledování Falun Gongu zahájil.

Unikátní fotografie zachycuje čínského policistu, který roztrhl transparent se znaky morálních principů školy Falun Gong - Pravda - Soucit - Snášenlivost. Protest na Náměstí nebeského klidu v Pekingu. (faluninfo.net)
Unikátní fotografie zachycuje čínského policistu, který roztrhl transparent se znaky morálních principů školy Falun Gong - Pravda - Soucit - Snášenlivost. Protest na Náměstí nebeského klidu v Pekingu. (faluninfo.net)

Falun Gong (nebo také Falun Dafa) je starobylá čínská meditační praxe, která byla zpopularizována začátkem 90. let a k roku 1999 přilákala podle čínských státních odhadů něco mezi 70 a 100 miliony praktikujících. Jedním z častých vysvětlení represí čínské vlády proti Falun Gongu je počet praktikujících Falun Gongu, který předčil počet členů Čínské komunistické strany (KS Číny), a množství přibližně 30% komunistů, jenž se Falun Gongu věnovalo. Tehdejší diktátor Ťiang Ce-min se cítil obrovským počtem stoupenců praxe ohrožen. Komunistická ideologie byla totiž podle něj ohrožena a samotnými komunisty zavrhována.

Dalším vysvětlením může být, že „ateisté v čele strany nedokázali přijmout fakt, že po více než čtyřiceti letech marxistického vymývání mozků hledalo tolik lidí, včetně členů komunistické strany, morální a duchovní vedení někde jinde," píše se v publikaci Falun Gong: Poslední naděje lidskosti, kterou vydala organizace Falun Gong Human Rights Working Group (Pracovní skupina Falun Gong pro lidská práva).

Zástupci Falun Gongu, kteří se již jedenáct let snaží apelovat na mezinárodní společenství byli Bielefeldtovým příspěvkem potěšeni. „Chválíme zvláštního zpravodaje za to, že zdůraznil zneužití slova „sekta" a jiných termínů, které Čínská komunistická strana speciálně používá k dehumanizování praktikujících Falun Gongu," vyjádřil se Levi Browde, výkonný ředitel Informačního centra Falun Dafa.

Podle informací zevnitř Číny, které někteří pozorovatelé označují za neuvěřitelné, investovala Čínská vláda miliony dolarů do výstvaby pracovních táborů, kam byly statisíce stoupenců Falun Gongu postupně uzavřeny. „Přišli s touto nálepkou a následně prohlásili, že je správné Falun Gong „vyhladit", čímž v podstatě zopakovali svůj genocidní záměr stojící za 11letou celostátní kampaní, která obnáší systematické únosy a mučení milionů nevinných lidí," reagoval na prohlášení čínské delegace v OSN Browde.

Jaký má Bielefeldtovo prohlášení význam? čtěte dále...

Reportáž NTD Televison v angličtině

 

Article in English

Související články:

ČÍNA: Vězeňkyně odhaluje zvěrstva v pracovním táboře Masanjia

Čínské úřady nechaly umučit další ženu

Argentinský soudce vydal příkaz k zadržení bývalých čínských pohlavárů za genocidu Falun Gongu

USA: Poslanecká sněmovna vyzvala Čínu k ukončení pronásledování Falun Gongu

Mučen v čínských pracovních táborech

Michael Kocáb se setkal s představiteli Falun Gongu

Transplantace: David Kilgour - zabíjení praktikujících Falun Gongu pro peníze

Tajný agent ČKS odhaluje informace o pronásledování Falun Gongu

Cenný svědek odebírání orgánů vězňům v Číně čelí deportaci z Evropy

Členové Evropského parlamentu podporují zatykač na bývalé čínské státníky


Jaký má Bielefeldtovo prohlášení význam?

Praktikující Falun Gongu, počítačový inženýr pan Wang Bin, byl umučen k smrti v převýchovném táboře Daqing. (clearwisdom.net)
Praktikující Falun Gongu, počítačový inženýr pan Wang Bin, byl umučen k smrti v převýchovném táboře Daqing. (clearwisdom.net)
Praktikující Falun Gongu, počítačový inženýr pan Wang Bin, byl umučen k smrti v převýchovném táboře Daqing. (clearwisdom.net)

Zvláštní zpravodaj OSN má ve své zodpovědnosti lidská práva doslova celého světa a na svůj každoroční proslov k Valnému shromáždění má určeno jen patnáct minut. Skutečnost, že mezi jinými vyjmenoval i Falun Gong naznačuje, že situaci považuje za velmi vážnou. Ve světle jeho projevu se začíná jedenáct let volání stoupenců Falun Gongu po spravedlnosti a pomoci konečně naplňovat.

"Zvláštní reportéři fungují jako svědomí OSN a jejich prohlášení mají tu nejvyšší důvěryhodnost," domnívá se předseda Falun Gong Human Rights Working Group, Shizhong Chen.

„Když se zeptáte lidskoprávních aktivistů nebo kongresmanů, všichni uznávají autoritu a váhu zjištění, se kterými zvláštní zpravodajové přijdou. Když si zpravodaj zvolí téma, o kterém bude před Valným shromážděním OSN mluvit, je to snad ta nejdůraznější věc, kterou může udělat. Všichni státní představitelé si jsou toho vědomi. Z hlediska mezinárodní politiky je to velmi, velmi významná věc," dodává Shizhong Chen.

Internetové stránky Falundafa.org uvádí, že Falun Gong se praktikuje ve více než sto zemích po celém světě, ale jen v Číně je tato duchovní škola pronásledována. To, že byla problematika vznesena před Valným shromážděním, se rovná přímému napomenutí směrem k čínské vládě.

Bielefeldt musel vědět, že tím vyprovokuje silnou reakci. Navíc kromě zmínění otázky svobody vyznání negoval odmítnutím termínu sekta hlavní vysvětlení čínské strany, kterým se snaží perzekuci ospravedlnit.

Význam Bielefeldtových poznámek by unikl každému, kdo by si četl anglický zápis o 9 500 slovech ze zasedání Valného shromáždění. V anglické verzi je totiž mimo jiné vynecháno slovní spojení Falun Gong, zatímco francouzská verze, zmiňovaná na začátku tohoto článku, tento výraz obsahuje.

Zvláštní zpravodajové OSN se perzekucí Falun Gongu čínským režimem zabývají už od jeho počátku v roce 1999. V říjnu 2004 napsalo sedm zvláštních zpravodajů společný dopis čínské vládě, ve kterém vyslovili znepokojení nad linií porušování lidských práv vůči Falun Gongu.

V březnu 2006 zvláštní zpravodaj OSN ve věcech mučení, Manfred Nowak, oznámil, že praktikující Falun Gongu tvoří 66 procent případů mučení v Číně, které vyšetřoval. Asma Jahangirová, zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu vyznání, napsala o pronásledování Falun Gong: „Krutost a brutalitu uváděných případů mučení nelze slovy popsat."

Informační centrum Falun Dafa ve své výroční zprávě z letošního roku uvádí, že mučení praktikujících Falun Gongu čínským státem zůstává i nadále rozšířené. Vraždy praktikujících pro jejich orgány byly zaznamenány v knize Bloody Harvest (Krvavá sklizeň) z roku 2009, jejímiž autory jsou David Kilgour a David Matas, kteří byli nominováni na Nobelovu cenu míru.

Jan Jekielek pracoval s Falun Gong Human Rights Working Group v roce 2005, kdy skupina působila při Komisi OSN pro lidská práva v Ženevě. Jekielek také působil v letech 2007 - 2008 jako představitel Mezinárodní společnosti pro lidská práva v Polsku, zatímco neustále psal o problematice lidských práv. Nyní je šéfredaktorem internetových stránek The Epoch Times (anglická verze Velké Epochy).

K článku přispěla i Cindy Drukierová.

Article in English

Související články:

ČÍNA: Vězeňkyně odhaluje zvěrstva v pracovním táboře Masanjia

Čínské úřady nechaly umučit další ženu

Argentinský soudce vydal příkaz k zadržení bývalých čínských pohlavárů za genocidu Falun Gongu

USA: Poslanecká sněmovna vyzvala Čínu k ukončení pronásledování Falun Gongu

Mučen v čínských pracovních táborech

Michael Kocáb se setkal s představiteli Falun Gongu

Transplantace: David Kilgour - zabíjení praktikujících Falun Gongu pro peníze

Tajný agent ČKS odhaluje informace o pronásledování Falun Gongu

Cenný svědek odebírání orgánů vězňům v Číně čelí deportaci z Evropy