Čínský nositel Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po (Liu Xiaobo). (blog.lefigaro.fr)
Čínský nositel Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po (Liu Xiaobo). (blog.lefigaro.fr)

Nedávno zveřejnil čínský blogger Jiang Pin na stránkách renminbao.com (anglický překlad) svoje závěry ohledně pozadí tvorby dokumentu nazvaném Charta 08.

Blogger v článku popisuje svůj rozhovor s vnitřním pracovníkem komunistické strany, který mu naznačil, že čínská vláda nepustí disidenta Xiaoboa (zakladatele Charty 08) z vězení, dokud nedostane Nobelovu cenu.

Bylo mu podle jeho slov divné, proč by měla mít čínská komunistická vláda na něčem takovém zájem. Podle něj mu nakonec zdroj zevnitř čínské vlády prozradil, že byla Charta 08 původně připravena a sepsána lidmi, kteří sepisovali současnou čínskou ústavu. Aby dostali Chartu mezi disidenty, nechali Xiaoboa, aby ji zkontroloval a upravil, čímž byl následně prohlášen zakladatelem Charty 08.

Mezi disidenty ale Charta nevzbudila velký ohlas, protože jim bylo jasné, že bez odstranění komunistické strany z politické scény nemohou v Číně proběhnout žádné změny. Charta 08 byla údajně zamýšlena jako obhajoba čínské vlády, která by se měla pouze transformovat bez ztráty moci a také měla vytvořit opozici dokumentu Devět komentářů ke komunistické straně, který se šíří po celé Číně od roku 2004 a způsobuje vlny masového vystupování z komunistické strany.

Nositel ceny Roberta Kennedyho, Sacharovovy ceny Evropského parlamentu a Ceny demokracie státní demokratické nadace Ameriky pan Wei Jing Sheng také naznačuje, že za udílením Nobelovy ceny pro Xiaoboa stojí ve skutečnosti Čínská vláda. „Komunistická strana Číny ovlivňuje politiky západního světa na základě jejich ekonomických zájmů. A prodejní politici se vydávají tímto směrem. Pokud nebyl tento vývoj v dřívějších dobách ještě tak moc zjevný, potom se tímto udělením Nobelovy ceny za mír zcela jasně odhalil. Nobelova cena za mír dává čínskému lidu na vědomí zcela jasné poselství: demokratické země západu vás nepodpoří," řekl Wei Jing Sheng. Více...

Wei Jing Sheng, rovněž zpochybňuje důvěryhodnost Xiaoboa jakožto odpůrce vlády.

Ať už je to jakkoli, svět v podstatě stejně neoslavuje samotného držitele Nobelovy ceny nebo Chartu 08, ale blížící se pád největšího komunistického molochu na světě.

Bojovník za lepší Čínu nebo nástroj Strany

Kvůli slabé podpoře charty z řad čínských disidentů bylo podle bloggera z renminbao.com nutné přitáhnout k ní pozornost a zájem celého světa, který by ji následně přijal. Xiaobo byl tedy označen za významného odpůrce vlády a Charta 08 za důležitý dokument. Xiaobo byl uvězněn a podle článku na renminbao.com začala vláda intenzivně tahat za nitky výboru pro udílení Nobelovy ceny.

„Tento muž nezměnil jenom sám sebe, ale on ještě navíc šířil v televizi lži diktátora, aby vrahům napomáhal. Dokonce se odvážil tvrdit, že na náměstí Nebeského klidu nebyla prolita žádná krev a nikdo tam nezemřel. Pokud zašel takhle daleko, už mu nemůže být odpuštěno. Tento muž se totiž mezitím stal pomocníkem vrahů. Možná se tak choval proto, že doufal v brzké propuštění z vězení. Takový motiv zcela zjevně popsal v jednom dopise příteli," říká o Xiaobovi disident Wei Jing Sheng.

Je ale Xiaobo skutečně tak nedůvěryhodný člověk? Jeho slova, která zveřejňoval na obranu demokracie, zahrála na notu mnohým zastáncům svobody a demokracie, ale náhle se stala změna. Podobně jako změnil svůj postoj v roce 1989 po účasti v protestu studentů na Náměstí nebeského klidu v Pekingu (čtěte více...) se opět vítr náhle otočil opačným směrem. „Já nemám žádné nepřátele - to je moje definitivní vyjádření" pronesl Liu Xiaobo 23. prosince 2009 před soudem poté, co byl celý rok protizákonně vězněn. V době, kdy lidé protestovali proti nezákonnému uvěznění Liu Xiaoboa, vylíčil Liu dokonce humánní charakter věznice a vypověděl, že „čínská komunistická strana udělala ve svém vládnoucím konceptu značné pokroky" a že „lidská práva se stala základním principem čínské jurisdikce".

Pokud podlehl Liou nelidskému nátlaku ve vězení a raději se snaží zachránit holý život obhajobou komunistické vlády, je tato změna postoje pochopitelná.

Pozornost pro skutečné bojovníky za lidská práva

Dnes již zaznívá řada hlasů, které připomínají zástupy nezdolných osobností, které se staví čínskému režimu již několik let. Lidé, kteří prožili nesnesitelné mučení a nikdy nezměnili svoji víru v lidskou dobrotu, pravdu a spravedlnost, však Nobelovu cenu míru nedostali. Osobnosti, jako Kao Čšeng, přední čínský právník a významný obhájce lidských práv, zůstávají stále v pozadí mezinárodní pozornosti, přestože je mnohonásobně vhodnějším kandidátem na Nobelovu cenu míru. Kao Čšeng za svoje nezdolné zastávání morálky a spravedlnosti zaplatil obrovskou cenu a nikdy svůj názor nezměnil, ačkoliv čelil tvrdému mučení z rukou čínské vlády.

Tahala čínská vláda za nitky při udílení Nobelovy ceny, aby přivedla pozornost k Chartě 08, dokumentu, který má zajistit její přežití, nebo ne? Jisté je minimálně to, že osoba Xiaoboa začíná být svými výroky postupně diskreditována a více lidí se začíná ptát po tom, co vlastně ona Charta 08 obsahuje, že ji tak oslavují, a jak to, že Xiaobo náhle nečekaně obrátil směr?

Wu Wenjian, který byl obžalován jako „povstalec 4. června" a strávil mnoho let ve vězení, na výrok Xiaoboa reagoval slovy: „Výrok „Já nemám žádné nepřátele" je zradou všech vězňů svědomí, je zostuzením všech těch, kteří položili život při masakru 4. června a je urážkou těch, kteří pro demokratizaci v Číně tak mnoho obětovali. Je to pokračování Liuova přikrášlování bilance lidských práv v Číně za posledních dvacet let a opět ho zase jednou ukazuje jako pokrytce, který se neustále snaží uspokojit čínský komunistický režim. Toto je repríza jeho projevu v čínské národní televizi před 20 lety, kdy veřejně popřel, že na náměstí Nebeského klidu byli i mrtví." Čtěte více...

Jak moc se vlastně ví o existenci Charty 08 mezi řadovými Číňany?

„Vzhledem k tomu, že internet je blokován a zprávy o chartě také, většina Číňanů o ní prakticky neví. A už vůbec se tedy nedá hovořit o tom, že by jí porozuměli,“ odpovídá žena disidenta Xiaoboa v rozhovoru s Lidovými novinami.

Čínští komunisté možná zvažují několik variant vývoje země a své budoucnosti. Vidí rozpad socialistického bloku a likvidaci komunistického systému v těchto zemích. Může se stát v Číně něco podobného, jako byl rozpad Sovětského svazu? Pokud ano, co potom?

Kdyby represe nebyly dostatečně účinné a lidé by se vzbouřili, připravila čínská vláda podle některých zdrojů úhybný manévr s veřejnými soudy a následnou popravou 300 - 800 nejbrutálnějších dozorců a policistů, na které by se svalila všechna vina za pronásledování a brutalitu páchanou na lidech ve věznicích a pracovních táborech. Plán zatím nebyl realizován.

Další plagiát "made in china"

Inspirace pro Chartu 08 se našla v bývalém disidentovi, intelektuálovi a spisovateli, který se stal následně prezidentem republiky, která se zbavila vlády komunizmu. Tento muž byl navržen na Nobelovu cenu, a svým působením a Chartou 77 si získal velký mezinárodní kredit a ovlivňuje mezinárodní politiku.

Kdyby měli čínští komunisté takovéhoto muže, ale na rozdíl od bývalého českého prezidenta by jej navíc mohli ovládat, nejásali by? A proto se jakožto proslulí plagiátoři všeho možného vrhli do výroby čínské kopie bývalého českého prezidenta Václava Havla. Vybrali si spisovatele intelektuála, který odporoval režimu na náměstí Nebeského klidu. Protože se dal po svém zatčení v roce 1989 zlomit ve vězení a přidal se na druhou stranu, je prokazatelně manipulovatelný. Zahraničí jej může uznávat, ale doma dnes ani jeho a údajně ani jeho chartu neznají, což je pro čínskou vládu v podstatě ideální. Je to pouhá spekulace, ale zakládá se na postupech čínské vlády analyzovaných v minulosti a informacích získaných v současné době.

Výzkum v zahraničí

Návštěva vyslanců čínské strany dorazila 10. července 2010 také do Ústavu pro výzkum totalitních režimů v ČR. Čtěte více... Co vlastně zástupci totalitní Číny od návštěvy očekávali? „Přijeli se poučit z pádu komunistického režimu a poznat systémové změny ve Východní Evropě, s požehnáním samotného bývalého místopředsedy KS Číny, Ťiang Ce-mina. Zajímali se o události z let 1948 a 1968, ale místo toho jim byly trochu zlomyslně představeny programy mapující komunistické justiční vraždy a násilná úmrtí na hranicích,“ prozradil Velké Epoše zdroj, který si nepřál být jmenován.