Gao Zhisheng ve svém rodišti v roce 2007 před svým zatčením a mučením. (Foto: Velká Epocha)
Gao Zhisheng ve svém rodišti v roce 2007 před svým zatčením a mučením. (Foto: Velká Epocha)

V roce 2007 napsal čínský obhájce lidských práv Kao Č'-šeng (Gao Zhisheng) článek „Černá noc čínského právníka Kao Č´-šenga". Tento článek přibližuje skličující podrobnosti padesáti dnů, kdy byl právník mučen čínskou bezpečností v září, říjnu a v listopadu 2007 a byl uvolněn ke zveřejnění po opětovném Gaově zatčení 6. února 2009.

Kaova žena Geng He, které se podařilo s dětmi uprchnout do USA, nedávno objevila prolog k článku „Černá noc čínského právníka Kao Č´-šenga", článek „Moje slova od srdce". Autorizovala tento článek novinám Epoch Times (Velká Epocha) k prvnímu vícejazyčnému vydání.

Moje slova od srdce

Pod ostražitým zrakem nebes a uprostřed obrovského, svobodného a civilizovaného světa neexistuje žádný ohavný čin, který by Komunistickou stranu Číny odstrašil nebo který by nebyla schopna provést. To je vskutku šokující!

V Číně žijí 1,3 miliardy lidí, avšak moje rodina je oloupena o jakoukoliv pomoc a je tak neuvěřitelně bezmocná!

Před zářím 2007 byly v celé Číně jen čtyři osoby, které se dokázaly komunistické straně vzepřít a odmítly uposlechnout. Trvaly na tom, že veřejně vyjádří své přátelství ke mně. Výsledkem bylo, že jeden z nich je pod neustálým policejním sledováním, ti tři ostatní byli v září uneseni a protrpěli hrozná muka a psychické mučení.

V roce 2008 byl uvězněn Hu Jia. Huang Yan byla unesena a uvězněna společně s praktikujícími Falun Gongu, kde byla brutálně mučena. Tak se sama stala svědkem mučení, jakému byly praktikující Falun Gongu vystaveny. A toto mučení bylo ještě daleko horší a brutálnější, než jaké zažila ona. V dnešní Číně se pod tíhou zastrašování už nikdo neodváží se mnou na veřejnosti komunikovat.

„Nyní je pro mne neuvěřitelně obtížné získat posluchače. Bojí se poslouchat to, co říkám. Navíc jsem vystaven neustálému nebezpečí. Už déle než tři roky vydávají úřady velké množství peněz a personálu k dosažení cíle umlčet mě, k čemuž zároveň vyvinuly i velmi nelítostné metody."

Nyní je pro mne neuvěřitelně obtížné získat posluchače. Bojí se poslouchat to, co říkám. Navíc jsem vystaven neustálému nebezpečí. Už déle než tři roky vydávají úřady velké množství peněz a personálu k dosažení cíle umlčet mě, k čemuž zároveň vyvinuly i velmi nelítostné metody.

V listopadu minulého roku jsem žil v jednom hotelu a musel jsem sdílet pokoj s policejními úředníky, kteří tak udusili i ten nejmenší kousek mé osobní svobody. Tak dosáhli svého cíle tím, že mě proměnili v živé a přesto ubohé stvoření. Často jsem své ženě žertem povídal: „V této globální vesnici žije pospolu šest miliard lidí, avšak naše rodina je od zbytku světa odříznutá."

Nezasvěceným se může zdát, že celá moje rodina vede strašně ubohý život. Ve skutečnosti trpěla nejvíc moje žena. Já sám jsem zásadně optimistické povahy a věřím ve Stvořitele.

Dokonce, i když jsem byl při mučení na prahu smrti, pociťoval jsem bolest jenom v mém fyzickém těle. V srdci naplněném Bohem není místo pro podporování bolesti a utrpení. Často s dětmi hodně nahlas zpíváme, ale moje žena s námi nikdy nezpívá. Navzdory všem mým snahám se cítí ve svém srdci pořád ještě bídně.

Příčina jejího utrpení tkví v tom, že naše dcera Gege nemůže chodit do školy. Od té doby, kdy jí zakázali chodit do školy, byl jsem i já nějaký čas zoufalý. Neexistuje nic, co by mohlo být více traumatizující. Šokován a pobouřen zde protestuji proti úřadům. Moje žena je díky tomu všemu na pokraji nervového zhroucení.

Chtěl bych zde využít příležitosti a apelovat na přátele, kteří pořád ještě požívají poslední zbytek svobody, aby se postavili za Guo Feixionga a pomohli jeho ženě a dětem. Jestliže se lotři, které naverbovala komunistická strana, objevují po celé Číně, a duch našeho národa vězí ve slepé uličce, potom potřebujeme takové hrdiny, jakým je Guo, protože bojuje za lidi. Odvážní hrdinové Guo Feixiong, Hu Jia, Yang Tianshui, Chen Guangcheng, Xu Wanping, Wang Bingzhang a Guo Quan, kteří se obětují a riskují své životy za svobodnou Čínu a víru, jsou tou skutečnou nadějí pro Čínu. Nabídneme-li dnes jim a jejich rodinám více pomoci, nebudou se muset naše děti a vnoučata za nás stydět, jestliže se ohlédnou zpět za touto kapitolou historie.

Pokračování na další straně...