20110219-ramos_captain_midnight
Mel Ramos: Captain Midnight, 1962
Zbierka Skota Ramosa © VBK Wien 2011
Umelcovi pop-artu Melovi Ramosovi venuje sprístupnia od 18. februára viedenská Albertina rozsiahlu výstavu nazvanú Mel Ramos: Girls, Candies & Comics. Prehliadku pripravili v Albertine pri príležitosti 75-tich narodenín umelca v minulom roku ako aj polstoročnice umeleckého hnutia pop-artu, ku ktorého významným priekopníkom sa radí aj Mel Ramos.

Tak ako aj jeho umeleckí kolegovia Andy Warhol a Roy Lichtenstein, ktorého diela Albertina akutálne pod názvom Black&White 1961-68 vystavuje, preberá Mel Ramos motívy svojich prác z masmédií a reklamy. Rôzne predmety dennej spotreby zobrazuje v dielach spolu so sebavedomými, striedmo oblečenými ženami s perfektným telom. Vzorom týchto ženských aktov zväčsa v lascívnych pózach sú klasické pin-up magazíny z 50-tych a 60-tych rokov ako aj súčasné life-stylové a glamour časopisy.

20110219-ramos_della_monty
Mel Ramos: Della Monty, 1971
Súkromná zbierka © VBK Wien 2011
Okrem tohto nezameniteľného motívu sa venuje Ramos aj motívom komiksu. Jeho sujetmi sa stávajú aj Batman, Flash Gordon či ženské Wonder Women. V neskoršej tvorbe reflektuje v maľbe Mel Ramos ženské akty významných tvorcov z dejín umenia ako Goyu či Mondriana.

Výstava Mel Ramos. Girls, Candies & Comics prináša diela z rôzneho tvorivého obdobia umelca, s ťažiskom na grafiku 50-tych a 60-tych rokov. Prehliadka ponúkne stovku diel od komiksových hrdinov, cez obrazy Pin-up Girls až po obrazy kalifornskej krajiny z 80-tych rokov, ktoré by nik nepovažoval za Ramosovu tvorbu. Výstava vo viedenskej Albertine (nám. Albertinaplatz 1) potrvá do 29. mája.