Zahrádkaři mají lepší život, říká studie. (stockfood.de)
Zahrádkaři mají lepší život, říká studie. (stockfood.de)

Starší lidé, kteří se věnují zahradničení, mají lepší a spokojenější život než ti, kteří na zahrádku nechodí, tvrdí studie zveřejněná v časopisu HortTechnology.

Vědci z texaské A&M Univerzity a Texaské státní univerzity požádali 298 dospělých jedinců ve věku nad padesát let, aby vyplnili dotazník, kde se jich ptali na jejich náhled na život a fyzickou kondici.

Otázky měly měřit kvalitu života za použití pěti aspektů: chutě do života, odhodlání a síly vůle, shody mezi vytouženými a dosaženými cíli, fyzického, psychického a společenského pojetí sebe sama a optimismu, uvádí studie.

Účastníci byli rovněž dotazováni na jejich úroveň fyzické aktivity a vlastní vnímání osobního zdraví. Podle odpovědi na otázku: „Pracujete na zahrádce?" byli lidé roztříděni na dvě skupiny - zahrádkáře a ne-zahrádkáře.

„Hlavním cílem studie bylo určit, zda má zahrádkaření u starších dospělých jedinců pozitivní dopad na vnímání kvality života a úroveň fyzické aktivity v porovnání s lidmi, kteří nezahradničí," uvedla v tiskovém prohlášení Aime Sommerfeldová, hlavní autorka studie a výzkumná pracovnice zahradnické fakulty A&M Univerzity.

Tým objevil, že účastníci výzkumu, kteří se považovali za zahrádkáře, měli u výše uvedených otázek obecně pozitivnější výsledky.

Například u dotazů na množství energie 70,9 procent zahrádkářů nesouhlasilo s prohlášením: "Cítím se starý/-á a tak nějak unavený/-á", zatímco u ne-zahrádkářů s tvrzením nesouhlasilo jen 57,3 procenta.

U zahrádkářů byla také větší pravděpodobnost, že se budou denně věnovat fyzickým aktivitám. 38 procent lidí pracujících na zahrádkách uvedlo, že jsou „velmi aktivní", což je téměř dvojnásobek (19,6 procent) v porovnání s dotazovanými, kteří nezahradničí. Naopak 14,7 procent ne-zahrádkářů se samo zařadilo do kategorie „poměrně neaktivní", kdežto u zahrádkářů se s tímto prohlášením ztotožnilo jen 4,43 procenta.

„V době, kdy starší lidé žijí déle a užívají si více volného času, přináší zahradničení možnost, jak naplnit potřeby vzniklé změnou životního stylu," prohlásila Sommerfeldová. „Zahrádkaření poskytuje zúčastněným příležitost najít pomocí přírody sebe sama a zdravou činnost, která vylepší jejich kvalitu života."

Article in English