Při bádání po zónách, kde by se v budoucnu mohla vyskytnout zemětřesení, se vědci zaměřili na studium korálových útesů a dalších podmořských jevů, píše se ve studii, kterou nedávno zveřejnil odborný časopis Geo-Marine Letters.

Využitím technologie vícesignálového sonaru vytvořil tým vědců z Izraele, Jordánska a Spojených států první fotografii s vysokým rozlišením, která ukazuje dno moře na severu zálivu Eilat/Aqaba, lemujícího pobřeží jižního Izraele a Jordánska.

Mapování potenciálně seismicky aktivních zón mimo pevninu je důležitou součástí určování seismických rizik v tomto hustě zalidněném regionu. Mimo to by gravitační výkyvy mořského dna mohly představovat potenciální hrozbu tsunami," uvádí výzkumný tým ve studii.

Vědci zkoumali deformaci korálových útesů na dně moře a fenomén známý jako „posun půdy", při němž se velké bloky podmořských kaňonů oddělí a zbortí. Domnívají se, že tyto změny v podmořském terénu reflektují seismickou aktivitu a byli schopni potvrdit známé linie dotýkajících se zemských desek v oblasti a předpovědět místo budoucích zemětřesení.

Při studování korálových útesů a toho, jak se v průběhu času tříští, jsme vyvinuli nový způsob, jak zkoumat aktivní zlomy litosférických desek mimo pevninu pozorováním usazenin a fosilních struktur okolo nich," popisuje Gal Hartman, student magisterského studia na univerzitě v Tel Avivu a jeden z autorů studie, v tiskové zprávě.

Co nemůžeme říci, je, kdy přesně udeří další velké zemětřesení. Ale můžeme ukázat stavitelům měst, kde s největší pravděpodobností bude jejich epicentrum."

Ačkoliv se nálezy vztahovaly konkrétně k regionu okolo Eilatu a Aqaby, mohou být uplatněny kdekoliv, včetně například zlomu litosférických desek v kalifornském San Andreasu, dodává Hartman.

Article in English