Obraz od umělce Jakuba Schikanedera. (Velká Epocha)
Noc v modrém tónu od Jana Zrzavého (Velká Epocha)

Se zajímavým námětem pro výstavu přišli v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, na Masarykově náměstí. Noční téma? To tu ještě nebylo. Nebo přinejmenším dlouho dlouho ne. Téma noci mne přilákalo nejen pro svoji noční tajemnost, ale vzbudilo ve mně naději, že zde uvidím zejména klasickou malbu.

A nebyla jsem zklamána. Vystavené obrazy nesou opravdu zvučná jména svých autorů a navíc jsou zde shromážděna díla, jak se na tématiku noci dívaly generace umělců ze tří století.

Ze spolupráce s Alšovou jihočeskou galerií, pražskou Národní galerií a dalšími předními českými galeriemi se návštěvníkovi nabízí bezesporu romantická výstava, zobrazující tu část dne, která tak často zobrazována nebývá, snad proto, že jí chybí denní barvy. Noc je obvykle spojována s obdobím klidu, odpočinku, rozjímání, spánku, s měsícem a hvězdami, ale noc je také dobou, kdy lidé prožívají svoje bolesti, starosti a bázeň.

„"Temná noci! jasná noci! obě k želu mne budíte. Temná noc mne v hloubi tiskne, jasná noc mne vzhůru vábí..." (Karel Hynek Mácha - Márinka, intermezzo)

 

"Za nočních hodin cítí člověk blízkost smrti, nebo se stává svědkem jejího příchodu," zamýšlí se Hynek Rulíšek, kurátor výstavy, v doprovodném slovu.

Ať už se jedná o noc jasnou - měsíční, nebo temnou, oblačnou - umělci, jako F. X. Procházka, Josef Mánes, Jan Zrzavý, Josef Čapek,Toyen, Kamil Lhoták, Max Pirner, Grigorij Musatov, A. Piepenhagen a další autoři si s tématem poradili znamenitě. A jestliže se jedná o noc, nemůže scházet zejména její vyznavač Jakub Schikaneder.

Výstava OGV - Temná noc, jasná noc
Výstava: OGV - Temná noc, jasná noc

Tichá tématika obsahuje klid i dramatické události. Návštěvníkům se zde otvírají velkoprostorové noční krajiny nebo menší epizody, zobrazena jsou známá i méně známá místa a také dramatické výjevy, které se odehrávají v nočním tichu, jako například vražda v ulici anebo Pirnerova náměsíčná dívka balancující ve spánku na římse vysokého domu.

Neschází ani hororová Svatební košile od Emila Fily nebo opuštěná milenka, duchové z hrobu anebo mile pochmurné měsíční scenérie, zejména od Augusta Piepenhagena. Na procházce tichými nočními výjevy si můžete vybrat, co je vám blízké.

Pokud vybočíte z běhu svého všedního dne a navštívíte výstavu, poskytne vám svoji utěšenou atmosféru, kterou byste jinde těžko hledali. Noc má svoje originální kouzlo, ať už je temná nebo jasná...

Výstava potrvá do 29. května 2011