20110423_tree
Strom je považován za typický symbol zapuštění kořenů, takže může odolávat silným vichřicím. Stromy se také dožívají i stovek let. (Flickr.com/turtlemom4bacon)
Jak často řekneme o někom, že je „uzemněný“? Dá se vůbec takové uzemnění pocítit? Či je to jen slogan vnucující mnoho otázek, ale současně vypovídající, že se zde jedná o emočně vyrovnanou osobu s pevnou vůlí a jasnými úmysly?

 

Vyučuji specifické sporty, zaměřené na zvyšování atletické výkonnosti sportovce. Ovšem principy pohybu jsou univerzální a témata vyučování tedy u všech sportů stejná a to navzdory těmto specifickým částem.

Dnes je pojem „uzemnění“ ve fitness tréninku celkem běžným výrazem, ale vždycky když ho použiji, vidím jak těžko pochopitelný vlastně je. Mnozí cvičenci vůbec nevědí, co to vlastně znamená a nemají v tom jasno, takže ani nemohou tušit, jak může být v atletice důležitý. Být uzemněn znamená stabilitu v postoji i v pohybech.

 

Tělo je elektrický obvod 

Co tedy „uzemnění“ vlastně znamená? Podívejme se na definici z elektrotechniky, že je to přímé fyzikální spojení se zemí a představme si pohybující se tělo jako elektrický obvod. Spojení mezi tělem a zemí se objeví jako přirozený cyklus procházení proudu k vytvoření pohybu.

Při každém kroku tedy zakořeníte v zemi a položíte také základní kámen pro další pohyb, který vzniká z tohoto uzemnění. Hovoříme-li o uzemnění, popisujeme takříkajíc akt spojení se zemí a zakořenění v ní, čímž dochází ke zlepšení držení těla a k určitému usnadnění činností.

Pohyby ve fitness studiu i venku se dějí z popudu vnitřního impulzu, nějaké vnější stimulace nebo z úmyslného konání. Abychom mohli uchopit tužku na psacím stole, jednoduše po ní natáhneme ruku nebo se nejdříve pohodlně usadíme a pak se teprve po ní natáhneme. Cítíte, jak jsou ty dva pohyby z hlediska vašeho spojení se zemí rozdílné?

Při tréninku často používám velmi jednoduchý cvik, který názorně vysvětluje toto důležité propojení. Poprosím účastníky, aby zaujali takový postoj, kdy mají se zemí velmi slabé spojení a potom se snažili co nejvíce natáhnout do výšky. Člověk se přitom cítí spíše slabý a bezmocný.

 

Uzemněním dosáhneme daleko výše

Za další poprosím účastníky, aby se uzemnili a teprve potom se z této zakořeněné pozice snažili natáhnout do výšky. Automaticky se změní i styl natahování. Dosáhneme dále a pocítíme to propojení. Další pozici pak dosáhneme i mnohem snadněji.

Poté požádám účastníky, aby provedli běžné pohyby jejich provozovaného sportu z uzemněné pozice. Je jedno, zda jde o squash, tenis nebo fotbal, veslování nebo surfování – ten rozdíl je markantní.

Mnozí atleti trénují ve fitness studiu, aby udržovali své tělo v kondici pro vykonávaný sport, ale většina z nich nespojuje cviky pro dobrou kondici s tělesnými požadavky jejich sportu. Uzemnit se je princip pohybu, který mohou s úspěchem přidat ke svému tréninku.

Je výhodné zvolit takové cviky, které posilují uzemnění, což znamená – pohyby ve spojení se zemí. Pokuste se potom provést určitý cvik, aniž byste se uzemnili a hned poznáte, jak je to slabší.

Potom můžete jednou vyzkoušet ještě více se v zemi zakořenit, než jste jinak zvyklí a sledujte, co se stane. Možná pocítíte zjevné posunutí síly a změnu v celkovém držení těla.