Výstava gigantů doby ledové. (Televize NTD)
Výstava gigantů doby ledové. (Televize NTD)
Snad každé dítě zaujala bájná, pravěká zvířata. Jinak tomu nebylo ani v případě Zdenka Třískaly. Ten s přátely sestavil tým, složený z nadšených paleontologů, umělců a modelářů a vytvořili největší unikátní výstavu pravěkých živočichů z doby ledové.

„Právě stojíme u jednoho z největších savců doby ledové. Je to Elasmotherium. Nebo se také někdy do češtiny překládá jako jednorožec. Je to skutečně přetvar toho bájného jednorožce. Tahleta zvířata byla nalezena na jeskynních malbách a předpokládá se, že tenkrát sloužila jako symbol hojnosti," řekl autor výstavy Zdeněk Třískala.

Kromě dobře známých zvířat, jako je například mamut, šavlozubý tygr nebo nosorožec, se můžete seznámit i se zvířaty téměř neznámými. „Tahle výstava představuje zvířata v tom plným životě, jak asi žily," říká Petr Novák, návštěvník výstavy.

Výstava vychází z paleontologických poznatků a vznikala za spolupráce s odborníky z Karlovy univerzity. „Nejvíc nám pomáhá spolupráce právě těch paleontologů, modelářů a umělců," hodnotí spolupráci Zdeněk Třískala.

Spolupráce umělců a vědců není vždy úplně jednoduchá, ale podle Třískaly je konečný produkt průsečíkem znalostí a poznatků, které nakonec přinesou výsledek. „Živost danou sochařem a má to odbornost danou paleontologem. Což je ten výsledek, ten paleoart, o který se snažíme," uzavírá Zdeněk Třískala.

 

Video poskytla Televize NTD