Peter H. Gistelinck, výkonný ředitel Komorního orchestru ve Philadelphii, navštívil 23. února 2011 premiérové vystoupené Shen Yun Performing Arts na Hudební akademii ve Philadelphii. (Sherry Dong/Velká Epocha)
Peter H. Gistelinck, výkonný ředitel Komorního orchestru ve Philadelphii, navštívil 23. února 2011 premiérové vystoupené Shen Yun Performing Arts na Hudební akademii ve Philadelphii. (Sherry Dong/Velká Epocha)

PHILADELPHIA - Peter H. Gistelinck, výkonný ředitel Komorního orchestru ve Philadelphii, navštívil vystoupení Shen Yun Performing Arts New York Company na Akademii múzických umění ve Philadelphii při večerní premiéře 23. února 2011. Po představení se podělil o svůj odborný pohled na unikátní aspekty orchestru Shen Yun, tanečníků, a vzájemné souhře mezi oběma složkami.

(VE: Reportér Velké Epochy)

Co si myslíte o vystoupení jako celku?

Peter H. Gistelinck: Je to vlastně mé úplně první setkání s čínským vystoupením tohoto charakteru. A myslím, že spatřit jeho půvab je nesmírně zajímavé. Již dříve jsem s přáteli a kolegy rozebíral jejich choreografii, tanec, kostýmy a hudbu. Jsem výkonný ředitel Komorního orchestru ve Philadelphii, takže jsem samozřejmě na hudbu citlivý, ale vystoupení se mi vážně poslouchalo skvěle. Bylo to vskutku moc pěkné, ale rovněž je velmi důležité, že jde o velmi pěknou a hodně originální rodinně-orientovanou show, přístupnou každému. Navíc umožňuje lidem, kteří asi nejsou příliš obeznámeni s čínskou historií a kulturou, jednoduše do ní proniknout. To bylo moc pěkné.

Co si myslíte o hudební složce a kombinování čínské a západní orchestrální školy?

Peter H. Gistelinck: Myslím, že to bylo opravdu skvělé. Bylo to samozřejmě asijské, čínské, ale velice originální, což bylo velmi hezky znát. Mám s tím sám nějaké zkušenosti, protože můj hudební režisér hodně píše pro etnické nástroje - jmenuje se Dirk Brosse - a byl pověřen Hongkongským čínským orchestrem, aby napsal skladbu pro tradiční čínské nástroje. Říkám to proto, že dnes jsem se o tom zvuku hodně naučil a v jeho skladbě jsem to slyšel také. Je tedy skvělé slyšet čínské nástroje v takovéto orchestrální instrumentaci. Jak všichni víme, většina čínských nástrojů z historického hlediska nebyla míněna pro orchestrální aranžmá. Byly zamýšleny jako sólové, ale je to opravdu pěkné vidět. Ten zvuk na mě ve skutečnosti velice zapůsobil a byl jsem jím velmi polichocen, hudebně polichocen.

Jaký zvuk máte na mysli?

Peter H. Gistelinck: To se těžko popisuje. Samozřejmě, existují různé etnické nástroje, jako je např. pipa ... typický zvuk čínských nástrojů. Ale i to, když máte více nástrojů používaných v klasické západní hudbě a slyšíte jejich čínskou interpretaci a také způsob kompozice. Sám jsem také hudební skladatel, takže [mám na mysli] samozřejmě pentatonickou hudební škálu, která je pro Čínu typická, a také způsob práce s melodiemi a protimelodiemi a využití jednohlasu v hudbě. Tím míním, když máte jednu melodii, kterou hraje několik sekcí orchestru, a protimelodii hrají jiné části orchestru, a někdy tam není moc harmonie, je tam hodně melodického pohybu a to je opravdu typické ... a to se mi na tom tedy líbilo.

Zdála se vám hudba více čínská, nebo spíš západní?

Peter H. Gistelinck: Dnes v noci to samozřejmě bylo zjevně o čínských hudebních nástrojích, o čínském skladateli a o čínské interpretaci. Bylo však také hezké vidět a slyšet, že tam byl v jistém bodě i určitý crossover s klasickou západní hudbou. Byla to čínská hudba, ale občas, v určitých místech - především v úvodním kuse, byl slyšet hezký přechod z orientální do západní roviny a pak zase úplně zpět do čínštiny, a pak zase trochu zpět - bylo hezké to poslouchat. Takže sečteno, podtrženo, byl jsem tím výsledkem ohromen.

Jak na vás působila kombinaci tance a hudby na pódiu?

Peter H. Gistelinck: Myslím si, že to bylo výborně zvolené a dobře napsané. Předpokládám, že všechna ta hudba vznikla právě za tímto účelem. A vy to opravdu cítíte, opravdu to můžete slyšet: příběh, který doprovázel tanec, se odrážel také v hudbě. Tím chci říct, že když máte na jevišti příběh, nebo scenérii, nebo specifický tanec... Prostě, abych to řekl jednoduše, když se dělo něco dramatického, bylo drama cítit i v hudbě ... například, když probíhal tanec s květinami, bylo opravdu cítit květiny a v hudbě opravdu byla cítit ta emoce. Nebo třeba, když tam byl tanec, kde šlo, nechci říct více do tuhého, ale bylo to dramatičtější, když přišla na scénu policie a tak, bylo také cítit, že je to v té hudbě zachycené. Tím chci ještě jednou říci, že je patrné, že hudba byla komponována tak, aby šla ruku v ruce s tím, co se děje na jevišti.

Co si z dnešního vystoupení odnesete?

Peter H. Gistelinck: Co jsem si z dnešního vystoupení odnesl... Bylo tam mnoho poselství, ale pokud bych měl vypíchnout jedno jediné, nakonec to všechno bylo o lidskosti, bytí člověkem a snaze být v současném světě dobrým člověkem - tomu jsem se z toho naučil. Snažit se být dobrým člověkem, snažit se být dobrý k sousedům, vašim přátelům, vaší rodině a společnosti - snažit se být tak dobrým člověkem, jakým jen můžete být. To je to, co jsem se naučil. Naučil jsem se ještě spoustu dalších věcí, ale pokud se mě ptáte, jaké poselství to ve mně zanechalo, řekl bych, že toto.

Pan Gistelinck byl na Cambridge Who's Who v roce 2009 oceněn za svoji obětavost, vedení a vynikající výsledky v oblasti řízení orchestru. Byl nominován na cenu Grammy za nejlepší výkon malých souborů za nahrávku Le Concert Spiritual z roku 2002 a má ocenění z festivalů Arranger's Prize Makfest Festival ('92); Arranger's Prize Golden Orpheus Festival ('90); Laureate Benelux International Song festival ('90); a je držitelem cen SABAM/BAP Award za nejlepší belgickou skladbu ('90); Arranger's Prize, UNICEF Danny Kaye Award ('89); Laureate Golden Orpheus Festival ('88) a SABAM/BAP Award za nejlepší belgickou skladbu ('87).

Article in English