V Číně se i v současnosti dodržuje tradice, kdy lidé na Nový rok navštíví chrám, aby zde zapálili vonné tyčinky. (star5112/ flickr.com)
V Číně se i v současnosti dodržuje tradice, kdy lidé na Nový rok navštíví chrám, aby zde zapálili vonné tyčinky. (star5112/ flickr.com)

V Číně se i v současnosti dodržuje tradice, kdy lidé na Nový rok navštíví chrám, aby zde zapálili vonné tyčinky. Obsah modliteb se však změnil. Namísto uctívání Buddhy se dnes lidé modlí o to, aby se vyhnuli utrpení či získali bohatství.

Pradávné čínské tradice učí lidi, aby si více cenili ctnosti než bohatství. Říká se, že člověk, který při konání dobrých skutků nehledá odměnu, získá ctnost a dostane se mu odměny v nadpozemském světě.

Sbírka básní a pojednání od Geng Creeka sestavená v období dynastie Song (960 1279 n. l.) jeden takový příběh vypráví.

Mladý muž z rodiny Yang pocházel ze skromných poměrů. Říkalo se o něm, že je pilný student, váží si svých rodičů a stará se o ně. Pokaždé, když měl o něco více jídla či hodnotnější věci, nenechal si je pro sebe, ale daroval je rodičům.

Jednoho roku, sedmého dne a sedmého měsíce čínského lunárního kalendáře, navštívil Yanga toulavý taoista. Host se představil jako taoista Hui. Taoista a Yang si dobře rozuměli a Hui se rozhodl po nějaký čas v domě Yangových zůstat.

Když nadešel čas Huiova ochodu, vytáhl ze své lékařské brašny pilulku a položil ji na kámen. Kámen se okamžitě přeměnil na zlato. Pak podal zlatou hroudu Yangovi se slovy: „Chci se odvděčit za pohostinnost a aby sis zlepšil své životní podmínky."

Avšak Yang odmítl. Uvědomil si, že taoista Hui musí být bůh a odpověděl: „Netoužím po zlatě. Nicméně měl bych jedno přání, nebeský taoisto Hui. Rád bych, abyste na stěnu napsal báseň, která můj skromný domov rozzáří."

Taoista Hui vzal Yangův štětec, namočil ho do červeného barviva a napsal na zeď tuto báseň:

 

Yangu, skutečný muž cti a důstojnosti,

tvá Tvá úcta k rodičům dojala celý vesmír.

Tvou nezlomnost během útrap zahlédl veliký Pán

a sedmého dne sedmého měsíce mne sem vyslal.

Proměnil jsem kámen ve zlato,

jež ti pomůže v naplnění povinností k rodičům.

Tys ale nechtěl dar přijmout

a proti tvé vůli tě nutit nemohu.

I když nesmím déle zůstat v tomto světě,

je mým upřímným přáním, abys dosáhl vznešeného cíle.

V roce krysy vystoupíš nad mraky

stejně snadno, jako mávnutí rukou.

 

Yang neskonal ve svém skromném domě. O pár let později zmizel. Nikdo v sousedství neměl tušení, kam se odebral. Možná jej předurčený vztah s taoistou Huiem vedl nadpozemskou cestou anebo jak říká čínské lidové rčení: „Tak, jak to bylo ustaveno, odcestoval oblohou nad mraky.


Article in English