(imagesfrombulgaria.com)
(Atanas Grozdanov/imagesfrombulgaria.com)

Tento lidový příběh vypráví o dobrém děvčeti, které žilo za dynastie Song, přibližně před tisíci lety. To děvčátko bylo nejen chudé, ale i mrzák. Mimoto ztratila dívenka v mladém věku oba rodiče a tak, aby přežila, musela žebrat a spoléhat na pomoc vesničanů.

Na okraji její vesnice protékala řeka, takže když chtěli vesničané sbírat dříví na oheň nebo pracovat na poli na druhém břehu, museli se brodit vodou. V období dešťů se často stávalo, že řeku nebylo možno přejít. Obyvatelé si už na tuto skutečnost zvykli, ale děvčátko to chtělo změnit.

Každý den sbírala kameny z okolí, které hromadila na břehu řeky. Vyprávěla, že chce pomoci postavit kamenný most, aby se lidé mohli na druhou stranu dostat snadněji. Dospělí se jí kvůli tomuto jejímu snu ze začátku smáli. 

Časem ale viděli, jak hromada kamení roste a začali uvažovat jinak. Přidali se k děvčeti a sbírali kameny společně. Zanedlouho měli tolik materiálu, že pozvali zedníky, aby jim most postavili. Děvčátko trávilo všechen svůj čas pomáháním se stavbou.

Když už měl být most dokončen, došlo k nehodě při dobývání kamene a holčička byla vážně zraněna. Sice přežila, ale oslepla na obě oči. To jí však nezabránilo, aby nadále pomáhala s pracemi, na které stačila, zatímco vesničané vzdychali nad nespravedlností nebes k té dobré dívce.

Když se oslavovalo dostavění mostu, všichni byli smutní nad osudem té dobré dívky, která ač chudá, mrzák a slepá, s tím nápadem o mostu přišla. Holčičce ale z toho smutno nebylo. Vesele se usmívala, protože měla upřímnou radost za všechny vesničany.

Náhle přišla neočekávaná bouřka, jakoby chtěla z nového mostu smýt všechen ten prach. S velkým rachotem sjel z tmavé oblohy na zem blesk a lidé vzápětí zůstali stát jako opatření – zjistili, že blesk tu malou dívenku zabil. Nedokázali pochopit, proč jsou k ní nebesa  tak krutá.

Náhodou krajem projížděl vysoce vážený úředník Bao Zheng (čti Pao Čeng, pozn. red.), který byl císařským soudcem. Vesničané ho zastavili a vyprávěli mu příběh o té dobré dívce. Tázali se ho: „Proč jsou nebesa tak nespravedlivá?“ Úředník Bao nedokázal odpovědět. Rozesmutněn tím příběhem, napsal si následující slova: nečiň zlo, nečiň dobro.

Když se vrátil k císařskému dvoru, vládce ho požádal o soukromou schůzku. Noc předtím se císaři narodil syn, ale často plakal a nikdo nevěděl, co s tím dělat. Bao se šel na novorozence podívat a nemohl neobdivovat jeho zdravou kůži. Když vzal ručku dítěte, s překvapením na ní uviděl slova: nečiň zlo, nečiň dobro. Byla to přesně ta slova, která si zapsal, když slyšel příběh o malé holčičce. Velice ho to rozrušilo, a jak se rychle snažil ta slova z ručky novorozence smazat, slova v okamžiku zmizela.

Když císař viděl, že znaky na ruce jeho synka zmizely, znepokojilo ho to, protože se obával, že Bao vymazal dítěti šťastné znamení. Bao pak císaři vyprávěl příběh o dobré dívence a jeho slovech. Císař byl tím vším tak zmaten, že nařídil Baovi, aby vyhledal vysvětlení v podsvětí.

Za pomoci nástroje, který mu dal jeden kouzelník, se úředník Bao odebral do podsvětí. Král podsvětí mu řekl pravdu. To malé vesnické děvče pocházelo z duše, která spáchala obrovské hříchy a bohové pro ni sestavili, že bude svoji karmu splácet po tři životy. V prvním životě chudá, osamocená a zmrzačená, v druhém životě slepá a v třetím životě zemře zásahem blesku.

Děvčátko se narodilo tělesně postižené a chudé, ale byla k druhým tak hodná, že se bohové rozhodli její splácení zkrátit na dva životy. A tak ji nechali oslepnout. Holčička si ani pak nestěžovala a dál myslela nejdřív na druhé. Bohové jí tedy zkrátili splácení na jeden život a nechali do ní udeřit blesk.
Král podsvětí se Baa zeptal: „Nemyslíš si, že je to dobrá věc, splatit karmu ze tří životů v jednom životě?“ Duše si teď nahromadila tolik ctnosti, že se narodila jako princ.

Úředníkovi Baovi, jehož zaměstnáním bylo zajistit spravedlnost pro lid, se tak ukázal nový význam spravedlnosti. Význam, na který ani nepomyslel. Jednou věcí si byl ale jistý: císaři bude moci poskytnout dostatečné vysvětlení.

Zdroj: minghui.org

small_United_Kingdom