Čeští obhájci práv vyzvali nejvyšší představitele české vlády k podpoře vězněného čínského křesťanského právníka Kao Č'- šenga.

V rytířském sále Senátu poslanecké sněmovny České republiky proběhla tisková konference a diskuse u příležitosti vydání českého překladu knihy čínského právníka Kao Č'-šenga. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
V Hlavním sále Valdštejnského paláce v prostorách Senátu parlamentu České republiky. Zleva Zdeněk Vojtíšek, Jaromír Štětina, Kateřina Jaques, Marek Belza, Bohumil Bartošek, Milan Kajínek, Marek Benda, Roman Joch. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

27. června 2011 - V Hlavním sále Valdštejnského paláce v prostorách Senátu parlamentu České republiky proběhla tisková konference a diskuse u příležitosti vydání českého překladu knihy čínského právníka Kao Č'-šenga.

Kao patří mezi nejznámější čínské obhájce. Získal podporu nejenom u nejvyšších představitelů Evropského parlamentu, nyní požadují propuštění Kao Č'-šenga i čeští politici a aktivisté.

Na tiskové konferenci promluvili senátor Jaromír Štětina, předseda mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček, ředitel Občanského institutu Roman Joch, religionista Karlovy univerzity Zdeněk Vojtíšek, nakladatel Marek Belza, poslanec Marek Benda, politička Kateřina Jaques, mluvčí Asociace Falun Gong ČR Bohumil Bartošek a šéfredaktor české pobočky Velké Epochy Milan Kajínek. (Zápis všech projevů)

Akci podpořili svojí přítomností také Marta Kubišová, Josef Nos, Jan Šinágl nebo Jitka Hosprová.

 

Video poskytla Televize NTD


Hlasy podpory pro Kao Č'-šenga od českých osobností...

Otevřený dopis za Kao Č'-šenga prezidentovi, premiérovi a ministrovi zahraničí...


 

Akci podpořila svojí přítomností také Marta Kubišová. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Akci podpořila svojí přítomností také Marta Kubišová. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Skrze videonahrávky k divákům promluvili také místopředseda Evropského parlamentu Edvard McMillan Scott a právníkova žena paní Kao Geng He.

Konference vyústila společným podpisem účastníků pod dopis adresovaný českému prezidentovi, premiérovi a ministrovi zahraničí. Dopisem české představitele žádají, aby se při styku s čínskými představiteli vězněného obhájce zastali a připomínali komunistickým představitelům jeho případ.

Kao Č'- šeng je znám jako jeden z deseti nejschopnějších právníků současné Číny. Velkou část své profesní praxe věnoval případům pro bono. Bezplatně hájil handicapované, vyvlastněné či násilně vysídlené spoluobčany. Když se ale zastal stoupenců meditační praxe Falun Gong a pokusil se zastupovat oběti mučení z čínských věznic a pracovních táborů, stal se nepohodlným, byl obtěžován, zatčen, uvězněn a opakovaně mučen. Rodina pana Kao Č'- šenga uprchla do USA. On sám je již více než rok nezvěstný. Poslední interview s ním udělala v dubnu 2010 agentura AP.

* Stránky knihy na facebooku * Videozáznam z celé konference * Všechny proslovy účastníků *

Článek byl aktualizován 29.6.2011

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 
Hlasy podpory pro Kao Č'-šenga od českých osobností

 

Vážení,
v pondělí 27. 6. se bohužel s ohledem na již sjednané schůzky nemohu dostavit na křest knihy Kao Č´- šenga Za Čínu spravedlivější, proto mi dovolte alespoň touto formou nejen přivítat chvályhodný počin českého překladu této knihy (obávám se, že dokonce i u nás - s naší stále ještě nedávnou zkušeností - není připomínání temných praktik totalitních nebo diktátorských režimů nikdy dost), ale především za svou osobu vyjádřit plnou podporu pohřešovanému, na neznámém místě vězněnému právníkovi Kao Č´- šengovi, statečnému obránci nespravedlivě vězněných a pronásledovaných v Číně.

V úctě
RNDr. Alena Palečková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

 

Dobrý den,
tiskové konference se bohužel nemohu účastnit. Praktiky, jako je odběr orgánů z popravených vězňů nebo dokonce od ilegálně zadržených členů Falun Gongu, odsuzuji jako eticky naprosto zrůdné. Jsou ostudou celé transplantační medicíny a především státu, který je na svém území připustí.

s přátelským pozdravem

MUDr. Tomáš Reischig, PhD., I. interní klinika FN Plzeň

 

Dobrý den,
Natáčel jsem se spoustou právníků, kteří obhajovali disidenty a různé aktivisty, bezmocné farmáře, kterým komunisti sebrali půdu, atd. Většina z nich "zmizela". Mám pro tyto lidi obrovský obdiv. Snaží se obhajovat lidi nevinné, na kterých byl spáchán zločin nebo kteří byli uvrženi do vězení jenom proto, ze mají jiný názor než komunistická strana. Bojují za práva bezmocných. Patří mezi nejcharakternější a nejodvážnější lidi, které jsem kdy poznal. Kao Č ´šeng patří mezi velmi vzácnou skupinu Číňanů, kteří se nebojí hovořit pravdu a hledat spravedlnost.

Ne jako novinář, ale jako člověk, privátní osoba a občan České republiky nevynechám jedinou možnost tyto lidi a jejich úsilí podpořit.

Mnoho štěstí!

Tomáš Etzler

 

Děkujeme Vám za pozvání a za dobrý nápad takovou konferenci uspořádat. Pravděpodobně se nezúčastníme, přejeme Vám však úspěch a panu Kaovi držíme palce, aby se zase "našel" a dál mohl pokračovat ve své záslužné práci.

Jan Spousta - za redakci Getseman

 

Děkuji Vám za milé pozvání,

rád bych zdůraznil, že svobody, jako je svoboda projevu, shromažďování, právo na spravedlivý proces, právo na život, právo nebýt bezdůvodně vězněn či dokonce mučen, právo na soukromý majetek, svoboda vyznání... tedy že tyto svobody povazuji za univerzální, velmi si vážím každého, kdo pro jejich dodržování nejen obětuje své vlastní pohodlí, ale riskuje svoji bezpečnost i život. Na druhé straně odsuzuji každý režim, který tyto svobody obyvatelům dané země upírá. To je pochopitelně případ také Činské lidové republiky.

Konzervativni strana již radu let každoročně, u příležitosti Dne Tibetu, vyzývá komunistickou vládu v Pekingu, aby ukončila mnoho desítek let trvajicí okupaci Tibetu. Jsme si vsak samozřejmě vědomi, že otázka Tibetu je jen jednou z mnoha navýsost problematických skutečností. Represe čínských komunistů jsou snad nejkřiklavější v oblasti tzv. politiky jednoho dítěte, která je v zásadě cíleně genocidní.

Nesmíme však samozřejmě také zapomenout na hnutí, jako je Falun Gong, či stále se rozrůstající a tvrdě pronásledovanou podzemní čínskou katolickou cirkev. Takový seznam by byl jestě velmi dlouhý. Pokud je to tedy možné, předejte, prosim, má slova obdivu a díku panu Kao Č'- šengovi. Troufnu si tvrdit, ze právě my v postkomunistických zemích dokážeme v průměru lépe porozumět, čemu při své záslužné činnosti čelí. Na druhé straně se vsak obávám, že ani my nejsme schopni dohlédnout zrůdnost komunismu v jeho čínské podobě.

Přeji mnoho zdraví, sil, odhodlání a potřebné dávky štěstí, kterému ještě někteří z nás na Západě říkáme Boží požehnání.

Přeji, aby se akce vydařila.

S přáním pěkného léta,

Jan Kubalcik - předseda Konzervativní strany

 

Vážení přátelé,

jelikož se nemohu osobně zúčastnit Vaší bohulibé akce, chci Vám vyjádřit podporu alespoň touto cestou. Dva jiné případy čerstvě propuštěných čínských disidentů a umělců, perzekvovaných režimem, dokazují, že mezinárodní solidarita na všech úrovních má i praktický, reálný, nejen mravní smysl. Nevěřte těm, kteří Vám budou říkat, že jsme moc malí na to, abychom cokoli změnili, že to situaci může jenom zhoršit, a co to zhorší určitě budou naše slibně se rozvíjející hospodářské a politické styky s Čínou. Nevěřte ani těm, kteří Vám říkají, že oni osobně při svých návštěvách Číny žádného disidenta neviděli, a že nemůžeme Číňanům vnucovat naše pojetí lidských práv, protože oni žijí v jiné kultuře a mají zcela jiný kodex hodnot. Taková argumentace, nám dřiíve narozeným až příliš povědomá, přejímá logiku utlačovatelů, nikoli utlačovaných. Perzekuce kvůli odlišnému přesvědčení, brutální potlačování kritiky, cenzura internetu a další útoky na lidskou svobodu jsou zavrženíhodné vždy a všude, v každé kultuře a v každém systému hodnot.

Moc Vás zdraví a na knihu se těší

Prof.PhDr.Vladimír Just, FFUK Praha

 

Vážený pane Kao Č'-šengu,

Obdivuji vaši morální sílu a integritu. Vaše země potřebuje více statečných lidí, jako jste vy. Věřím, že vaše snaha není zbytečná a svoboda přijede do Číny tak, jak se to stalo v naší zemi. Přeji vám hodně zdraví a moc a doufám, že budete brzy propuštěn. Budete vždy v našich myšlenkách.

Upřímně,

Jarmila Stibicová - aktivistka, signatářka Charty 77, bojovnice za lidská práva, spoluzakladatelka Občanského fóra

 

Vyjadřuji pozdrav a podporu Kao Č'-šengovi. Obdivuji jeho statečnost.

Prof. Mgr. Jindřich Štreit - český dokumentární fotograf a pedagog

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 Otevřený dopis prezidentovi, premiérovi a ministrovi zahraničí

 

Komu:
prezident České republiky Václav Klaus
předseda vlády České republiky Petr Nečas
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg

V Praze, 27. června 2011

Vážený pane prezidente,
vážený pane předsedo vlády,
vážený pane ministře zahraničí,


cílem tohoto otevřeného dopisu je obrátit Vaši pozornost k případu jednoho z nejvýznamnějších čínských právníků, pana Kao Č'- šenga.

Pan Kao Č'- šeng je znám jako jeden z deseti nejschopnějších právníků současné Číny. Velkou část své profesní praxe věnoval případům pro bono; bezplatně hájil handicapované, vyvlastněné či násilně vysídlené spoluobčany. Když se ale zastal stoupenců meditační praxe Falun Gong a pokusil se zastupovat oběti mučení z čínských věznic a pracovních táborů, stal se nepohodlným, byl obtěžován, zatčen, uvězněn a opakovaně mučen. Rodina pana Kao Č'- šenga uprchla do USA. On sám je již více než 850 dní nezvěstný.

Jednou z mála věcí, na které Kao Č'- šeng ve svém životě spoléhal, byla mezinárodní solidarita a soudržnost všech lidí dobré vůle. Jeho odpor vůči perzekuci byl vždy nenásilný, což dokázal iniciováním celosvětové hladovky proti porušování lidských práv v Číně.

Věříme, že právě Česká republika by se prostřednictvím svých nejvyšších představitelů - Vás - měla vězněného právníka Kao Č'- šenga zastat. Jednání s představiteli ČLR se často odvíjejí od ekonomických zájmů, nejcennější komoditou ale zůstává čisté svědomí.

Detailní informace k „případu Kao Č'- šeng" naleznete v jeho přiložené autobiografii Za Čínu spravedlivější nebo na internetových stránkách www.freegao.com.

S díky za Vaší pozornost,

Dopis signovali: senátor Jaromír Štětina, předseda mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček, ředitel Občanského institutu Roman Joch, religionista Karlovy univerzity Zdenek Vojtíšek, nakladatel Marek Belza, poslanec Marek Benda, politička Kateřina Jaques, mluvčí Asociace Falun Gong ČR Bohumil Bartošek a šéfredaktor české pobočky Velké Epochy Milan Kajínek, umělkyně Marta Kubišová, ředitel obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, kancléř Konzervativní strany Martin Rejman, docent pro obor české divadlo Vladimír Just, místopředsedkyně Senátu Alena Palečková, senátoři Tomáš Grulich, Jaroslav Kubera, Pavel Eybert, Petr Bratský, Jiří Oberfalzer, Richard Svoboda, Vítězslav Jonáš, Tomáš Kladívko, Karel Šebek, Veronika Vrecionová a Luděk Sefzig. Novináři Milan Kalina, Andrea Cerqueirová, Miroslav Sígl,Ari Lieberman, Jan Šinágl. Umělci Jitka Hosprová a Josef Nos. A mnoho dalších.

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Proslovy osobností

 

"Text mě již po několika stránkách pohltil. To svědectví, obsah knihy je nejen otřesné, ale je psáno i velmi čtivě - ta kniha vás při četbě doslova vtahuje svojí silou - jak obsahem tak způsobem interpretace podání...." celý proslov

Marek Belza - nakladatel

 

Myslím, že opravdu stojí za to si knihu přečíst, uvědomit si, že stále jsou na světě lidé, kteří jsou na tom hodně špatně. Že všechna ta pozlátka olympijských her a dalších věcí ještě neznamenají, že se systémy změnily. Komunistické režimy prostě budou takové stále a jsou v tomto směru nezměnitelné. Jediné, po čem opravdu touží a co je zajímá, je moc..." celý proslov

Marek Benda - poslanec (ODS)

 

Předseda Evropského parlamentu se vyjádřil v této věci a požadoval, aby čínský režim vydal zprávu o vězněném právníkovi Kao Č´šengovi a vyjádřil se k otázce porušování lidských práv v Číně. Podobně se zachoval britský ministr zahraničních věcí David Miliband a my jsme přesvědčeni o tom, že by podobné stanovisko měla zaujmout také nejvyšší česká reprezentace..." celý proslov

Kateřina Jaques - bývalá místopředsedkyně Strany zelených

 

Kniha je nejenom silným svědectvím, ale také cenným důkazním materiálem, záznamem z vyšetřování těch nejotřesnějších zločinů současnosti..." celý proslov

Milan Kajínek - šéfredaktor české pobočky Velké Epochy

 

Proti hnutí Falun Gong čínské úřady vystupují s mimořádnou tvrdostí a jednají vůči němu násilně, aniž by k tomu měly srozumitelný důvod.(...)  Jsem proto velmi rád, že prostřednictvím knihy Kao č´šenga se o násilí, jímž trpí hnutí Falun Gong, můžeme více dozvědět. Za velmi cenné považuji i to, že svědectví o konfliktech podává muž, který není v tomto náboženském hnutí angažován...." celý proslov

Zdeněk Vojtíšek - odborný asistent na HTF UK, mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů

 

"Já si myslím, že ta kniha by měla mít široký čtenářský ohlas už jen proto, co zaznělo na této konferenci, že Čína je zemí mnoha náboženských konfesí a svoboda víry by měl být jasný požadavek Evropy, Ameriky, Euroatlantického světa vůči Číně, měla by to být dokonce podmínka - ano, budeme s Vámi obchodovat, budeme se s Vámi přátelit, ale vy začněte se svobodou víry. Není možné lidskou víru potlačovat..." celý proslov

Jaromír Štětina - senátor (TOP 09)

 

K čemu tedy chce komunistická strana praktikující Falun Gongu převychovat, když se oni sami snaží o to, aby byli dobrými lidmi? A lze za převýchovu považovat teror, při kterém jsou praktikující nuceni vzdát se své víry v lidskost, stát se konfidenty, kdy jsou nuceni veřejně odsoudit svoje přesvědčení a přijmout místo toho pokroucenou komunistickou ideologii, vnucenou mučením?..." celý proslov

Bohumil Bartošek - mluvčí Asociace Falun Gong ČR

 

"Protože podle mého názoru a zkušeností poté, co jsem navštívil některé čínské disidenty, zdá se mi, že jakékoliv upozornění na jednotlivé případy znamená, že režim s nimi musí zacházet opatrněji. Nemůže si už tolik dovolit, když o nich ví mezinárodní veřejnost. A to snad je to nejdůležitější, co tady teď společně prožíváme..." celý proslov

Jiří Dědeček - předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu

 

Dámy a pánové - doufám, že prozíravá a rozumná západní politika vůči čínskému režimu učiní z Číny přítele Západu a z čínského lidu naše přátele. Mezi lidmi nepřátelství není. Tou překážkou je současná politika čínského režimu. A tou překážkou je i současná politika Západu vůči tomuto režimu. Je to politika obchodování, aniž by se přihlíželo k charakteru tohoto režimu..." celý proslov

Roman Joch - ředitel Občanského institutu

 

Ačkoliv s dětmi žijeme ve svobodné společnosti a žijeme v pokoji, když se nám stýská po kaovi, celou noc nemůžeme spát. Trápení drtí naše srdce, tíží nás na prsou jako balvan. Každé zmizení mého muže doprovázelo šokující mučení. Pokaždé, když čtu o mučení, které musel vydržet, bolí mě srdce, jakoby mi ho rvali z těla..." celý proslov

Kao Geng He - manželka přávníka Kao Č'-šenga

 

"Toto vydání knihy Za Čínu spravedlivější, jako jednoho z prvních v Evropě je významnou událostí. Kao Č'-šeng je velice odvážný člověk. O jeho osudu bohužel od loňského dubna nemáme žádné informace. Je autorem zpráv o persekuci Falun Gongu a také otevřených dopisů kritizujících čínský režim..." celý proslov

Edvard McMillan Scott - místopředseda Evropského parlamentu

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Jaromír Štětina - senátor (TOP 09) 

Jaromír Štětina - senátor (TOP 09). (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Jaromír Štětina - senátor (TOP 09). (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Když se někdo dostane do těžkých životních potíží, tak je slušné říci mu laskavé slovo a kdyby se o této konferenci dozvěděli jen dva čínští disidenti, nebo dva vězňové svědomí, tak ta konference splnila svůj účel. My musíme mít účast s těmi, jejichž práva jsou pošlapávána.

Ano, tu knihu jsem četl, samozřejmě mi to připomíná jiný totalitní režim, který jsme my zažili z blízka, to byl totalitní režim sovětský a myslím si ,že ten gulag, který existoval v Sovětském svazu je srovnatelný s dnešním gulagem v Čínské lidové republice.

Já si myslím, že ta kniha by měla mít široký čtenářský ohlas už jen proto, co zaznělo na této konferenci, že Čína je zemí mnoha náboženských konfesí a svoboda víry by měl být jasný požadavek Evropy, Ameriky, Euroatlantického světa vůči Číně, měla by to být dokonce podmínka - ano, budeme s Vámi obchodovat, budeme se s Vámi přátelit,ale vy začněte se svobodou víry. Není možné lidskou víru potlačovat.

Měl jsem jednoho vzácného přítele, když jsem pracoval v Rusku, byl to ruský disident a obránce lidských práv Sergej Kovaljov a ten říkal : „Porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu" a platí to i pro Čínskou lidovou republiku ve vztahu k České republice, Česká republika má zahraniční politiku, která klade akcent na lidská práva, není možné opomíjet Čínu.

Jaromír Štětina - senátor (TOP 09)

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Marek Benda - poslanec (ODS) 

Marek Benda - poslanec (ODS). (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Marek Benda - poslanec (ODS). (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Vzpomínám na léta, které mnozí z nás ještě pamatují. Samozřejmě, že ty čínské poměry a reálie jsou pro nás mnohdy naprosto nepochopitelné. Na druhou stranu ten systém funguje naprosto stejně, jako jsme zažívali v minulosti, a je to právě patrné na případu tohoto právníka. To není žádný „profesionální disident", směřující k nějakému fatálnímu střetu se státní mocí... Nejde o někoho, u koho by šlo o přílišnou nechuť vykonávat úřední pokyny centrální vlády a jehož námitky by náhle směřovaly k té centrální vládě a říkaly „Podívejte se, vy děláte něco špatného".

Když si čtete jeho dopisy, tak on ze začátku píše přesvědčené a poctivé dopisy svému prezidentovi a premiérovi a říká „Prosím vás, já vám věřím, že to myslíte dobře. Udělejte něco s tím, co se děje". A zjišťuje, že to nejde. Že v okamžiku, kdy tam je zájem té komunistické moci, zájem vlády, tak žádná ochota zabývat se lidskými právy, připustit soudní procesy zde není. Ta absurdita toho, jak se dozvídá, že soudci mají zakázáno některými případy se vůbec zabývat, je myslím jasným důkazem a úkazem totalitních států, že právě ve chvíli, kdy člověk zpochybní samotný smysl a existenci totalitních států, tak najednou se stává veřejným nepřítelem a najednou začíná být pronásledován. Na rozdíl od naší situace v Evropě je to v čínské realitě nekonečně krutější, než si to zde dokážeme představit, ale to asi patří k čínskému světu.

Myslím, že opravdu stojí za to si knihu přečíst, uvědomit si, že stále jsou na světě lidé, kteří jsou na tom hodně špatně. Že všechna ta pozlátka olympijských her a dalších věcí ještě neznamenají, že se systémy změnily. Komunistické režimy prostě budou takové stále a že jsou v tomto směru nezměnitelné. Jediné, po čem opravdu touží a co je zajímá, je moc.
Na druhou stranu stojí za to se zde scházet, stojí za to si to připomínat.

Ti z vás, kteří si to pamatují, dobře vědí, že když před dvaceti, třiceti, čtyřiceti lety někdo ze Západu si občas vzpomněl, že se něco špatného děje v České republice, občas napsal nějaký dopis, občas řekl nějakou větu - jaký význam to mělo tady, jaký význam to mělo pro ty, kteří v tom boji stáli a kteří měli pocit, že nejsou úplně zapomenuti.

Protože systémem totalitních režimů - a tady je to velmi patrné - je pokud možno dát na ty lidi zapomenout. Někam je uklidit - do psychiatrických léčeben, do táborů nucených prací - a nechat je zmizet. A to, že nemizí, to že se o nich ve světě mluví, to, že v malé, pro Čínu zcela nevýznamné České republice se o nich mluví, vydává se kniha tohoto právníka, ví se o tomto pánovi a bude se vědět, pokud by mu režim něco udělal, tak se o tom bude mluvit a křičet. Ono to těm režimům přece jen vždycky škodí, i když se sebevíce tváří, že je to vůbec nezajímá. Těm lidem to pomáhá. To stojí za to. Už právě kvůli naší zkušenosti, kterou máme.

Marek Benda - poslanec (ODS)

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Kateřina Jaques - bývalá místopředsedkyně Strany zelených 

Kateřina Jaques - bývalá místopředsedkyně Strany zelených. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Kateřina Jaques - bývalá místopředsedkyně Strany zelených. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Vše podstatné už zaznělo. To, co se můžeme dočíst v této předkládané knize, je dech-beroucí a mnohým z vás vehnalo slzy do očí. Ozvalo se (v nás všech) něco, čemu stručně říkáme svědomí.

Pokud čínský režim - a je to zakódováno také v čínské kultuře - operuje s pojmem „harmonie", pak se snažíme o něco, co bych nazvala „harmonií svědomí".

Ráda bych zde připomněla - a spíše jen parafrázovala - to, o čem mluví Václav Havel, popisuje svoje snahy v těch uplynulých letech před r. 1989, kdy i Československo bylo pod nadvládou totality. Hovoří o tom, že lidé, kteří se pustí do boje za svobodu, za spravedlnost, za lidská práva, nesmí kalkulovat s tím, zda se efekt dostaví zítra, pozítří, a zda se ho vůbec dožijí. Ale dělají to proto, že se snaží vytvořit harmonii svého svědomí. Dělají to zkrátka proto, že je to správné.

Druhý důvod, proč má smysl se o věci zajímat, proč má smysl něco dělat, už zde popsal syn perzekuovaných rodičů Marek Benda. A jistě by o tom mohla velmi zevrubně hovořit i zde přítomná Marta Kubišová. Velmi si, paní Kubišová, vážím toho, co jste v životě dokázala i Vaší přítomnosti zde. Je to v zásadě symbolické. A to svědectví je takové, že kdykoliv se v demokratickém světě hovořilo o útrapách, strastech, trápení lidí v tehdejším Československu (nebo v totalitním komunistickém světě), mělo to pro režim i pro každého jednotlivce ohromný význam.

Česká republika je v této specifické pozici státního útvaru a my jako občané, kteří si neseme tuto vzpomínku a tento závazek vůči všem, kteří nemají to štěstí žít v demokracii, žít ve svobodném světě a mít jistotu zaručených základních lidských práv a a svobod. A tento závazek je myslím rozhodující pro to, aby Česká republika byla tím hnacím motorem v tom západním demokratickém světa, tak jak o tom hovořil např. i Roman Joch, ale i všichni ostatní. Předseda Evropského parlamentu se vyjádřil v této věci a požadoval, aby čínský režim vydal zprávu o vězněném právníkovi Kao Č´šengovi a vyjádřil se k otázce porušování lidských práv v Číně. Podobně se zachoval britský ministr zahraničních věcí David Milliband a my jsme přesvědčeni o tom, že by podobné stanovisko měla zaujmout také nejvyšší česká reprezentace - prezident republiky, předseda vlády, ministr zahraničních věcí a další ústavní činitelé.

Kateřina Jaques - bývalá místopředsedkyně Strany zelených

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Marek Belza - nakladatel 

Marek Belza - nakladatel. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Marek Belza - nakladatel. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Bylo to v listopadu minulého roku, kdy se se mnou spojil Milan Kajínek a ptal se mě, zda bych nebyl ochoten podílet se na vydání knihy čínského právníka pronásledovaného režimem. Moje nakladatelství (já a pár příležitostných externistů) se systematicky zabývá vydáváním publikací případů pronásledování osob v totalitních a posttotalitních režimech. Text mě již po několika stránkách pohltil. To svědectví, obsah knihy je nejen otřesné, ale je psáno i velmi čtivě - ta kniha vás při četbě doslova vtahuje svojí silou - jak obsahem, tak způsobem interpretace podání.

Domluvili jsme se na spolupráci a výsledek máte před sebou. Děkuji tím i překladatelce a týmu lektorů, já jsem jen jeden článek řetězu.

Pokud v nás zůstává i jen stopa našich původních židovsko-křesťanských kořenů, tak naší povinností je postavit se za ty, kteří se ocitají v podobných situacích, jako Kao č´šeng. A dalším poselstvím je výzva této knihy - často a rádi posloucháme zprávy o katastrofách a neštěstích ve světě a řekneme si: „To je hrůza, ale co s tím ?" Pro mě osobně je tedy vydání knihy velkou satisfakcí a takový malinký příspěvek k tomu, aby se věci ve světě a okolo nás posouvaly nějakým pozitivním směrem.

Marek Belza - nakladatel

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Jiří Dědeček - předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu 

 
Jiří Dědeček - předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu. (Petr Šváb/ Velká Epocha)Jiří Dědeček - předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Mám vám vyřídit pozdrav od svého kolegy Václava Havla. Kolegy říkám proto, že Václav Havel je čestným předsedou PEN klubu, zatímco já jsem předsedou úřadujícím.

Tato akce je v kompetenci PEN klubu, protože Charta PEN klubu zavazuje k podpoře svobody vyjadřování, svobody slova. Z tohoto důvodu je naše přítomnost zde součástí našich aktivit, které vyvíjíme a vyvíjet musíme. S případem právníka Kao č´šenga jsem byl seznámen až díky panu M. Kajínkovi. Před tím ovšem už český PEN klub vyvinul hodně úsilí o zdůraznění některých čínských problémů.

Proč vyjmenovávám případy, které s Kao Č´šengem zdánlivě nesouvisí? Protože podle mého názoru a zkušeností (jak jsem navštívil některé čínské disidenty) - zdá se mi, že jakékoliv upozornění na jednotlivé případy znamená, že režim s nimi musí zacházet opatrněji. Nemůže si už tolik dovolit, když o nich ví mezinárodní veřejnost. A to snad je to nejdůležitější, co tady teď společně prožíváme.

Chci nejen poděkovat panu Belzovi, že knihu vydal, organizátorům tohoto střetnutí, a panu senátorovi Štětinovi, že věc probíhá v tomto sále, ale také vám za to, že jste přišli. Kdybychom zde mluvili do prázdného sálu, nemělo by to až takový smysl. Ale určitý smysl by to mělo, protože tím, že jsme v Rytířském sále Senátu České republiky, tak se z té věci stává nikoliv jen záležitost občanská, ale také politická. A to je na tom to nejdůležitější.

Jiří Dědeček - předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. - religionista 

Zdeněk Vojtíšek - odborný asistent na HTF UK, mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Zdeněk Vojtíšek - odborný asistent na HTF UK, mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Dámy a pánové, mým oborem je religionistika (věda o náboženství) a mým dlouhodobým odborným zájmem je vztah nově vznikajících náboženských společností a většinové společnosti. Tento vztah bývá zpočátku poznamenán napětím a různými konflikty. A projevem tohoto napětí může být nám dobře známý negativní výraz „sekta". Jen velmi vyjímečně toto napětí a tyto konflikty eskalují do násilné podoby. Bohužel taková situace je již dvanáct let v případě nového čínského náboženského hnutí Fal-un kung (na Západě zvaného též Falun Gong). Proti tomuto hnutí čínské úřady vystupují s mimořádnou tvrdostí a jednají vůči němu násilně, aniž by k tomu měly srozumitelný důvod.

Snaha o potlačení nového náboženského hnutí má navíc obvykle zcela opačný účinek, než jeho vykonavatelé zamýšlejí, a tak je tomu i v tomto případě. Jsem proto velmi rád, že prostřednictvím knihy Kao Č´šenga se o násilí, jímž trpí hnutí Fa-lun kung, můžeme více dozvědět.

Za velmi cenné považuji i to, že svědectví o konfliktech podává muž, který není v tomto náboženském hnutí angažován, a rád bych vyjádřil uspokojení nad tím, že čínští příslušníci hnutí Fa-lun kung na násilí neodpovídají násilně. Toho si cením a to si zaslouží podle mého názoru i obdiv veškeré demokraticky smýšlející společnosti.

Děkuji za pozornost.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. - religionista, odborný asistent na HTF UK, mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Roman Joch - ředitel Občanského institutu 

Roman Joch - ředitel Občanského institutu. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Roman Joch - ředitel Občanského institutu. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Dámy a pánové,

Nevím, jestli budu schopen odpovědět na otázku pana moderátora a předsedajícího, ale každopádně bych chtěl organizátorům této konference poděkovat za její zorganizování a považuji za patřičné a správné, že se koná právě v týdnu, který zde v České republice nazýváme jako týden svobody, kdy si připomínáme jak odchod sovětských vojsk z naší země před dvaceti lety, tak ukončení existence Varšavské smlouvy před dvaceti lety a také si připomeneme sté výročí narození prezidenta Ronalda Reagana.

Pokud mluvíme o Číně, měli bychom začít tou střízlivou a osvobozující pravdou: je to největší tyranie na světě. Čínský premiér - premiér vlády Čínské lidové republiky - je nyní na návštěvě v Evropě, a proto je nutné říci tuto pravdu: je to největší tyranie na světě. Neříkám, že nejhorší. Jsou i horší. Ale je největší - protože současný čínský režim vězní více lidí, než jakýkoliv jiný na světě.

Když odsuzuji čínský režim, nechápejte to jako kritiku, nebo nesouhlas nebo fobii k čínskému lidu nebo čínské kultuře. Naopak. K čínskému lidu a k čínské kultuře mám velkou úctu a velký obdiv. Ale žádný obdiv a žádnou úctu nemám vůči současnému čínskému režimu.

Již dlouho jsem přesvědčen, že současná západní politika vůči Čínské lidové republice, vůči režimu Čínské lidové republiky - je špatná. Jaká by měla být? Stručně řečeno taková, jako měl v osmdesátých letech vůči Sovětskému svazu pravicový Ronald Regan. To znamená přátelství k lidu, k obyvatelům země a zároveň větší tlak na režim. Tlak mírovými prostředky. Naším cílem (a pod tím „naším" tím myslím Západu jako celku) by měla být snaha o změnu současného čínského režimu - anebo alespoň o jeho charakter. A to směrem k větší liberalizaci. Samozřejmě je nerealistické očekávat plnohodnotný režim demokracie, plurality a funkčních stran a lidských práv v Číně zítra. Co ale můžeme udělat, je podnítit a následně odměňovat současné čínské vládce, pokud přistoupí k liberalizaci.

Domívám se, že ta první liberalizace, ještě předtím, než nastane ta politická liberalizace, by měla být liberalizace s důrazem na otázku náboženské svobody. Podmínit obchodní vztahy s Čínou, akceptace čínského zboží na západních trzích nejen v jedné zemi, ale na Západě jako celku, to znamená vůbec umožnit obchodování s Čínou, tj. na čem má čínský režim velký zájem, je nutné přivést právě kroky čínského režimu k větší náboženské svobodě na území Číny. Nemusíme hned nutně požadovat politickou svobodu, politický systém, ale to co můžeme a máme požadovat, je to, co jejich režim přímo neohrozí. A to je náboženská svoboda. Když se podíváme na situaci Polska (a obecně celé střední Evropy, ale Polsko je myslím v tom smyslu klíčové), právě náboženský aspekt v Polsku vedl k postupné liberalizaci a nenásilnému příklonu od komunistického režimu k režimu současnému.

Jinými slovy - tvrdší postoj Západu vůči Sovětskému svazu a sovětskému bloku v osmdesátých letech nevedl k válce, nevedl k nepřátelství mezi nimi, ale vedl k postupné změně režimu, k situaci, kdy dnes vnímáme komunistické země a tehdejší Západ jako přátele a spojenci... atd.

Jaké kroky máme od čínského režimu čekat? Plnou náboženskou svobodu pro křesťany nezávisle na režimu, a náboženskou svobodu pro všechny. Tj. i pro náboženské hnutí Falun Gong.

Doufám, že prozíravá a rozumná západní politika vůči čínskému režimu učiní z Číny přítele Západu a z čínského lidu naše přátele. Mezi lidmi nepřátelství není. Tou překážkou je současná politika čínského režimu. A tou překážkou je i současná politika Západu vůči tomuto režimu. Je to politika obchodování, aniž by se přihlíželo k charakteru tohoto režimu.

To, co Západ potřebuje, je nový Reagan. Reagan, který v osmdesátých letech střízlivou, prozíravou a jak se ukázalo úspěšnou politikou navodil změny v Evropě. Potřebujeme Reagana, který na začátku 21. století tou samou politikou - mírovou cestou navodí změny v Číně, které povedou k hlubšímu přátelství k čínskému lidu  a Západu.

Děkuji za pozornost.

Roman Joch - ředitel Občanského institutu

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Edvard McMillan Scott - místopředseda Evropského parlamentu  

Edvard McMillan Scott - místopředseda Evropského parlamentu. (Televize NTD)
Edvard McMillan Scott - místopředseda Evropského parlamentu. (Televize NTD)

Toto vydání knihy Za Čínu spravedlivější - jedno z prvních v Evropě - je významnou událostí. Kao Č‘-šeng je extrémně odvážný člověk. O jeho osudu bohužel od loňského dubna nemáme žádné informace. Je autorem zpráv o perzekuci Falun Gongu a také otevřených dopisů kritizujících pekingský režim.

Poprvé jsem se s ním setkal v květnu 2006 a následně jsme spolu několikrát dlouze hovořili po telefonu. V srpnu 2006 byl zatčen, obviněn z podvratné činnosti, uvězněn a poté propuštěn do domácího vězení. Po dlouhém období, kdy byl obtěžován policií, byl znovu uvězněn a dvakrát mučen tak, že málem zemřel.

Kao Č‘-šeng je částí budoucnosti Číny. Přijde čas, kdy lidé zodpovědní za špatné zacházení s tímto nesmírně významným člověkem budou postaveni před soud.

Vydání Kaovy knihy v Evropě je důležitým krokem ke zvýšení veřejného povědomí o jeho výjimečné osobnosti. Tato kniha je fascinující výpovědí o Kaových životních peripetiích, ale také o obecných problémech Číny. Doufám, že v nejbližší době tyto problémy pominou, a Čína nejenže bude ekonomicky prosperovat, ale navíc se stane zemí svobodnou a demokratickou, kde budou lidé požívat stejných práv jako Evropané.

Edvard McMillan Scott - místopředseda Evropského parlamentu

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Kao Geng He - manželka přávníka Kao Č'-šenga 

Právníkova žena Kao Geng He. (freegao.com)
Právníkova žena Kao Geng He. (freegao.com)

Nejdříve velice děkuji Čechům, české vládě a těm organizacím, které pomohly vydat českou verzi knihy „ Za Čínu spravedlivější". Velice děkuji, že dlouhodobě podporujete Kao Č‘- Šenga a sledujete jeho případ.

Když Kao začal pracovat jako advokát, často mi říkal, že právnická praxe není jen zaměstnání, že je to služba spravedlnosti. Kao, který neustále usiloval o ochranu lidských práv skrze nástroj práva, sám ztratil nejen právnickou licenci, ale také svobodu, majetek a rodinu, a navíc trpí mučením.

Kao se pohřešuje od loňského roku dodnes. Mezitím uběhl rok a dva měsíce a Čínská komunistická strana stále odmítá o Kaovi sdělovat jakékoli informace. Protože každé jeho zmizení v minulosti doprovázelo otřesné mučení, každý den čekání je pro naši rodinu utrpením.

Ačkoli s dětmi žijeme ve svobodné zemi a žijeme v pokoji, když se nám stýská po Kaovi, celou noc nemůžeme spát, trápení drtí naše srdce a tíží nás na prsou jako balvan. Stesk po otci děti projevují různými způsoby. Jednou jsem s dcerou byla na bytové mši, ona tam viděla scénu otce s dcerou, a tak ji to rozrušilo, že vstala a chtěla jet domů. Na cestě mi pak řekla, půjdeme-li příště někam na návštěvu, tak radši za rodinou s jedním rodičem, za rodinou bez otce. Ten samý den se mě ptal syn, navštěvují nás samé paní, mohla bys někdy pozvat taky nějakého muže? Oběma se stýská po otci, jen to dávají najevo různými způsoby.

Každé zmizení mého muže doprovázelo šokující mučení. Pokaždé, když čtu o mučení, které musel vydržet, bolí mě srdce jako by mi ho rvali z těla. Jeho článek „Černá noc, černá kápě: Jak jsem byl unesen mafií" jsem dočetla až po měsíci, tolikrát jsem musela přestat - neměla jsem odvahu číst dál, mučení jako by působilo na mé tělo, jako bych ty krvavé bolesti cítila sama. Zbyl mi tento pocit krvavé bolesti. V noci, když jdou děti spát, mívám pocit, že všechny mé myšlenky už byly vynaloženy na bezpečí mého manžela, že už mi žádná nezbyla. Cítím, jakoby v mém životě už nebyla naděje.

Hledám jeho zprávy na internetu, neustále aktualizuji webové stránky, znovu a znovu. Pořád mám pocit, že vypnu-li počítač, přijdu o nějaké zprávy o něm. Jsem pořád v takovém roztržitém stavu.

Kao byl ilegálně zatčen Čínskou komunistickou stranou dne 15. srpna 2006 - podle čínského zákona byl odsouzen na tři roky odnětí svobody s podmínečným odkladem na pět let a trest mu má vypršet letos, 15. srpna. Vyzývám mezinárodní společenství, aby neustále sledovalo Kaův případ. Ať je v bezpečí a na svobodě, ať se naše rodina sejde.

V dnešní Číně není jen Kaův případ, ještě jsou zde kauzy umělců Ai Weiweie, Tang Jitiana, Teng Biao, advokáta Jiang Yonga, jsou zde tisíce praktikujících Falun Gongu, disidenti a lidé, kteří apelují u vlády... Vaše dnešní podpora Kaovi je také podporou všem Číňanům, kteří trpí.

Kao Geng He - manželka přávníka Kao Č'-šenga

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu


 

Bohumil Bartošek - místopředseda Asociace Falun Gongu ČR 

Bohumil Bartošek - místopředseda Asociace Falun Gongu ČR. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Bohumil Bartošek - místopředseda Asociace Falun Gongu ČR před čínskou ambasádou v Praze. (Lukáš Kudláček/ Velká Epocha)

Vážení přítomní

Dovolte mi, abych jako zástupce české Asociace Falun Gongu řekl několik slov ke knize Kao
Č ´šenga, usvědčující státní moc z brutálního násilí a zvůle, mimo jiné vůči Falun Gongu.

Čínská komunistická strana tvrdí, že chce praktikující Falun Gongu v pracovních táborech, vězeních a psychiatrických léčebnách převychovat. Řekněme si tedy, co je to Falun Gong, k čemu směřuje a k čemu chce naopak žáky Falun Gongu převychovat komunistická strana.

Falun Gong jako praktický systém rozvoje těla a mysli vychází z prastaré tradice rozvoje člověka. Je založený na zušlechťování těla v systému pěti meditativních cvičení a dále na zlepšování mysli, vedoucí k naplnění principů Pravdivosti - Soucitu, Snášenlivosti v praktickém životě.

Praktikující Falun Gongu se snaží na sobě pracovat, být pravdivější, soucitnější, ohleduplnější, trpělivější - snaží si zlepšit všechny stránky svého charakteru. Díky této praxi se zlepšují vztahy v rodině i na pracovišti a také celkový zdravotní stav žáka.

K čemu tedy chce komunistická strana praktikující Falun Gongu převychovat, když se oni sami snaží o to, aby byli dobrými lidmi? A lze za převýchovu považovat teror, při kterém jsou praktikující nuceni vzdát se své víry v lidskost, stát se konfidenty, kdy jsou nuceni veřejně odsoudit svoje přesvědčení a přijmout místo toho pokroucenou komunistickou ideologii, vnucenou mučením?
Je zřejmé, že teror a genocida nemohou sloužit k žádné převýchově, ale k likvidaci. Nejen k likvidaci lidí, ale i k likvidaci morálních hodnot a tedy i samotného lidství.

Taktikou režimu je negativní propaganda, cenzura a utajování informací o genocidě před světem. Mlčení nad zločiny pachatelům vyhovuje. Režim pak občanům i mučeným tvrdí: „Nikdo o vás nejeví zájem, můžeme dělat cokoliv a zabít vás, kdy chceme". Proto obhajoba bezbranných a zveřejňování pravdy Kao Č ´šengem je pro režim tak prudce nebezpečné.

Když režim mluví při mučení, mrzačení a zabíjení o převýchově, jaký morální kredit mu ještě zůstal, nakolik jsou jeho slova pro svět důvěryhodná?

Dovolte mi nyní odcitovat výpověď jedné z obětí mučení, která se objevuje v této knize (ukázat divákům knihu). Předesílám, že podobných prípadů jsou v dnešní Číně již desetitisíce:

15. října 2005 jsem se setkal s WANG Dejiangem, který je od svého uvěznění invalida. Dokonce i dnes jsou Wangovy nohy tak oteklé, že nemůže nosit žádné boty. Wang nám vyprávěl toto:

„15. srpna 2005 navečer jsem byl na návštěvě u přítele ve vesnici  Xiayu. Najednou vrazili do jeho domu tři lidé z bezpečnostní služby a z policejní stanice Gaoling. Oba dva jsme utekli ven, ale oni běželi za námi a řvali: ,Chyťte zloděje! ' A vesničané se nechali napálit, takže jsme byli zadrženi.

Policisté nás hned začali bít. Jejich velitel zdvihl židli a jednou ranou ji o mé tělo rozbil. Ležel jsem na podlaze a nemohl jsem se vůbec pohnout, ale mlátili do mě pořád dál. Pak mě jeden z nich nakopl do jater a já ztratil vědomí. Nato mě hodili do auta a odvezli do nemocnice na pohotovost. Probral jsem se a zjistil, že jsem připoután želízky k posteli. Jeden policista, co mě mlátil, byl obzvlášť surový, protože přese mne zakopl a upadl, když nás honili na ulici. Jakmile jsem se v nemocnici probudil, hned mě začal mlátit svou botou. Druhý policista mu jen řekl: ,Když ho mlátíš v nemocnici, nesmí to být slyšet.'

Později mě odvezli do vyšetřovací vazby a tam mě donutili, abych se zapsal do třídy vymývání mozků. Pokoušel jsem se odporovat, ale dozorci utáhli má pouta hodně silně a řekli: ,Podepíšeš teď?' Odmítl jsem. Začali ta pouta tak utahovat, že se zařezávala do masa. Nakonec jsem byl proti své vůli poslán do třídy vymývání mozků v Yantai a nesměl jsem spát. Musel jsem sedět na stoličce, abych se podrobil „převýchově". Pokoušeli se mě donutit, abych podepsal „tři prohlášení". První prohlášení bylo o závazku, že už nebudu dále praktikovat Falun Gong. To druhé znamenalo příslib spolupráce a udávání ostatních praktikujících Falun Gongu a třetí vyjadřovalo litování svých dosavadních činů. Nepřetržitě jsem musel sledovat videa, ve kterých byl Falun Gong očerňován, a ti strážní si jen vyměňovali služby.

Byl jsem tam už čtvrtý den, ale oni pořád ještě nedosáhli výsledku podle jejich představ. Slyšel jsem je říkat, že s takovými lidmi si poradí jen ústav v Zhaoyuanu. Bylo to už sedm či osm dní, co jsem nic nejedl a ani jsem nespal. Dorazili jsme do Zhaoyuanu a na uvítanou mě dozorci začali hned kopat a táhli mě do nějakého komplexu budov. Jeden kopanec na jeden krok a přitom mi říkali: ,Uvidíme, jak se tady změníš'. Hodili mě na zem a já už neměl žádnou sílu vstát, takže jsem zůstal ležet.

Přišel sám ředitel ústavu a začal mě kopat do genitálií. Výraz jeho obličeje byl přitom naprosto netečný. Nohou mi nadzvedl hlavu a zas ji nechal padnout na zem. Tak to šlo pořád dokola. Až když mě pořádně zmučili, odnesli mě do cely. Cítil jsem, že v nich nebyla ani špetka lidskosti.

V Zhaoyuanu byl každý praktikující Falun Gongu uvězněn v separátní malé místnosti, určené výlučně na vymývání mozků. Přivázali mě řetězem ke kovové židli a spoutali ruce želízky. Ještě pořád jsem jejich převýchově odolával.

Desátý den mi začali dávat nucenou výživu. Nepřetržitě jsem zvracel krev. Jenomže ani oni to neustáli a začali sami zvracet. Ředitel se mě zeptal, jestli se vzdám praktikování Falun Gongu. Odpověděl jsem: ,Ne'. On na to: ,Jenom si nemysli, že opustíš Zhaoyuan, aniž bychom tě nepřevychovali. Máme dost možností, jak se s tebou zaobírat'.

Pak mě pověsili na trubku od topení a to tak, že jen špičky mých prstů u nohou se dotýkaly země. V té cele nebylo žádné světlo, tedy tam dvacet čtyři hodin byla tma. Měl jsem jen takový mlhavý dojem, že do cely vždycky někdo přišel a podržel mi ruku pod nosem, aby zjistil, jestli ještě dýchám. Vůbec jsem neměl ponětí o tom, kolik času uběhlo. Želízka se mi vryla hluboko do masa a pusu jsem měl zadrátovanou. Ještě dneska mi tečou sliny z úst, když mluvím.

Z toho nepřetržitého mučení jsem měl příšerné bolesti, že se to nedá popsat. Pomýšlel jsem na sebevraždu. Chtěl jsem se udusit vlastním jazykem, ale vstrčili mi do pusy ještě další dráty, takže už jsem nemohl jazykem ani pohnout. Pak jsem ztratil vědomí.

Přišel jsem k sobě a viděl, že mi začínají černat nohy. Levá noha mi otékala čím dál víc, až byla dvakrát silnější než pravá noha. A pravá noha byla zase čím dál tenčí. Oni ale s mučením nepřestali. Chtěl jsem jít na toaletu, tak mě zdvihli za paže, ale zjistil jsem, že nemůžu chodit, a zřítil jsem se k zemi. Pak mě hodili na postel a přivázali za pravou nohu a spoutali mě.

Tamější lékař zjistil, že můj zdravotní stav je velmi špatný a prosil je, aby mě pustili do nemocnice. V nemocnici mi lékař sdělil, že můj život je v ohrožení a že mi musí amputovat nohy. Převezli mě tedy do nemocnice v Yuhuangdingu, o které se říkalo, že má nejlepší lékařské vybavení. Žádali po mé rodině, aby zaplatila za ošetření, ale neměli jsme žádné peníze, proto mě rodina odvezla domů. Nemohu se již sám o sebe postarat, takže se o mne stará má osmdesátiletá matka." - konec příběhu z knihy)

Nyní zde platí - Mlčíme-li, souhlasíme. Víc také komunistický režim v Číně nechce - jen naše mlčení. To mu k likvidaci lidství stačí.
Proto prosím - otevřete svá srdce člověčenství, připojte se k záchraně člověka - je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo. Zachraňujeme tak i sebe sama. Šance i petice jsou k dispozici.

Bohumil Bartošek - místopředseda Asociace Falun Gongu ČR

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Milan Kajínek - šéfredaktor české pobočky Epoch Times

Milan Kajínek - šéfredaktor české pobočky Velké Epochy. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Milan Kajínek - šéfredaktor české pobočky Velké Epochy. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Vážené dámy a pánové,

přeložili jsme Kaovu knihu do češtiny v rámci poskytování nezávislého zpravodajství o událostech v Číně, které přináší skupina The Epoch Times již řadu let po celém světě.

Kao, jako právník, při obhajování rozličných případů, nutil čínské komunistické úředníky, aby dodržovali platné zákony své země. Získal odškodnění pro některé svoje klienty a stal se známým a uznávaným mezi čínskými občany. Kvůli obhajobě těchto případů se sice stal částečně nepohodlným v očích čínských komunistů, avšak tyto případy jej ještě nevystavily fyzickému ohrožení ze strany vládních úředníků.

Poté však do Kaovy kanceláře přišla řada výpovědí obětí mučení v čínských vězeních a pracovních táborech - oběťmi byli praktikující Falun Gongu, pokojné tradiční meditační praxe, proti které spustil předseda komunistické strany Tiang Ce-min v roce 1999 celostátní mediální kampaň a policejní pronásledování.

Jak nám prozradila Kaova žena: Kao se na dlouhou dobu zavřel do pokoje a pročítal si výpovědi. Když vyšel ven, měl od pláče opuchlé oči. Tehdy se rozhodl přijmout jejich obhajobu a vytrvat v ní až do konce.

Poté, co rozběhl vlastní vyšetřování, shledal represe proti Falun Gongu jako protizákonné a nesmírně brutální. Následně v roce 2005 v otevřeném dopise adresovaném prezidentovi Chu Tin Taovi a premiérovi Wen Tia Paovi komunistickým vůdcům mimo jiné vzkázal: „Věřím a spoléhám na to, že jste lidé s dobrou vůlí, a proto jsem se rozhodl pro formu otevřeného dopisu. Tímto ve Vás vkládám veškerou naději a spoléhám na to, že učiníte okamžitá potřebná opatření a ukončíte pronásledování spoluobčanů praktikujících Falun Gong ve všech regionech."

Dobrotivá stránka čínských komunistických vůdců se však neukázala, Kaovi byla pozastavena právnická praxe, on sám byl vsazen do domácího vězení a jeho rodina pod neustálý dohled policie.

Kao odhalil případ rozsáhlé genocidy, jež zasáhla desítky milionů čínských občanů. Místopředseda Evropského parlamentu Edvard McMillan Scott následně označil tyto činy za hrůzy srovnatelné pouze s pronásledováním Židů nacistickým Německem a požádal generálního sekretáře OSN Ban-ki Moona jménem konvence o genocidě o okamžité vyšetřování.

V roce 2007 se obhájce Kao Č'-šeng obrátil v otevřeném dopise na sněmovnu reprezentantů USA v němž mimo jiné o represích komunistů proti Falun Gongu napsal: „Co se týče důkazů, je jich více než dost. Od každého potvrzeného případu umučení z celkového počtu 3 000 (počet neustále roste díky naší nečinnosti) známe celé jméno, datum narození, číslo pasu a adresu, podrobnou zprávu jak k umučení došlo, dokumenty potvrzující úmrtí, mrtvoly, popel, hroby, výpovědi svědků, fotografie mrtvých těl, kromě toho lidé zodpovědní za jejich smrt stále ještě žijí a mohou být vypátráni. V podstatě tedy zbývá jen otázka, zda bude mít mezinárodní společenství dostatek odvahy i pocitu zodpovědnosti, aby veřejně využilo existující důkazy."

Následně poté byl Kao Č'-šeng přepaden, unesen a mučen čínskou tajnou policií.

V roce 2009 se po dvouletém vyšetřování úspěšně rozeběhly soudní procesy ve Španělsku a Argentině v nichž byl obviněn bývalý prezident Tiang Ce-min a další vysocí čínští funkcionáři z genocidy, mučení, zločinů proti lidskosti a z rozpoutání a vedení násilné kampaně proti Falun Gongu. K tomu všemu Kao svou nemalou obětí také přispěl. Čínští úředníci neodpověděli na soudní obsílku o předvolání k soudu a Interpool obdržel jejich zatykače.

Tato kniha (ukázat obecenstvu) je nejenom silným svědectvím, ale také cenným důkazním materiálem - záznamem z vyšetřování nejotřesnějších zločinů současnosti.

Milan Kajínek - šéfredaktor české pobočky Velké Epochy

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

 

Záznam  celé tiskové konference (poskytl Jan Šinágl)

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu

 


 

Marta Kubišová  

Zpěvačka Marta Kubišová. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Zpěvačka Marta Kubišová. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Podepsala jsem pouze tu petici, která vyzývá naše ústavní činitele, aby byli tak laskaví a zásadně vždycky spojili obchodní záležitosti a hospodářství s tím, že budou podmíněny právě debatou o lidských právech, o dodržování lidských práv.

Že se najednou o tom člověku (Kao Č´šengovi) 850 dnů neví, kde je - jestli je ve vězení nebo už je po smrti - to je to nejhorší.

Já si prostě myslím, že stát, který se nyní nazývá a je ekonomicky nejlepší na světě, který se nazývá asijský tygr - takže mu nemohou procházet gangsterské metody. To prostě nejde.

Pan Joch to říkal velmi dobře, že by to chtělo novodobého Reagana. Ale já myslím, že když budou malincí Reaganové ze všech států - když se spojí v tom, že nezačnou žádnou obchodní a hospodářskou debatu, když nezačnou mluvit o tom, že přece jenom hnutí Falun Gong z lidu - a není to sekta, je to prostě hnutí vzešlé z lidí (protože já bych řekla, že tam jsou většinou vzdělaný lidi, že tam jsou buddhisti, že tam jsou hinduisti, je tam mnoho těchto náboženství), takže takové hnutí Falun Gong by je nemělo vytáčet do takovýchto pozic.

Marta Kubišová v rozhovoru pro webvize.cz

 

Související články:

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga

Kniha čínského obhájce lidských práv Kao Č'-šenga vychází v ČR

Pronásledovaný čínský právník Kao Č'-šeng obdržel ocenění za svobodu projevu