20110704_chinese_medicine
Žena na ramenách podliatiny počas liečby tradičnou čínskou medicínskou technikou známou ako „vyťahovanie“ alebo "bankovanie", kedy je kyslík odstránený zo sklenenej banky na svalu, čo vyzdvihne toxíny. (Flickr.com/AmySelleck)

Hlavný rozdiel medzi čínskou a západnou (alopatickou) medicínou je v tom, že  čínska medicína má korene v tradičnej kultúre, zatiaľ čo západná medicína je odvetvím modernej empirickej vedy.

V dnešnej spoločnosti, v ktorej prevláda západná (alopatická) medicína, majú ľudia tendenciu spochybňovať účinnosť čínskej medicíny. Dokonca i v dnešnej Číne je čínska medicína často podceňovaná.

V skutočnosti boli Číňania celých 5000 rokov závislí od čínskej medicíny, pomocou ktorej si liečili choroby a chránili sa pred epidémiami. Čínska medicína tak zároveň prispela k rastu čínskej populácie.

Spomedzi vyše 300 typov tradičných medicín na svete, čínska medicína sa stáva čoraz populárnejšia. O jej efektivite svedčí aj rastúci počet ľudí, ktorí sa rozhodli ju študovať.

Čínska medicína je súborom praktických úkonov zameraných na širokú škálu chorôb, od obyčajného prechladnutia cez vážnejšie choroby ako tumor či srdcové ochorenia. Mnoho Číňanov sa v bežnom živote spolieha na tieto úkony.

Profesor He Yumin z Inštitútu tradičnej čínskej medicíny v Shanghaii povedal: „Vezmite si ako príklad rakoviny pankreasu, pri ktorej je medzinárodná prognóza úmrtia od 4 do 6 mesiacov. Avšak 20 pacientov z vyše 100 tu v Shanghaii, ktorí sa liečili u nás, žili 3-5 rokov. Väčšina z nich nebola schopná podrobiť sa operácii, chemoterapii alebo rádioterapii.“

Ľudové porekadlo hovorí: „Ľudia, ktorí hľadajú vyliečenie v západnej medicíne zvyčajne umierajú vediac presne prečo; ľudia hľadajúci vyliečenie v čínskej medicíne zvyčajne žijú, nevediac presne prečo.“

Západná medicína sa zameriava na odstránenie symptómov použitím priamych metód štýlom „lieč hlavu, ak bolí hlava; lieč nohu, ak bolí noha“. Ale čínska medicína zdôrazňuje dialektickú analýzu ľudského tela ako celku, ktoré je chápané ako súbor prepojených a navzájom previazaných systémov. Preto celostný prístup vlastný čínskej medicíne predstavuje veľký potenciál v liečbe komplexnejších chorôb ako rakovina, AIDS alebo Alzheimerova choroba.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje „predklinický stav“ ako stav medzi zdravím a chorobou, kde všetky nevyhnutné fyzické a chemické ukazovatele sú negatívne, napriek tomu osoba cíti nepohodlie a dokonca bolesti. Čo sa týka predklinického stavu, západná medicína je pri jeho liečení na konci so svojimi silami. Čínska medicína tu však dokazuje svoju silu, keď lieči problémy predklinického stavu prostredníctvom preskúmania celkového stavu tela a druhotných analýz symptómov.

Klasická západná medicína nerozlišuje existenciu meridiánov alebo energetických kanálov v ľudskom tele, lebo anatómia to nemôže dokázať. So špeciálnou kamerou použitou v Kirlianovom snímkovaní vyvinutom v roku 1939,  v ktorom nie sú potrebné žiadne filmy ani emulzie, fotky odfotené bleskom medzi elektródami zobrazujú „biologické plazmové telo“. Takáto fotka bola odfotená skupinou vedcov Kirovskej štátnej univerzity a zobrazovala mnoho svetlých miest v celom tele súhlasiacich s meridiánovými/akupunktúrnymi bodmi.

Pre Číňanov má rozkvet čínskej medicíny tiež kultúrny aspekt, keďže je prejavom tradičnej čínskej kultúry v oblastiach spojených so zdravím. Západná medicína zastáva názor, že „vidieť znamená veriť.“ Čínska medicína nasleduje princípy jin a jang a filozofiu vzájomného vytvárania a vzájomného potlačovania. Čínska medicína verí v existenciu energetických kanálov a akupunktúrnych bodov, hoci ich nie je ľudským okom možné vidieť.

Navyše, čínska tradícia zastáva názor, že každá látka vo vesmíre má ako svoju fyzickú stránku, tak i duchovnú. Pre vytvorenie kompletnej entity je potrebná spolupráca oboch. 

Napríklad, keď niekto prechladne, západná medicína tvrdí, že je to kvôli vírusovej infekcii, ale čínska medicína tvrdí, že je to kvôli nerovnováhe jinu a jangu, výsledkom čoho sú energetické kanály blokované. V západnej medicíne je to akoby bojovníci v počítačovej hre bojovali s vírusom v prednej línii. V čínskej medicíne akoby človek za scénou zabíjal vírus neviditeľnou rukou.

Autentická čínska medicína má korene v bohmi inšpirovanej čínskej kultúre; je veľká škoda, že podstata čínskej medicíny sa vytratila. Čo sa zanechalo, sú len recepty a predpisy. Študenti čínskej medicíny  v Číne absolvujú kurzy západnej medicíny, ale neučia sa základy a podstatu svojej vlastnej kultúry.

Publikované v New Epoch Magazine.

small_United_Kingdom