David Kilgour a David Matas představili na Tchaj-wanu čínský překlad své vyšetřovací zprávy nazvané
David Kilgour a David Matas představili na Tchaj-wanu čínský překlad své vyšetřovací zprávy nazvané "Krvavá sklizeň" (Bloody Harvest ) - 28. června 2011. Kniha předkládá 52 různých důkazů, které podporují závěr vyšetřování, že jsou v čínských vězeních násilně odebírány lidské orgány praktikujícím Falun Gongu pro komerční transplantace. (Lin Bodong / Velká Epocha)

Nedávno byla v Senátu parlamentu ČR představena kniha čínského křesťanského právníka Kao Č'-šenga, který byl unesen a mučen čínskou tajnou policií za odhalení rozsáhlé genocidy v Číně mezinárodnímu společenství.

Kromě 3 000 zdokumentovaných případů umučení stoupenců meditační praxe Falun Gong v čínských vězeních odhalil Kao mezinárodnímu společenství případy nelegálního obchodu s lidskými orgány v Číně a přizval kanadské vyšetřovatele.

Praktiky, které ve své souhrnné vyšetřovací zprávě prokázali bývalý kanadský tajemník pro Asii a Tichomoří David Kilgour a advokát David Matas, nyní odsoudil i člen výboru České transplantační společnosti MUDr. Tomáš Reischig, PhD z I. interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni.

„Praktiky, jako je odběr orgánů z popravených vězňů nebo dokonce od ilegálně zadržených členů Falun Gongu, odsuzuji jako eticky naprosto zrůdné. Jsou ostudou celé transplantační medicíny a především státu, který je na svém území připustí," vzkázal Tomáš Reischig pořadatelům tiskové konference k vydání knihy v Senátu Parlamentu České republiky.

Obchody s lidskými orgány čínských politických vězňů z řad přívrženců tradiční meditační praxe Falun Gong označil advokát David Matas za „zlo, které jsme na této planetě ještě nikdy před tím neviděli".

Vývoj případu

Do vyšetřování případu se následně zapojil novinář Ethan Guttman, který uskutečnil rozhovory s řadou bývalých vězňů, kteří se dostali ven z čínských vězení. Guttman na stránkách Weeklystandard zveřejnil článek, v němž bývalí vězni shodně vypovídají o procesu lékařských testů. Těm vězňům, jejichž zdraví bylo dobré, zejména praktikujícím Falun Gongu, byly ve vězení prováděny zevrubné lékařské prohlídky, které odpovídají prohlídkám u potenciálních dárců orgánů.

Podle vyšetřovatelů Kilgoura a Matase takto vznikla obří databáze potenciálních dárců orgánů, kterou využívali prodejci orgánů, kteří iniciovali rozvoj takzvané „transplantační turistiky" do Číny. Lidé z celého světa tak začali jezdit do Číny, aby si nechali v krátkém čase voperovat do svého těla orgány ukradené politickým vězňům a zpeněžené čínskými vojenskými nemocnicemi. Podle Kilgoura a Matase se jednalo o více než 50 000 nelegálních transplantací v letech 2000 - 2005.

Zmizení Kao Č'-šenga, který se postavil proti komunistické straně ve věci mučení a justičních vražd členů Falun Gongu, není podle Tomáše Etzlera, zahraničního zpravodaje České televize v Číně, ničím neobvyklým. „Natáčel jsem se spoustou právníků, kteří obhajovali disidenty a různé aktivisty, bezmocné farmáře, kterým komunisti sebrali půdu, atd. Většina z nich ´zmizela´," řekl Tomáš Etzler.

Řada pozorovatelů si podle jejich slov ovšem nedokáže připustit možnost existence tak zrůdných zločinů, jako jsou násilné transplantace a obchod s orgány politických vězňů. „Troufnu si tvrdit, ze právě my v postkomunistických zemích dokážeme v průměru lépe porozumět, čemu při své záslužné činnosti [Kao Č'-šeng] čelí. Na druhé straně se však obávám, že ani my nejsme schopni dohlédnout zrůdnost komunismu v jeho čínské podobě," řekl předseda Konzervativní strany Jan Kubalčík.

Výzvy k ukončení praxe a vyšetřování  

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest (Krvavá sklizeň) - autoři David Kilgour a David Matas.
Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest (Krvavá sklizeň) - autoři David Kilgour a David Matas.

Za neprodlené ukončení praxe a vyšetřování čínské transplantační chirurgie se postavilo také sdružení Doctors Against Forced Organ Harvesting (Doktoři proti nucenému odebírání orgánů). Amnesty International vyzvala světové lékařské organizace, aby trvaly na závazku dodržování lidských práv a odsoudili užívání orgánů popravených vězňů k orgánovým transplantacím.

Veřejný protest vyjádřili také Profesor Navarro z francouzské univerzitní nemocnice Montpellier, který začal vlastní vyšetřování, nebo ředitel lékařského výzkumu Dr. Eric J. Goldberg, který otevřeně odmítl pozvání do Číny.

Po vydání vyšetřovací zprávy nazvané Bloody Harvest (Krvavá sklizeň) zahájili její autoři David Kilgour a David Matas celosvětovou kampaň za omezování transplantační turistiky do Číny za účelem snížení poptávky po orgánech pocházejících z Číny a zvýšení povědomí pacientů o zdroji orgánů pro transplantaci.

David Kilgour o knize a celém případu hovořil také také v Praze na semináři v Poslanecké sněmovně nebo na tiskové konferenci v Evropském parlamentu ve Strasbourgu.

Na základě zveřejněných informací došlo díky jejich iniciativě ke změnám v transplantační praxi. Např. Tchaj-wan zakázal návštěvy čínských doktorů zprostředkujících orgánové transplantace. Hlavní transplantační nemocnice v Queenslandu v Austrálii zakázaly výcvik čínských chirurgů. Izrael převzal zákon zakazující prodej a zprostředkovávání orgánových transplantací a ukončil financování transplantací pro své občany skrze zdravotní pojišťovací systém.

Belgický senátor Patrik Vankrunkelsven a kanadský poslanec Borys Wrzesnewskyj představili svým příslušným parlamentům mezinárodní legislativu zakazující transplantační turistiku. Oba by penalizovali jakéhokoliv pacienta, který obdrží orgán bez svolení dárce, když pacient ví nebo by měl vědět o neexistenci svolení.

Související články:

Kanadští právnici představili na Tchaj-wanu čínské vydání knihy Krvavá sklizeň (video)

Transplantační chirurgové se zabývají nuceným získáváním orgánů v Číně (video)

Krádeže lidských orgánů politickým vězňům v Číně nenecháme zamést pod koberec

EU zavádí směrnice proti nezákonému obchodování s orgány a orgánové turistice

Bývalá manželka doktora odhaluje: Všichni vězni v Su-ťia-tchunu jsou následovníci Falun Gongu

Bývalý lékař odhaluje odebírání orgánů od živých vězňů v Číně

Vojenský lekár odhaľuje podrobnosti o porade Hlavného vojenského výboru KS Číny ohľadom Falun Gonu