Tento článek slouží jako retrospektiva případu ing. Jiřího Fialy (AKTUALIZOVÁNO 15.7.2011)

Foto stránky združení K213. (screenshot/ k213.cz)
Foto stránky združení K213. (screenshot/ k213.cz)

Nedávno jsem slíbil kolegům z nezávislých médií, že se podívám v rámci své novinářské činnosti na případ aktivisty za práva otců Ing. Jiřího Fialy.

Shledal jsem však, že jeho kauza je poměrně spletitá a nepřehledná. Po dlouhém časovém období jsem si dokázal, díky médiím a zprávám na internetu, učinit jasnější obrázek o celém případu. Všem zájemcům o případ Jiřího Fialy nabízím níže uvedenou retrospektivu, která vznikla při práci na jeho případu.

Jiří Fiala se rozvedl se svojí ženou a od té doby bojuje o možnost se stýkat se svými syny a podílet se na jejich výchově. Při svém boji se dostal do střetu s některými orgány české justice a pro svoji činnost skončil několikrát ve vězení a v zápětí byl vyššími soudy osvobozován, což dalo vzniknout daleko větší kauze, která přerostla původní Fialův záměr, třebaže se od něj neodklonila.

Informace v retrospektivě pocházejí ze stránek K 213, některé jsou vypsány na základě videozáznamů z konkrétních akcí a incidentů, část pochází z článků různých médií, část se opírá o soudní záznamy a tiskové zprávy příslušných úřadů a soudů.

2000

Jiří Fiala se rozvedl se svojí ženou a domluvili se na společné výchově svých dvou synů (důvod rozvodu není znám).

V roce 2000 se začal soudit o možnost podílet se na výchově svých synů, kterou mu jeho bývalá manželka začala znemožňovat.

2001

14. 2. 2001 bylo soudem vydáno předběžné opatření o předávání dětí Ing. Jiřímu Fialovi na sudé víkendy, a tedy již ne úterky a čtvrtky, jak zněla původní dohoda, a to od pátku 16 hodin do neděle 18 hodin. Přestože toto předběžné opatření navrhla samotná matka obou dětí Mgr. M. Fialová, od začátku je hrubě a soustavně porušovala, před letními prázdninami pak Ing.Jiřímu Fialovi písemně oznámila, že je nebude dodržovat vůbec (henryklahola.nazory.cz).

12. 7. 2001 - Ing. Fiala podává Obvodnímu soudu pro Prahu 9 Návrh na výkon soudního rozhodnutí.

2002

Červen 2002

- Ing. Jiří Fiala své děti již přes rok neviděl a neměl k nim přístup.

25. 6. 2002 - Obvodní soud pro Prahu 9 vydal rozsudek o zákazu styku Ing. Jiřího Fialy - následně byl rozsudek Fialou označen za nepravomocný a  v rozporu se znaleckými posudky.

Listopad 2002

11. 11. 2002 - Ing. Fiala opět podává Obvodnímu soudu pro Prahu 9 Návrh na výkon soudního rozhodnutí.

2003

V roce 2003 vznikají webové stránky k213.cz

- pojmenování stránek vyplývá z názvu paragrafu č. 213, který by měl být podle provozovatelů stránky zrušen

Březen 2003

24. 3. 2003 - Ing. Fiala podává Obvodnímu soudu pro Prahu 9 další Návrh na výkon soudního rozhodnutí.

Duben 2003

25. 4. 2003 v souvislosti se soudem o výchovu a styk se svými syny s věcí číslo jednací 41 P 74/2000 podal Ing. Fiala civilní žalobu na český stát (v zastoupení ministerstvo spravedlnosti).

Červen 2003

7. 6. 2003 podal Ing. Fiala též v souvislosti se soudem o výchovu a styk se svými syny i ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky.

Srpen 2003

5. 8. 2003 pan Ing. Jiří Fiala podal stížnost k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva do Štrasburku, neboť podle něho výše popsaným přístupem soudu a dalších státních orgánů České republiky došlo k porušení článků 6, 8 a 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Prosinec 2003

Zatčení J.Fialy v souvislosti s udáním jeho ženy za únos syna

- Jiří fiala vyzvedává svého syna na cestě ze školy a bere jej na návštěvu ke svým rodičům, vše oznamuje své bývalé ženě

- Jiří Fiala byl na popud jeho bývalé ženy zatčen za údajný únos svého syna - podezřelý z trestného činu únosu (hrozí mu 8 let vězení). Zatčení proběhlo při návštěvě pana Fialy u jeho rodičů se svým synem v době Vánoc. Únos syna na ČT.

- Podle J. Štefaka z K 213 jeho žena znala důvod "zmizení" svého syna a věděla, kde se nacházejí - přesto na něj podala oznámení za únos a po J. Fialovi bylo vyhlášeno celostátní pátrání, nakonec jej se synem dostihly dva policejní vozy při návštěvě rodičů pana Fialy na Moravě.

- Soudkyně Lenka Pavlová zastupovala Fialova syna, když byl Fiala obžalován z jeho únosu. Soud ho po měsíci držení ve vazbě propustil a rozhodl v jeho prospěch. Jeho čin byl podle soudu pro společnost málo nebezpečný.

2004

Leden 2004

Fiala propuštěn z vazby

?.1.2004 - cca po měsíční vazbě, kde strávil Vánoce, byl Fiala propuštěn a vzápětí zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby. Jeho zatčení a měsíční vazba jej silně motivovali k boji proti justici, která nezastává jeho právo na výchovu dětí, které bylo soudně stanoveno, ale jeho samotného neváhá okamžitě zatknout a držet měsíc ve vězení, když se chce vidět se svým synem.

Únor 2004

Založení sdružení K213

- Po předběžných přípravách je po propuštění z Jiřího Fialy z vazby za údajný únos svého syna založeno sdružení K 213 čítající 5 členů (?). Jiří Fiala je jmenován jako jeho mluvčí. Cílem sdružení je poukázání na amorální a protirodinnou podstatu paragrafu č. 213 o placení výživného a jeho odstranění z české právní normy, která se v Evropě stala naprostým unikátem a existuje v rozporu s prakticky všemi smlouvami o ochraně lidských a občanských práv, ke kterým kdy ČR přistoupila a které zakazují uvěznění pro dluh.

Srpen 2004

Jiří Fiala se vmísil do případu Hana Lošťáková 5. srpna 2004 - viz Dopis Městskému úřadu v Blansku pí Mgr. Janě Fadrné.

2005

17. ledna 2005 - Občanská sdružení K 213 a Štrasburský výbor zvou na soudní jednání v Praze 9. Předmětem trestního řízení je údajný únos vlastního syna těžce poškozeného syndromem zavrženého rodiče vypěstovaným matkou dítěte. Náplní již 2. jednání bude posudek znalce o stavu syndromu zavrženého rodiče a jeho původu u dítěte. Je možné i vynesení rozsudku. Případ sleduje Rada Evropy a evropský komisař pro lidská práva. Za obě sdružení jejich mluvčí Ing. Jiří Fiala

16.2.2005 - Fiala se stále více angažuje v mapování stavu české justice. Kanál Ejustice.cz vede diskusi na téma "Jak postupuje modernizace české justice?" Jiří Fiala se v ní táže české justice "Jak odvolat opakovaně selhávající soudce?"

29. prosince 2005 - Vánoční rozhovor s Ing. Jiřím Fialou. O knížkách, vánocích ve vězení i občanské statečnosti.

2006

Jiří Fiala kandiduje na poslance

ing. Jiří Fiala kandiduje na poslance do PS-PČR - Ing. Jiří Fiala v roce 2006 kandidoval ve volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky za politickou stranu Strana zdravého rozumu, což byla neparlamentní politická strana, kterou založil Mgr. Petr Hannig. (henryklahola.nazory.cz)

Duben 2006

Osobní dotazování soudkyně JUDr. Svobodové

27. 4. 2006 - Fiala stále apeluje na soud, aby zohlednil jeho zákonná práva na výchovu a styk se svými dětmi, ale nedostává odpovědi, proto se rozhodne pro osobní setkání se soudkyní. Obvodní soud pro Prahu 9 - Pan Fiala se dostavil do soudní síně, aby se zeptal soudkyně JUDr. Svobodové, proč nebyl zrušen neopodstatněný a nezákonný zákaz jeho styku se svými dětmi - na její doporučení - poté co vyčerpal všechny zákonné možnosti. Soudkyně Svobodová odpověděla pokynem justiční stráži k odvedení pana Fialy ze soudní síně, aniž by se mu dostalo požadované informace. Za toto "verbální napadení veřejného činitele" může být odsouzen až na dva roky.

VIDEO z Incident u Obvodního soudu pro Prahu 9.

Květen 2006

Zatčení J. Fialy ve spojitosti s incidentem z 27. 4. 2006

11. 5. 2006 v 17.00 hodin byl Fiala na příkaz Denisy Postupové z OSZ Praha 9 ze dne 27.4.2006 zatčen ve spojitosti s incidentem z 27. 4. 2011.

22. 5. 2006 putování Petra Hanniga za milostí pro kandidáta své strany; Jiří Fiala v poutech před soudem a další zajímavosti (justicetv.eu).

Prezident Jiřímu Fialovi udělil milost

30. 5. 2006 - Prezident republiky Václav Klaus využil svého práva podle § 366 odst. 3 trestního řádu a nařídil propustit obviněného Jiřího Fialu z vazby, aby nebyly znemožněny předvolební aktivity kandidáta do Poslanecké sněmovny PČR. Prezident tak učinil v přesvědčení, že všichni kandidáti do nadcházejících voleb mají mít rovné podmínky pro svou předvolební kampaň a že škoda, která by uvězněním kandidáta vznikla, by byla nepoměrně větší, než když bude proti obviněnému vedeno stíhání na svobodě (justicetv.eu).

23. 6. 2006 - Při hlavním líčení Obvodního soudu pro Prahu 7 byl pan Fiala zproštěn obžaloby v podstatné části jedné své věci, kde je svévolně kriminalizován za kritiku práce některých soudců a soudkyní.

Červen 2006

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku

18. 7. 2006 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí, podle kterého český stát porušil základní lidské právo pana Fialy na rodinný život (dokument v češtině). Fiala doufá, že se soudním rozhodnutím v ruce se konečně domůže styku se svými syny.

Rozhovor s Ing. Jiřím Fialou k rozhodnuí Evropského soudu pro lidská práva ve Šrasburku.

Soudy neberou v potaz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Pan Fiala se začal ve svém případu u české justice dovolávat nápravy na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Čeští soudci však toto rozhodnutí ignorovali. Podle přepisu rozhovoru pana Fialy se soudcem Krejčím z Nymburka, který nám poskytl mluvčí sdružení K 213 Ing. Jiří Štefek, pan soudce Krejčí reagoval slovy: „Nějaký text ve francouzštině - to mě nezajímá, to může být maximálně nějaké doporučení."

Šokovaný J. Fiala se obrátil na soudce Říhu z Prahy, který podle přepisu rozhovoru ze zdroje Jiřího Štefka řekl: „Máme vlastní právo".  Podle pana Štefka „někteří soudci pak ani nevěděli, kde se ESLP nachází".

V jeho vlastním případu tedy nebyl rozsudek ESLP nikdy zohledněn. Fiala, který přestává věřit v možnost dovolání se svých práv u české justice, začíná boj proti ní. (viz. blokáda soudní síně 8.4.2008)

2008

Leden 2008

Blokáda Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně

21. 1. 2008 - K213 byla zorganizována blokáda Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, kterou sdružení K213 drželo předposlední lednový týden. Protest byl namířen na jmenování paní Lenky Pavlové na post jeho vedoucí a požadoval zrušení konkurzu na post vedoucího úřadu a vypsání nového s tím, že účastníci mají pochybnosti o jeho průběhu. Členové sdružení K213 chtějí advokátce Lence Pavlové zabránit, aby se ujala funkce ředitelky úřadu. Podle nich se Pavlová dostala na post ředitelky úřadu neprůhledným způsobem (zpráva na serveru Novinky.cz).

Svoje stanoviska sdělil Jiří Fiala v rozhovoru pro Národní politiku na místě blokády. Se soudkyní Lenkou Pavlovou se Fiala již dříve dvakrát setkal v soudním procesu. Poprvé zastupovala jeho syna (viz. Zatčení J.Fialy v souvislosti s udáním jeho ženy za únos syna). Podruhé zastupovala matku jeho synů.

23. 1. 2008 - Třetím dnem pokračuje protest členů sdružení K213 před brněnským Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Přestože jim policisté vysvětlili, že jejich blokáda je nezákonná, jsou nespokojení otcové stále odhodláni nepustit novou ředitelku Lenku Pavlovou do úřadu. Policisté připustili, že pokud Pavlová přijde, tak to bude v jejich doprovodu, aby jí umožnili projít přes kordon (zpráva na serveru Novinky.cz).

22. 1. 2008 - Členové sdružení K213, které vystupuje za práva otců odloučených po rozvodu s jejich družkami od svých dětí, v úterý ráno zabránili ředitelce Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně Lence Pavlové ve vstupu do budovy. Pavlová je podle nich militantní feministkou, chtějí její rezignaci (zpráva na serveru Novinky.cz).

22. 2. 2008 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo tiskové prohlášení k aktuální situaci na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a jmenování JUDr. Lenky Pavlové Ph.D. na post ředitelky.

23. 2. 2008 - Ministr práce Petr Nečas (ODS) neodvolá novou ředitelku brněnského Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Lenku Pavlovou, kterou nechtějí pustit do práce členové sdružení K213. Ministerstvo podle něj využije "všech zákonných prostředků", aby skupinka přestala "ohrožovat činnost úřadu a bezpečnost jeho pracovnic" (zpráva na serveru Novinky.cz).

24. ledna 2008

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo tiskové prohlášení v němž podalo vyjádření k dotazům ze strany sdružení K 213.

- Ministr Nečas projevil ochotu diskutovat, ovšem za předpokladu, že aktivisté ukončí blokádu, veřejně se omluví za vulgární urážky, stáhnou výzvu k neplacení výživného a upustí od militantní rétoriky (zpráva na serveru Novinky.cz).

- Nespokojení otcové ze sdružení K 213 budou od pondělí příštího týdne blokovat vchod do pražské budovy ministerstva práce a sociálních věcí. Nechtějí pustit do práce jeho šéfa ministra Petra Nečase (ODS). (zpráva na serveru Novinky.cz - video ukazuje, že se nejedná o agresivní skupinku hulvátů)

- MPSV se zároveň ohradilo proti výrokům publikovaným na stránkách K213 na konto poslankyně Lenky Mazuchové, JUDr. Lenky Pavlové a ministryně Džamily Stehlíkové.

- Po blokádě uvádí Fiala příchod finančních darů od občanů na konto združení K213 za jejich iniciativu před Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Blokáda kanceláře ministra Petra Nečase

28. 1. 2008 - Před budovou ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se v pondělí ráno sešla hrstka nespokojených otců ze sdružení K213. Muži chtějí bránit ministru Petru Nečasovi ve vstupu do úřadu. Požadují po něm omluvu za to, že je nazval sexisty a hulváty. Na místě bylo víc policistů a novinářů než protestujících. Ministr se neukázal (zpráva na serveru Novinky.cz).

29. ledna 2008

- Před budovou ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) už druhý den protestují aktivisté sdružení K213 a jsou připraveni nevpustit dovnitř ministra Petra Nečase (ODS) (zpráva na serveru Novinky.cz).

- Organizace K213 má asi 480 členů (zpráva na serveru Novinky.cz).

- ON-LINE CHAT: Lídr nespokojených otců Jiří Fiala (zpráva na serveru Novinky.cz).

Únor 2008

1. 2. 2008 - Členové sdružení K213, kteří od pondělí protestovali před budovou ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) proti ministru Petru Nečasovi (ODS), ukončili blokádu ministerstva (zpráva na serveru Novinky.cz).

Březen 2008

Fiala znovu neuspěl v soudní při o opatrovnictví vlastního nezletilého šestnáctiletého syna Martina

11. 3. 2008 - Známý bojovník za práva otců ve sporech o děti Jiří Fiala (44) znovu neuspěl v soudní při o opatrovnictví vlastního nezletilého šestnáctiletého syna Martina. Pražský městský soud zamítl jeho odvolání, ve kterém zakladatel občanského sdružení otců K213 požadoval, aby Martina získal do celkové nebo alespoň střídavé péče. Soud odmítl i Fialovu žádost, aby směl se synem strávit dvouměsíční prázdniny (zpráva na serveru Novinky.cz).

Duben 2008

Blokáda soudní síně 174

8. 4. 2008 - v budově pražského Městského soudu se postavili tři aktivisté z K213 před dveře síně 174 a po celou dobu protestu se drželi za ruce. Na dveře místnosti předtím nalepili výzvu, aby soud respektoval evropská soudní rozhodnutí. Předsedkyni soudu Helenu Liškovou, která měla v síni soudit, nevpustili dovnitř a předali jí listinu, v níž ji "zbavili" funkce soudkyně. Nakonec musela zasáhnout policie, která všechny tři aktivisty odvezla na policejní stanici (zpráva na serveru Novinky.cz).

J. Fiala strávil 48 hodin v cele předběžného zadržení a poté byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dva měsíce za údajné pohrdání soudem a za výtržnictví.

29. 4. 2008 - Předsedu sdružení otců K213 Fialu poslal soud do vězení za pohrdání soudem a výtržnictví k vůli blokádě soudu z 8. 4. 2011. Na začátku dubna blokovali přístup do jednací síně na protest proti tomu, že jim nebyl umožněn styk s dětmi. Předseda sdružení Jiří Fiala dostal dva měsíce nepodmíněně, ostatní vyvázli s podmínkou (zpráva na serveru Novinky.cz).

Rozsudek pak v prosinci 2009 zrušil Nejvyšší soud České republiky (usnesením č.j. 7 Tdo 315/2009) a následně bylo českými soudy definitivně konstatováno, že jednání pana Fialy, za které byl nepodmíněně odsouzen, nemohlo být - a nebylo - trestným činem.

Listopad 2008

Blokáda nymburského Okresního státního zastupitelství

?. 11. 2008 - blokáda K213 u vstupu do nymburského Okresního státního zastupitelství - bránili vstupu 11 zaměstnanců státního zastupitelství na pracoviště. Zároveň jim předali dokumenty s oznámením, že byli zbaveni funkcí a že tato instituce byla kvůli údajné nečinnosti a krytí zločinu uzavřena. Odvolávali se při tom na Listinu základních práv a svobod, podle níž mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny (zpráva ze serveru Tiscali.cz).

2009

Březen 2009

25. března 2009 - Fiala vyskočil z okna Obvodního soudu pro Prahu 1 se složkou výroku soudu ve Štrasburku.

- Fiala vyhodnotil, že soudce Janek, kterému předal soudní rozhodnutí ze Štrasburku jeho případ pouze protahuje, ale neřeší. Proto mu oznámil, že si spis chce vzít zpět. Chtěl se s ním obrátit jinam.

- Obvodní soud pro Prahu 1 - kdy mělo probíhat na jednání v opatrovnickém řízení o děti Fialovy, tou dobou již jen o mladšího Martina (starší Tomáš již za dobu 10 let dospěl aniž měl otec přístup k němu nebo k jeho výchově) (článek na serveru Odpor.org).

- Fiala vyzval soudce Janka, aby mu spis ESLP předal, k čemu jej již vyzval předem v dopise. Když to soudce odmítal učinit, Fiala mu spis odebral a hodlal s ním budovu soudu opustit, v čemž se mu snažila zabránit narychlo přivolaná justiční stráž. Ta mu nejprve zastoupila cestu na chodbě a přinutila ho k návratu do jednací síně.  Protože mu stráž znemožňovala odejít dveřmi, otevřeli jeho kolegové okno a pan Fiala i se spisem z okna vyskočil.

Zatčení J.Fialy (video).

- Pan Fiala byl poté odvezen na policejní stanici do ulice Františka Křížka, kde se od vyšetřovatelky Barbory Boškové dozvěděl, že je obviněn z trestného činu pohrdání soudem. Po půlhodinovém výslechu byl propuštěn na svobodu.

- Soudce Janek následně odvolán z postu na popud Okresního soudu (není jasná souvislost s případem J. Fialy).

Prosinec 2009

Nejvyšší soud zrušil obvinění v souvislosti s blokádou soudu z 8. 4. 2008

?. 12. 2009 - Nejvyšší soud České republiky zrušil obvinění v souvislosti s blokádou soudu z 8. 4. 2008 prostřednictvím K213 (usnesením č.j. 7 Tdo 315/2009) a následně bylo českými soudy definitivně konstatováno, že jednání pana Fialy, za které byl nepodmíněně odsouzen, nebylo trestným činem (viz kraken.slv.cz).

 

Pokračování - Rok 2010...

 

Související články:

Justice: Boj proti zastaralému paragrafu č. 213 o placení výživného

Justice: Inženýr Jiří Fiala vede dlouhodobý boj proti české justici

Justice: Rozhovor s Jiřím Fialou - proč začal bojovat s českou justicí

 


 

2010

Duben 2010

9. dubna 2010

Zatčení J. Fialy - v souvislosti s blokádou Okresního státního zastupitelství v Nymburce v listopadu roku 2008

Pan Fiala je znovu uvězněn těsně před parlamentními volbami - záminkou k nynější vazbě Ing. Fialy je soudní projednávání dva roky staré blokády Okresního státního zastupitelství v Nymburku v prosinci 2008. Justice chtěla znovu trestně stíhat blokádu přesto, že již nedávno musela v souvislosti s podobnou akcí (Blokáda MS v Praze z dubna roku 2008) konstatovat, po rezolutním zásahu Nejvyššího soudu ČR, že takové jednání není trestným činem - viz. již výše jmenované usnesení NS ČR 7 Tdo 315/2009 (viz kraken.slv.cz).

- ing. Jiří Fiala by zatčen ráno před řeznictvím ve městě Nymburk, kam šel posnídat polívku. Nyní je ve vazbě ve věznici v Ruzyni a čeká na soud, který se má odehrát na Kladně. Je obviněn z vyhýbání se trestní v souvislosti s blokádou Okresního státního zastupitelství v Nymburce v listopadu roku 2008. K zatčení pana Fialy před řeznictvím došlo 9. dubna 2010 poté, co po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání.

- Okresní soud v Kladně uvrhl Ing. Jiřího Fialu na šestiměsíční trest věznění.

- Občanský aktivista Jiří Fiala byl zatčen.

- Ing.Jiří Fiala je v České republice politický vězeň roku 2010

Soud v Kladně

23. dubna 2010

- u okresního soudu v Kladně - soud (trestní řízení) s Ing. Jiřím Fialou (K213).

- blokování médií v účasti na soudním řízení (video).

- Fiala na videu obklopen 10 strážemi (video).

- Těžkooděnci dnes byli jediným argumentem kladenského soudu.

- O průběhu jednání vypovídá též oficiální soudní protokol.

- Aktivista Fiala dostal půl roku vězení za blokádu, soudce nařkl z kreténismu (zpráva na serveru Novinky.cz).

- Aktivista za práva otců nechtěl pustit žalobce do práce, půjde za to do vězení (zpráva na serveru IDNES.cz).

- Za blokádu státního zastupitelství dostal půl roku (Denik.cz).

- Aktivista za práva otců dostal za protest půl roku vězení (čt24).

- Aktivistu sdružení K 213 odsoudil soud na šest měsíců vězení.

- Justice: Zásahová jednotka u soudu s Jiřím Fialou v Kladně. Proč? (Velká Epocha)

25.4.2010 - Politický vězeň v ČR v roce 2010, říkáte nemožné?.

 

Červen 2010

10. 6. 2010 Krajský soud v Praze - soudní proces ve spojitosti s probíhající vazbou Ing. Fialy (video).

Konec vazby J.Fialy

17. 6. 2010. Po 69 dnech vazby Krajský soud v Praze zrušil vazbu Jiřího Fialy a poté nepodmíněný rozsudek na neveřejném zasedání, a věc podstoupil městskému úřadu, aby posoudil zda nebyl panem Fialou spáchán přestupek (video).

Srpen 2010

Videoreportáž - jak je složité donutit soud k tomu, aby přiznal chybu (porušení zákona) a chybu napravil

18. 8. 2010 - pan Jiří Fiala a členové K213 se vydávají na Městský soud v Praze, který podle nich rozhodl zcela v rozporu s o.s.ř. o místní příslušnosti. Chtějí zdokumentovat, jak je složité donutit soud k tomu, aby přiznal chybu (porušení zákona) a chybu napravil (video).

Září 2010

Dopis  policistovi Janu Markytánovi

30. 9. 2010 - Kutná Hora - Trestní řízení s Ing. Jiřím Fialou za dopis policistovi Janu Markytánovi (video)

30.9.2010 - vulgární a výhružný dopis Jiřího Fialy policistovi Janu Markytánovi kvůli jeho podání oznámení na pana Fialu.

- soud rozhodl, že se jedná o dopis soukromé osobě nikoliv veřejnému činitely, nejde tedy jak bylo na začátku uváděno o slovní (dopisový) útok na veřejného činitele.

Říjen 2010

8. 10. 2010 Jiří Fiala navštěvuje Ministerstvo spravedlnosti (video) viz. 18.8.2010.

14. 10. 2010 - Jiří Fiala navštěvuje Ministerstvo spravedlnosti 2 (video) viz. 18.8.2010.

Tisková konference na téma Struktury StB v současné justici

26.10.2010 - Sdružení K 213 pořádá tiskovou konferenci na téma Struktury StB v současné justici a jejich vliv na rozhodování soudů. Tisková konference se koná na Krajském soudě v Praze (video).

Prosinec 2010

Incident na žižkovském Gymnáziu Na Pražačce

14. 12. 2010 - Aktivisté za práva otců ze skupiny K213 se na žižkovském Gymnáziu Na Pražačce pokusili zbavit funkce ředitele školy Miloše Macka. Ráno proto otcové obsadili pracovnu ředitele, vedení školy muselo přivolat policii i zástupkyni magistrátu. Po vypjatém jednání pak předseda sdružení Jiří Fiala fyzicky napadl zástupce ředitele (dal mu facku) (zpráva ze serveru Tyden.cz a tn.cz)

2011

 

Únor 2011

Kauza Alena Uváčiková - dotyčnou viní desítky otců z toho, že na objednávku matek vypracovávala psychologické zprávy, ve kterých se často opírá jen o tvrzení jedné strany (matky)

11.2.2011 - Justiční areál v ulici Na Míčánkách v Praze 10. Trestní řízení. 11.2.2011 - soud a Alenou Uváčikovou (video).

Proces s psycholožkou PhDr. Alenou Uváčikovou, která je obviněna z trestného činu křivé výpovědi. Tento případ je vyjímečný tím, že žalobu na psycholožku Uváčikovou podal soudce. Křivého svědectví se měla paní Uváčiková dopustit ve známé kauze Terezky Smutné, dívky, kterou její matka poštvala proti jejímu otci. Terezka byla postupně zmanipulována k nenávisti ke svému tátovi. Soudce ji byl nucen umístit v ústavu, aby ji vymanil z destruktivního vlivu matky. Alenu Uváčikovou viní desítky otců z toho, že na objednávku matek vypracování tzv. psychologické zprávy, ve kterých se často opírá jen o tvrzení jedné strany (matky). Postižení otcové považují psychologické zprávy paní Uváčikové za podvrh.

Potyčka s justiční stráží

11. 2. 2011 - Po skončení procesu s A. Uváčikovou došlo k potyčce mezi justiční stráží a K 213 (video1 a video 2).

Zatčení J. Fialy - v souvislosti s incidentem s justiční stráží z 11. 2. 2011

16. 02. 2011 - před Justičním palácem Na Míčánkách, Praha 10 - Jiří Fiala zadržen Svatavou Faltusovou a dvěma policisty v civilu a odvezen vozem Škoda Octavia 7A5 7817 (video1 a video 2), údajně kvůli předvedení ve věci blíže nespecifikovaného trestního řízení. Zatčen byl podle výroku policisty provádějícího zatčení kvůli „vyhrožování s úmyslem působit na orgán státní moci".

Pan Fiala mluvčímu K213 sdělil, že je v souvislosti s pátečními událostmi Na Míčánkách po skončení soudu s A. Uváčikovou obviněn podle § 325 tr. zákona (videonahrávka ovšem odhaluje že Fiala -v hnědém kabátě- nikoho nenapadl).

Mediální ticho kolem Jiřího Fialy: „Záminkou současného věznění pana Fialy je údajné násilí proti úřední osobě - § 325 tr. zák. Tím mělo být odstrčení justičního strážce obviněným Fialou od sebe poté, co ho strážce šťouchal do břicha, když pan Fiala klidně stál na chodbě justičního areálu Na Míčánkách a neúčastnil se fyzicky žádného incidentu. Justiční strážce byl navíc ustrojen proti předpisům - chybělo mu povinné identifikační číslo, které později odmítal komukoliv sdělit." (video)

22. 2. 2011 - Fiala má promluvit na plánovaném odborném semináří 22. 2. v Poslanecké sněmovně, kde potvrdil účast a má již rezervovaný čas na příspěvek za účasti odborné veřejnosti, poslanců a ministrů práce a sociálních věcí a spravedlnosti.

Březen 2011

- K 213 spouští novou verzy Webových stránek.

Květen 2011

Fiala zahajuje hladovku

3. 5. 2011 zahájil Ing. Jiří Fiala ve věznici na Pankráci hladovku.

16. 5.2 011 - Jiří Čunek navštívil politického vězně Fialu z K 213.

24. 5.2 011 - Návštěva Ing. Jiřího Fialy ve vězení na Pankráci (video1 a video 2).

Červen 2011

7. 6. 2011

- Mediální ticho kolem Jiřího Fialy.

- Za ing. Jiřího Fialu, bojovníka za práva otců, se staví stále více známých osobností. Pan Fiala drží v pankrácké věznici již 37 den hladovku.

Pokračuje soudní přelíčení na Míčánkách

8. 6. 2011

- soud Míčánky podrobnosti -  u Obvodního soudu pro Prahu 10, Na Míčánkách v 8:30 hod. č. dveří 3.305, III. patro - hlavní líčení v trestní věci s Jiřím Fialou. Přítomen senátor Jaroslav Štětina a senátor Jiří Čunek. Fiala musel být kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu odvezen záchranou službou. Soudní přelíčení přeloženo na 18. 7. 2011.

- video Justiční areál Na míčánkách (video1, video 2, video 3).

-

14 . 6. 2011 - Ing. Jiří Fiala už ztratil 25 kg.

Fiala ukončuje hladovku po 43 dnech

15. 6. 2011 - 15. června hladovku přerušil. Je hospitalizován v pankrácké vězeňské nemocnici, postupně jsou mu podávány suchary a podobná dietní strava (zpráva na serveru Novinky.cz). Podle Roberta Káčera z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR je 43denní hladovka v českých věznicích velkou výjimkou. „Za tři roky, co zde pracuji, tak dlouhý protest nepamatuji,“ uvedl Káčer.

18. 6. 2011 - Aktivista za práva otců Fiala držel na Pankráci 43 dní hladovku.

19. 6. 2011 - Aktivista za práva otců vydržel bez jídla 43 dnů (Denik.cz), po 43 dnech hladovku v pankrácké vazební věznici přerušil.

Červenec 2011

5. 7. 2011 - Podle posledních zpráv byl Fiala přemístěn znovu věznice v Novém Sedle na Žatecku. Do Prahy na Pankrác se vrátí 14. července kvůli procesu na Míčánkách 18. července.

10. 7. 2011 - K 213 uveřejňují dopis J. Fialy z vězení.

18. 7. 2011 - Justiční areál Na Míčánkách - pokračoval soudní proces s Jiřím Fialou, soud vedl JUDr. Ondřej Lázna. Soud byl pro kolizi s jiným jednáním odročen, Fialovy byla vazba prodloužena kvůli porušení podmínky (viz případ z 29. března 2009). Dále byl souzen za potyčku s justiční stráží dne 29.3.2009 a také 11.2.2011. (Velká Epocha)

 

Pokračování - Názory Jiřího Fialy...

 

Související články:

Justice: Boj proti zastaralému paragrafu č. 213 o placení výživného

Justice: Inženýr Jiří Fiala vede dlouhodobý boj proti české justici

Justice: Rozhovor s Jiřím Fialou - proč začal bojovat s českou justicí


Názory Jiřího Fialy

Aktivista Fiala, který mnoho otců hájil u soudu, spatřuje problém české opatrovnické justice nejen v údajné "zkostnatělosti soudů". Slabinu vidí i ve agresivních feministických advokátkách a psycholožkách. Konkrétně hovoří například o psycholožce Aleně Uváčikové (viz. soud z 11. 2. 2011), koncipientce Ivaně Spoustové, odvolané ředitelce Ústavu pro mezinárodní ochranu dětí Lence Pavlové (viz. blokáda z 21. 1. 2008) a další. Tato jména podle něj tvoří "osu zla", tedy základ zájmové skupiny, která poštvává matky proti otcům a bohatne na vlekoucích se opatrovnických sporech. Sdružení typu Fond ohrožených dětí, Profem, Dům tří přání jsou podle něj feministické a parazitují na státních dotacích.

Podle hnutí K213 skupin jsou otcové ve sporech o děti diskriminováni a často je s nimi u soudu zacházeno jako s méněcenými. Podle statistik získává ve sporech o děti 92 % matek potomky do své péče. Otců pouhých 5 %, ač mají v mnoha případech lepší zázemí i výchovné předpoklady než matky. Tři procenta tvoří střídavá péče. V těchto statistikách zatím zaostáváme za civilizovaným světem. Fialu podpořila například i Marta Kubišová.

Další zdroje:

rodice.wz.cz
mojecelebrity.cz
http://www.k213.cz/JOOMLA/Podrobnosti-o-zatceni-Ing-Jiriho-Fialy

Dohledat:

Odkud jsou tato videa?
http://www.youtube.com/user/SdruzeniK213#p/u/4/b20TtIKGnzc
http://www.youtube.com/user/SdruzeniK213#p/u/2/oZG19vCrWYE
http://www.youtube.com/user/SdruzeniK213#p/u/0/nttKEFs9cso

 

Související články:

Justice: Boj proti zastaralému paragrafu č. 213 o placení výživného

Justice: Inženýr Jiří Fiala vede dlouhodobý boj proti české justici

Justice: Rozhovor s Jiřím Fialou - proč začal bojovat s českou justicí