20110817_confucius
Komunistická strana Číny si uvědomila, že hrubá komunistická teorie, která je udržována zbraněmi, je ideologickým odpadem Západu a nemůže se postavit čínské historii staré 5 000 let... Nyní používá odkaz mistra Kongucia jako pozlátko pro svoji propagandu. (Wikipedie.org)

Takzvané Konfuciovy instituty vyrůstají závratnou rychlostí po celém světě, mohlo by se zdát, že Číně jde především o propagaci čínského jazyka a kultury. Jak se ovšem ukazuje, čínské ministerstvo školství do světa vyváží pod rouškou institutu lživou propagandu a diskriminaci.

Konfuciův institut je vzdělávací a kulturní instituce, která má dnes už přes tři sta poboček po celém světě. Zřizování institutů má na starosti Kancelář pro výuku čínštiny jako cizího jazyka (čínsky Hanban) spadající pod ministerstvo školství ČLR.

„V podstatě je to partnerství mezi univerzitou a institutem, ale je to ovládáno Pekingem,“ vysvětlil 11. srpna v diskuzním pořadu Prime Time kanadské televizní stanice Sun News reportér Jason Loftus z kanadské pobočky Velké Epochy.

Většina institutů působí při univerzitách, čímž získávají prestiž i potencionální studenty a škole se zase otevře, v době rostoucí poptávky po čínštině, možnost výuky nového jazyka a to úplně zadarmo. Čínská strana totiž vše zařídí - finance, učební materiály a často i kantory a vzdělávacím institucím tak stačí jen kývnout. Kdo by po takové nabídce nesáhl?

Podle Loftuse to ale vytváří pro Peking páku, která školám zabrání zasahovat do „kulturních záležitostí země“, to jest i výkladu historie či duchovních hodnot, které budou nutně odpovídat potřebám propagandy komunistické strany Číny. Zbývá se tedy ptát, jakým způsobem v těchto institutech vyučují politiku a dějiny, zejména ty moderní. Jak se instruktoři staví k takovým „sporným“ tématům, jakými je masakr na Náměstí nebeského klidu, pronásledování Falun Gongu, anexe Tibetu, smrtící kampaně komunistů (Velký skok vpřed, Kulturní revoluce atp.) a mnohé další?

Dokonce i výklad politické situace v jiných zemích se v Číně různí. Například povstání v Libyi, Tunisku a Egyptě a jejich boj za svobodu a demokracii byl čínskými médii nazývám „politickou nestabilitou a narušováním společnosti“ a zasahování Západu jako odsouzeníhodná věc. Není divu, čínská vláda si nepřeje, aby si její lid vzal z povstání proti diktátorství příklad a ona se tak stala další na řadě.

Co je na celém projektu Konfuciových institutů znepokojující, je fakt, že čínský režim vyváží svou stranickou linii i za hranice země a de fakto porušuje zákony cizích států. Ve výše zmiňovaném pořadu Prime Time mimo jiné zaznělo a bylo prokázáno, jak Hanban diskriminuje uchazeče o post učitelů. Protože v Číně není dostatek učitelů, kteří by znali jazyk země, kde se Konfuciovy instituty nacházejí, Hanban umožňuje tuto práci vykonávat dobrovolně i příslušníkům jiných států s patřičnou znalostí čínštiny a Číňanům žijícím v zahraničí.


Článek: Konfuciův institut - nový kabát Čínské vlády?


Inzerát Kanceláře pro výuku čínštiny jako cizího jazyka na post dobrovolného učitele:

"Mezi 22 a 60 lety, v dobrém fyzickém a psychickém stavu, nemá žádný záznam o účasti ve Falun Gongu a dalších ilegálních organizacích a žádný záznam v trestním rejstříku“

http://www.chinese.cn/hanban_en/node_9806.htm
 

Jako dobrovolníci nemáte právo na plat, nicméně vám budou uhrazeny veškeré vzniklé výdaje. Tento post je přístupný všem, kdo splňují základní podmínky. V bodě tři se ovšem píše, že přihlásit se může kdokoliv, kdo: „Má mezi 22 a 60 lety, je v dobrém fyzickém a psychickém stavu, nemá žádný záznam o účasti ve Falun Gongu a dalších ilegálních organizacích a žádný záznam v trestním rejstříku“. 

Pomineme-li fakt, že Falun Gong není organizace, ale duchovní praxe či metoda k zušlechťování těla a mysli, samotné jeho označení za ilegální je zavádějící. Metoda Falun Gong byla v Číně bývalým předsedou komunistické strany v roce 1999 zakázána poté, co se v Číně zvětšil počet jejích příznivců na 100 milionů obyvatel. V ostatních zemích světa je Falun Gong uznáván a světová veřejnost a vládní úřady včetně americké Sněmovny reprezentantů, OSN, Evropského parlamentu, Amnesty International a mnohých dalších opakovaně vyzvaly Čínu k zastavení jeho pronásledování, které mnozí z nich označují za genocidu. Právě z genocidy byl v několika zemích obžalován bývalý bývalý čínský prezident a pět vysoce postavených čínských státníků.

falungong
Praktikující Falun Gong protestují 15. července ve Washingtonu proti pronásledování v Číně (Edward Dai/Epoch Times)

Chtít tedy po občanech cizích států, aby necvičili Falun Gong a neřídili se jeho principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, je nejenom porušování zákoníku práce všech svobodných zemí a diskriminací, ale také šířením nenávisti vůči konkrétní skupině obyvatel a snaha o rozšiřování perzekuce hnutí do jiných krajin.

Jde o jedno z dalších porušení kanadské suverenity Čínskou komunistickou stranou," uvedl ke kauze kanadský právník Clive Ansley, který se zabývá případy porušování lidských práv a ústavního práva.

Jak poznamenal moderátor televizního pořadu, je to jako kdyby měli v Kanadě ve 30. letech (20. století) na domácích univerzitách Německý institut, který by řekl, že do něj mohou vstoupit všichni od 20 do 60 let, jen Židům by byla účast zakázána.

U nás je jedinou pobočkou Konfuciova institutu olomoucká Konfuciova akademie, která působí při Univerzitě Palackého. Zatím na ní nepůsobí žádní čínští kantoři, nicméně to se může změnit na podzim, kdy má přijet nový čínský ředitel.

Zákon o zaměstnanosti zakazuje diskriminaci v přístupu k zaměstnání z následujících důvodů – pohlaví, sexuální orientace, rasový nebo etnický původ, národnost, státní občanství, sociální původ, rod, jazyk, zdravotní stav, věk náboženství či víra, majetek, manželský a rodinný stav, povinnosti k rodině, politické nebo jiné smýšlení, členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích, členství a činnost v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.

 

Související články:

Konfuciův institut - nový kabát Čínské vlády?