20110818_laucikova2

Ivana Laučíková- dramaturgička a producentka projektu Slovenského národného múzea a VŠMU v Bratislave - animované filmy pre deti o dejinách Slovenska.

„Učiť sa dejepis a vlastivedu je zábavné,” môže si čoskoro povedať každý žiak, ktorý sa vyberie so svojou učiteľkou do  bratislavského múzea. O projekte Slovenského národného múzea (SNM) a tvorbe animovaných filmov viac povie dramaturgička a producentka projektu Ivana Laučíková.

Kde sa vynorila prvotná myšlienka na vytvorenie projektu SNM?

Projekt SNM je pracovný názov spolupráce Slovenského národného múzea s Vysokou školou múzických umení na vytvorení audiovizuálnych programov pre novú pripravovanú expozíciu na Bratislavskom hrade. Súčasťou projektu sú dokumentárne a animované filmy mapujúce históriu Slovenska. Ja som zaangažovaná na tvorbe animovaných filmov. S myšlienkou zaradiť do hradnej expozície aj animované filmy pre deti prišiel v roku 2009 vtedajší riaditeľ SNM Peter Maráky.

S akými filmami sa malí žiaci slovenských dejín stretnú a kedy vyjdú na svetlo sveta?

Pre detských návštevníkov expozície budú určené štyri päťminútové animované filmy na témy História Slovenska, História Bratislavského hradu, Ľudová kultúra a Dobrodružstvo v hradnej expozícii. Dva z nich sú už dokončené a so zvyšnými dvoma práve finišujeme.

20110819_laucikova
Ilustrácie projektu Slovenského národného múzea. 

Mali ste pred sebou teda pomerne náročnú úlohu- spracovať dejepis do podoby atraktívnej pre detského diváka.

Filmy nenahliadajú na dejiny cez fakty a netvária sa ako suchopárna učebnica. Naopak, ponúkajú deťom zábavné príbehy, prostredníctvom ktorých sa historické udalosti vkrádajú do ich mysle akoby nebadane. Napríklad históriu Slovenska sledujeme prostredníctvom trojice malých hrdinov, ktorí sa dostanú do praveku. Musia prejsť cestu celými našimi dejinami, utekať pred Turkami, pozdraviť Máriu Teréziu, preletieť na lietadlách cez svetové vojny, aby sa dostali späť domov. Dobrodružstvo je pritom na prvom mieste.

Deti uvidia štyrikrát päť minút vašej práce. Ako dlho však v skutočnosti trvá výroba päť minútového filmu?

Na filmoch pracujú väčšie alebo menšie tímy spolupracovníkov. Nakoľko v tomto projekte nebolo možné priebežné financovanie, nedalo sa na výrobe filmov pracovať kontinuálne a výroba každého z nich trvala viac než rok.

Musí byť každý animátor zároveň aj výtvarníkom?  V rámci štábu sú jednotlivé profesie oddelené a zväčša obsadené rôznymi ľuďmi. Samozrejme, môže nastať prípad, že režisér je zároveň výtvarníkom a zároveň animátorom, práca je však potom menej efektívna a pomalšia.

Aké profesie potreboval tento tvorivý tím?

Režiséra, dramaturga, scenáristu, výtvarníka, animátora, supervizora obrazovej postprodukcie, zvukára, strihača, hudobníka, vedúceho výroby a tiež odborného konzultanta zo strany múzea.

Sú to všetko študenti VŠMU?

Študenti VŠMU sa podieľali len na čiastkových prácach pri animácii.Tvorivé pozície obsadili pedagógovia VŠMU a ich spolupracovníci.

V čom mal váš tvorivý tím obmedzenia pri práci? Aké boli kritériá na výsledky zo strany múzea? 

Išlo o prácu na zákazku, dostali sme stanovenú dĺžku filmov, témy i rozpočet. Hotové scenáre a v závere dokončené filmy pripomienkovali a schvaľovali poverení pracovníci múzea a jeho vedenia. Pokiaľ naše tímy dodržali faktografickú presnosť, kreatívnu zložku ponechalo SNM s dôverou v našej réžii a s výsledkom prejavili spokojnosť.

 

Ďakujeme za rozhovor