20110820_konev
Ilustr. foto. (Flickr.com/Chez Cåsver)

V období Jara a podzimu (770 - 476 př. n. l.) žil v Číně muž, který se jmenoval pán Ye. Byl znám svou velkou vášní k drakům.

Obrazy draků měl je vyryty na opasku, namalované na čajnících, nádobách s vínem...  sošky draků zdobily celý jeho dům. Když se nebeský drak doslechl o této jeho vášni, sestoupil dolů, aby jej navštívil. Vstrčil hlavu do okna a dveřmi obývacího pokoje prostrčil ocas.

Šlechtic se k smrti vyděsil, zbledl a rychle pelášil pryč.

A tak se dodnes používá rčení „ láska pána Ye k drakům “, aby se tak označil rozpor mezi slovy a činy.

Další příběhy:

Nejkrásnější příběhy z Číny: Prorážet svůj štít vlastním kopím

Nejkrásnější příběhy z Číny: Čchang’e, bohyně měsíce

Nejkrásnější příběhy z Číny: Jak starý muž na hranicích ztratil koně