20110821_tang
Šang Tchang se modlí se soucitným a čistým srdcem, aby přivolal déšť. (Catherine Chang/ The Epoch Times)

Vláda první čínské dynastie Sia trvala po dobu přibližně 400 let až do roku 1675 před Kristem, kdy byla založena druhá čínská dynastie Šang, jejíž vláda trvala až do roku 1035 před Kristem.

Poslední vládce dynatie Sia císař Sia Jie byl proslulý tyran. Jeho výsost násilně utlačovala lid, vystavěla mnohé paláce a užívala si marnotratného života v přepychu.

V té době se naporti tomu království Šang rozvíjelo velmi rychle díky úspěšnému chovu zvířat. Vládcem říše Šang byl tehdy král Tchang (též známý jako Šang Tchang).

Jednoho dne se král Tchang vydal na lov a spatřil muže, který postavil čtyři sítě do čtverce vedle sebe a opakoval u nich modlitbu. „Přeji si, aby všechna zvířata z nebes a země mohla vběhnout do mojí pasti.“

Když to Tchang slyšel, řekl onomu muži: „Poslyš podle tvého přání slyším, že bys chtěl zabít veškerou zvěř!“ Král odstranil tři nastražené sítě a požádal muže, aby svoji modlitbu změnil: „Zvířata, pokud chcete jít vlevo nebo vpravo, běžte. Vy, jimž je předurčeno, abych je ulovil, vběhněte do mojí pasti.“

Příběh o jejich setkání se rychle rozšířil široko daleko a každý chválil Tchanga za jeho vysokou úroveň ctnosti. Lidé říkali: „Dokonce i zvěře si cení. Je tak velkodušný, soucitný a velmi moudrý. Tchang se řídí vůlí Nebes a lidé ho podporují.“

Mnohá království vzdala poslušnost císaři Tchangovi, který usednul na trůn v roce 1675 před Kristem a založil tak dynastii Šang.

V prvních pěti letech Tchangovy vlády postihla zemi období sucha, při nichž vyschly všechny řeky. Tchang nechal odlít zlaté mince a doručit je chudým rodinám, které byly donuceny prodat svoje děti. Vládce Tchang předpokládal, že za peníze odkoupí svoje děti zpátky. Sucha ovšem i nadále pokračovala.

Tchang byl ve velkých rozpacích a neubránil se hlubokému smutku. Jednoho dne se zbožně modlil a žádal bohy o radu: „Děje se toto všechno, protože jsem vydal nějaký nevhodný příkaz? Způsobil jsem lidem utrpení? Rozšířilo se v zemi úplatkářství? Získávají darebáci výhody tím, že říkají zlé věci? Je tento palác příliš honosný? Proč jsou ta sucha tak krutá? Jsem připraven udělat cokoliv bude třeba, abych je zastavil.“

Ještě než dokončil svou modlitbu, začal se k zemi snášet hustý déšť. Lidé věřili, že Tchangovo čisté srdce a soucit s lidmi pohnuly nebesy a že jeho upřímná duše a obětování se pro lid se dotknuly boha.

Dynatie Šang založená císařem Tchangem vládla v Číně po následujících 29 generací v období dlouhém 600 let.

 small_United_Kingdom

Další příběhy:

Příběhy ze staré Číny: Král Wu, první císař dynastie Čou, poslouchá nebesa

Příběhy ze staré Číny: Ťiang C'-ja, moudrý rádce z království Čou

Příběhy ze staré Číny: Tetování na zádech generála Jüe Feje