201108031_cina
Jak dál pokračovala v ručních pracech a žila prostým životem, stala se pro druhé příkladem. (KFM/Pixelio)

Pan Čang, jeho žena Cchuej a jejich syn Šan-kuo žili v období dynastie Suej v dnešní provincii Che-pej. Šan-kuo ztratil svého otce, když byl ještě mladý. Pan Čang zemřel v boji za svou vlast. Paní Cchuej musela Šan-kua vychovávat sama. Říká se, že to byla neobyčejně počestná a schopná žena. Po smrti svého manžela kladla velký důraz na mravní vývoj svých dětí.

Po otci Šan-kuo zdědil vysoké postavení a stal se ve svých 14 letech guvernérem státu Yi. Když soudil veřejné záležitosti, jeho matka sedávala na křesle za závěsem, pozorně poslouchala výroky svého syna a pomáhala mu s jeho rozhodnutími. Pokaždé, když Šan-kuo udělal špatné rozhodnutí, nebo byl vznětlivý, byla paní Cchuej velmi smutná. Přikryla se pokrývkou na svém lůžku, plakala a celý den nic nejedla.

Poté řekla svému synovi: „Nezlobím se na tebe. Spíše se stydím sama za sebe! Tvůj otec byl ctihodný a upřímný a nikdy nezneužil svou veřejnou funkci ke svému vlastnímu prospěchu. Oddal se své zemi. A jediné, co po tobě chci, je, abys přísně dodržoval zásady svého otce.” A poté synovi řekla: „Když jsi vyrůstal, dávala jsem do tvé výchovy příliš mnoho lásky a nedostatek důslednosti. Jestli to tak bude pokračovat, jak bys mohl udržet spravedlnost vůči všem lidem a ke své zemi? Když to tak půjde dál, budeš podkopávat tradice naší rodiny a porušovat přikázání, že lidu je třeba sloužit. Pokud se tohle stane, jak budu moci stanout před tvým otcem, až zemřu?"

Přestože Šan-kuo zastával vysokou funkci a měl vysoký příjem, jeho matka nikdy neprojevovala pýchu a ani si tohoto bohatství neužívala. Naopak, tím že žila prostým životem a vyěnovala se ručním pracím, byla ostatním lidem příkladem. Její syn nerozuměl tomu, proč každý večer tká až do pozdního večera. Paní Cchuej mu řekla. „Tvůj otec se chtěl o své bohatství dělit se svými příbuznými a přáteli. Jak bych si jen mohla dovolit užívat si ho sama? Každý člověk, ať urozený nebo bezvýznamný, má nějaké odpovědnosti. Jak by se člověk mohl v životě jen obohacovat, aniž by plnil své povinnosti?”

Díky příkladu své matky a díky jejím cenným radám a poučením začal Šan-kuo brát své povinností vážněji, naučil se mít nad sebou kontrolu a odmítal se chovat autokraticky[1]. Nakonec se z něj stal počestný, neúplatný a vysoce kompetentní státní úředník.

Poznámka:

[1] Autokracie je často chápána jako mechanismus moci založený na mocenské dominanci jednoho člověka nebo výrazně vymezené skupiny osob, ve kterých je legitimita ostatních státních orgánů závislá na jeho vůli.

small_United_Kingdom

Další příběhy:

Příběhy ze staré Číny: Pilně studuj vznešené principy

Príbehy zo starej Číny: Ako Jü Veľký riadil povodne

Příběhy ze staré Číny: Síla tolerance