Nová socha Konfucia na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. (flickr.com/Remko Tanis)
Nová socha Konfucia na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. (flickr.com/ Remko Tanis)

Nedávno jsme zveřejnili článek o snahách čínské vlády manipulovat pomocí Konfuciových institutů mínění zahraničních studentů i o diskriminaci spojené s přijímáním učitelů, kteří na těchto vzdělávacích zařízeních pracují. Nyní jsme objevili bývalou učitelku, která o praktikách, jež v těchto institucích panují, promluvila.

Sonia Zhao, která přišla do Kanady vyučovat čínský jazyk na McMasterově univerzitě v Hamiltonu, potvrdila, že před svým přijetím musela podepsat prohlášení, že nebude praktikovat Falun Gong. V případě porušení této klauzule hrozí zaměstnancům trest.

Falun Gong je duchovní škola z Číny, kterou komunistická strana od roku 1999 nemilosrdně pronásleduje. Kromě pomalých cvičení a meditace zahrnuje také život podle principů pravdivosti, dobroty a tolerance. Zhao tedy musela svou víru ve Falun Gong tajit až do letošního července, kdy z ústavu odešla a zažádala v Kanadě o status uprchlíka. V prohlášení, které se nám podařilo získat, napsala: „Od té doby, co jsem opustila Konfuciův institut, se poprvé cítím svobodná."

Konfuciovy instituty se nacházejí po celém světě, dosud jich existuje přes 300. Jsou financovány čínským režimem a mají za úkol propagaci čínského jazyka a kultury. Kritikové ovšem tvrdí, že jsou často jen prodlouženou rukou čínské propagandy.

 

Přijímací proces

20110901_konf
Stránka ze smlouvy pro dobrovolné učitele na Konfuciových institutech, kde se žadatel zavazuje, že nebude praktikovat Falun Gong. (foto Sonia Zhao)

Pro 25letou Zhao vše začalo před rokem a půl, kdy se dozvěděla, že její univerzita vybírá čerstvé absolventy pro práci v zahraničí. Šlo o dobrovolné vyučování čínštiny na Konfuciových institutech ve světě. Protože toužila cestovat a učit tradiční čínskou kulturu, rozhodla se na post přihlásit.

Všechno šlo hladce, až do chvíle, kdy dostala podepsat smlouvu, kde se uvádělo, že dobrovolníci nemohou udělat nic, co by se nelíbilo Čínské komunistické straně (ČKS) a výslovně bylo napsáno, že se nesmí věnovat Falun Gongu. Protože šlo už o poslední krok v přijímacím procesu a úředníci věděli, že nemá žádné další překážky, které by jí bránily v odjezdu, obávala se, že by ji mohli podezřívat a tak podepsala.

„Obávala jsem se, že bych jim musela říci, že jsem praktikující Falun Gongu, a pak bych byla v nebezpečí a mohli by mě zatknout," popsala Zhao své obavy podložené osobní zkušeností. Jako náctiletá zažila, jak její matku nejednou odvlekli do vězení za to, že věřila ve Falun Gong. Společně se začaly řídit učením duchovní praxe poté, co díky ní Zhao zmizely předchozí zdravotní komplikace.

 

Správný ideologický postoj

Při výcviku učitelů jim instruktoři kladli na srdce, aby, pokud se setkají s dotazy, které by mohli být pro čínskou vládu citlivé, změnili téma a zdůraznili, že tu nejsou, aby probírali politiku, ale jazyk a kulturu. V případě, že by některý student na své otázce trval, musí odpovědět v souladu s oficiální politikou režimu: Tchaj-wan je součástí Číny, Tibet strana „osvobodila" a podobně.

Profesor Michael Churchman z Australské státní univerzity napsal: „Je naivní se domnívat, že Konfuciovy instituty jsou politicky neangažovaní kantoři, kteří vyučují čínskou kulturu a jazyk. Existují za jednoznačným účelem umožnit cizincům pochopit Čínu za podmínek přijatelných oficiální Čínou."

Když v roce 2008 vtrhli čínští vojáci do Tibetu, aby krvavě potlačili protesty místních, jedna učitelka z Konfuciova institutu na Univerzitě Waterloo v Kanadě nabádala své žáky, aby odsoudili protičínské zprávy v západním tisku. Tel Avivská univerzita v Izraeli zase podlehla tlaku čínského režimu, když zrušila výstavu o pronásledování Falun Gongu v Číně, kterou pořádal jeden ze studentů. Soudce později jeho stížnost uznal za oprávněnou.

Mezinárodní obhájce lidských práv z Winnipegu, David Matas, je toho názoru, že ústavy, při kterých Konfuciovy instituty fungují, „jsou zodpovědné zajistit, aby žádná diskriminace neprobíhala".

U nás v ČR se nachází pouze jediný institut, který funguje pod názvem Konfuciova akademie a je přidružený k Univerzitě Palackého v Olomouci. Akademie má dva ředitele – čínského a českého, ovšem čínský představitel má na svůj post přijet až v září. Mgr. Lucie Laníková, česká ředitelka ústavu, pro Velkou Epochu uvedla, že na akademii „v současné době vyučují pouze čeští lektoři z řad vyučujících z Katedry asijských studií Filozofické fakulty a její absolventi, kteří učí dle vlastního uvážení". Čínská strana podle ní do osnov nezasahuje a podmínky popisované v tomto článku v žádném případě na Konfuciově akademii v ČR nepanují.

Vysvětlila, že moderní dějiny Číny se vyučují podle standardních metod na českých univerzitách, tedy nezávisle na jakékoli ideologii. Podle Laníkové se na škole přednáší zejména podle našich českých učebnic, ne podle textů z Hanban, které jsou v anglickém jazyce. Také přijímání zaměstnanců probíhá pouze podle jazykových a jiných znalostí, které práce vyžaduje, uvedla ředitelka. Radek Palaščák, vedoucí oddělení komunikace univerzity k tomu poznamenal, že škola si svou kvalitu a nezávislost velice bedlivě střeží a ujistil, že „jakékoliv snahy o zasahování do obsahu výuky v ideologickém smyslu by u nich neměly šanci na úspěch."

 

small_United_Kingdom

 

Související články:

Konfuciovy instituty využívá Peking k propagandě a diskriminaci

Čínští komunisté se oblékají do šatů Konfucia ve snaze přežít svoji největší krizi

Konfuciův institut - nový kabát Čínské vlády?