Komunistická strana Číny si uvědomila, že hrubá komunistická teorie, která je udržována zbraněmi, je ideologickým odpadem Západu a nemůže se postavit čínské historii staré 5 000 let... Nyní používá odkaz mistra Konfucia jako pozlátko pro svoji propagandu. Olomoucká Konfuciova akademie na Univerzitě Palackého v Olomouci se podle ředitelky vůči jakémukoliv vlivu propagandy vymezuje. (konfucius.upol.cz)
Komunistická strana Číny si uvědomila, že hrubá komunistická teorie, která je udržována zbraněmi, je ideologickým odpadem Západu a nemůže se postavit čínské historii staré 5 000 let... Nyní používá odkaz mistra Konfucia jako pozlátko pro svoji propagandu. Olomoucká Konfuciova akademie na Univerzitě Palackého v Olomouci se podle ředitelky vůči jakémukoliv vlivu propagandy vymezuje. (konfucius.upol.cz)

Nedávno jsme zveřejnili článek o snahách čínské vlády manipulovat pomocí Konfuciových institutů míněním zahraničních studentů i o diskriminaci spojené s přijímáním učitelů, kteří na těchto vzdělávacích zařízeních pracují. Nedávno jsme objevili bývalou učitelku, která o praktikách, jež v těchto institucích panují, promluvila.

U nás v ČR se nachází pouze jediný institut, který funguje pod názvem Konfuciova akademie a je přidružený k Univerzitě Palackého v Olomouci. Akademie má dva ředitele – čínského a českého, ovšem čínský představitel má na svůj post přijet až v září. Mgr. Lucie Laníková, česká ředitelka ústavu, poskytla Velké Epoše rozhovor, v němž se důrazně vymezila vůči jakémukoliv zasahování čínské strany do osnov výuky a personálního obsazení v řadách učitelů.

Paní ředitelko, mohu vás poprosit o reakci na námi zveřejněné informace o diskriminaci a propagandě ze strany čínského režimu při výběru učitelů do Konfuciovy akademie?

V případě Konfuciovy akademie v České republice nejde o „prodlouženou ruku propagandy“ (využito terminologie z článku). Primárním cílem Konfuciovy akademie je výuka čínského jazyka. Učebnice, které Hanban poskytuje, jsou určeny k výuce jazyka a k seznámení zájemců s tisíciletou tradiční čínskou kulturou (opera, lidová řemesla, kaligrafie apod.). Není v nich ani stopy po čínské propagandě. Konfuciově akademii v ČR není žádným způsobem z čínské strany vnucován jakýkoliv politický směr. Podmínky popisované v tomto článku v žádném případě nepanují na Konfuciově akademii v ČR!

Jak vznikala Konfuciova akademie v Olomouci a jaká je její činnost?

Konfuciova akademie při UP byla založena v září 2007 a jejími zřizovateli jsou Univerzita Palackého v Olomouci a partnerská Univerzita zahraničních studií v Pekingu. Zaměstnance Konfuciovy akademie přijímá Univerzita Palackého zcela dle vlastního uvážení a kritérií bez vlivu čínské strany. Společně se zaměstnanci Konfuciovy akademie se o chod organizace starají také studenti Katedry asijských studií FF UP, kteří zde pracují na pozici pomocné vědecké síly a svými nápady dodávají know-how kulturním a společenským akcím, které Konfuciova akademie pořádá.

Kdo řídí činnost Konfuciovy akademie?

Konfuciova akademie je řízena rovnoměrně oběma řediteli, jak českým, tak čínským, přičemž prorektor pro zahraniční vztahy UP kontroluje a schvaluje vhodný způsob investic do jednotlivých kulturních akcí, kurzů, workshopů a propagace Konfuciovy akademie, které mu český a čínský ředitel na základě rozpočtu na další rok předloží ke schválení. Vzhledem k tomu, že Konfuciova akademie je finančně podporována také z čínské strany, předkládá se návrh rozpočtu na další kalendářní období také čínské straně, tzn. vedení Konfuciových akademií na Univerzitě zahraničních studií v Pekingu.


Z čeho vychází obsah výuky na Konfuciově akademii?

Výuka na Konfuciově akademii probíhá podle učebnic českých sinologů a není nijak ovlivňována čínskou stranou. Záleží pouze na lektorovi, jakým způsobem a metodami vyučuje. Žádná kontrola z čínské strany v tomto směru neexistuje.


Obáváme se, že by mohla být Konfuciova akademie ovlivněna čínským komunistickým režimem, který jí dal 300 tisíc dolarů a který by mohl jeho prostřednictvím šířit svoji propagandu.

Konfuciova akademie při Univerzitě Palackého v Olomouci neslouží k čínské propagandě v politickém slova smyslu. Jejím úkolem je seznámit veřejnost České republiky s čínskou kulturou, která má tisíciletou tradici (feng shui, bojové umění, vázání čínských uzlů, kaligrafie, čínská kuchyně). Dále se náš institut zaměřuje na výuku čínského jazyka, kterou nabízíme všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří mají zájem seznámit se s tímto obtížným jazykem a nechtějí ho studovat na univerzitě. Více k akcím, které pořádáme, naleznete na stránkách Konfuciovy akademie, také viz. Fotogalerie. Myslím, že z náplně našich akcí je zcela patrné, že nepodléháme žádné propagandě.


Zveřejnili jsme důkazy a výpovědi svědků o záměrné diskriminaci a propagandě ze strany čínského režimu proti stoupencům praxe Falun Gong. Lidé, kteří se Falun Gongu věnují, nemají dovoleno učit na Konfuciových institutech a v Číně je komunistický režim tvrdě pronásleduje. Zasahuje čínský režim do výběru učitelů ve vaší Konfuciově akademii?

Na Konfuciově akademii v současné době vyučují pouze čeští lektoři z řad vyučujících z Katedry asijských studií Filozofické fakulty a její absolventi, kteří učí dle vlastního uvážení. Přednášky týkající se moderních dějin Číny, které ovšem většinou probíhají pouze během letního intenzivního kurzu čínských studií, kde je na to z časových důvodů prostor, vyučuje přednášející dle metody typické pro výuku na univerzitách v ČR v současné době, tzn. nezávisle na jakékoli ideologii. Konfuciova akademie v České republice nemá stanoveny pevné osnovy k výuce čínského jazyka. Vyučujeme zpravidla podle učebnice Uher, David a kol.: Učebnice čínské konverzace. Leda, 2007., která je psána česky a tudíž je pro české studenty vhodnější než učebnice z HANBAN psané v anglickém jazyce. Žádný z vyučujících není praktikujícím Falun Gongu.


Jaká jsou vaše kriteria pro výběr zaměstnanců Konfuciovy akademie?

Zaměstnanci Konfuciovy akademie jsou vybíráni na základě jazykových znalostí, v tomto případě stačí znalost anglického jazyka, znalost čínského prostředí, zkušenosti s organizováním kulturních akcí, přednášek, či workshopů, znalosti administrativních záležitostí v provázanosti na Univerzitu Palackého v Olomouci. Česká ředitelka zajišťuje administrativní a organizační chod institutu. V případě nepřítomnosti čínského ředitele dle potřeb komunikuje s čínskou stranou, tzn. vedením Konfuciových akademií na Univerzitě v Pekingu.

Děkujeme za rozhovor.

 

Související články:

Konfuciovy instituty využívá Peking k propagandě a diskriminaci

Konfuciův institut - nový kabát Čínské vlády?

Komunismus a jeho prohraný boj proti prastaré čínské kultuře