Ferdinand Schmutzer: Freud © Sigmund Freud Museum Wien
Ferdinand Schmutzer: Freud © Sigmund Freud Museum Wien

Vybrané diela rytca Ferdinanda Schmutzera (1870-1928), ktorý patril na začiatku 20. storočia k najvýznamnejším portrétistom vo Viedni ponúkne poisťovňa Kooperativa v Bratislave od 14. októbra. Prezentácia pod názvom Ferdinand Schmutzer: Freud a jeho doba v obrazoch vznikla v spolupráci s viedenským Múzeom Sigmunda Freuda a Kabinetom medirytectva Akadémie výtvarných umení vo Viedni.

Premiérovo bola výstava prezentovaná pred dvoma rokmi v Múzeu Sigmunda Freuda vo Viedni, minulý rok si ju mohla priezrieť verejnosť v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Krakove.

Schmutzerove obrazy prinášajú náhľad do spoločenského, politického a kultúrneho života Viedne na prelome storočí. Jeho rytiny prinášajú popredné osobnosti vtedajšej doby, cisára Františka Jozefa, primátora mesta Karla Luegera, skladateľa Richarda Straussa, spisovateľa Arthura Schnitzlera, zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda, svetoznámeho fyzika Alberta Einsteina a ďalších predstaviteľov danej éry.

Prvá časť prezentácie prináša vplyvné osobnosti politického života pred 1. svetovou vojnou, druhou tématickou oblasťou sú prelínania a vzájomné vplyvy medzi kultúrou a psychoanalýzou. Ťažiskom tretej časti sú vedci a myslitelia a pravdepodobne najslávnejší portrét Alberta Einsteina. V roku 1927 sa stretol s Freudom v Berlíne a inicioval korešpondenciu na tému „Prečo vojna“? Korešpondencia a dokumenty odhaľujú spojitosť medzi Freudom, Schmutzerom a obrazmi.

Výstava Ferdinand Schmutzer: Freud a jeho doba v obrazoch bude prezentovaná v priestoroch poisťovne Kooperativa na Hlavnom námestí 5 až do 11. novembra.