20111022_cina
Král Wen Zhou vládl království ctností. (Velká Epocha)

Král Wen z království Čou (1152 – 1056 př. n. l.) které v Číně existovalo za dynastie Šang byl znám tím, že vládl prostřednictvím laskavosti a ctnosti. Učil lidi, jak být dobrými, čestnými a vážit si nebes. Často říkával: „Král má lidem vládnout s laskavostí, úředníci zacházet s lidmi se starostlivostí, děti si mají vážit rodičů s poslušností, rodiče děti vychovávat s láskou a lidé by se měli mezi sebou stýkat v dobré víře."

Král Wen byl velmi pečlivý, obezřetný a svědomitý. Často byl lidem dáván za příklad. Nosil prosté oblečení a pracoval s lidmi na polích. Jeho první myšlenka byla vždy na dobro lidu. Farmářům snížil daně a vyzval je, aby obhospodařovali veřejná pole, přičemž jim účtoval jen jednu devítinu daně. Díky tomu si mohli sedláci ušetřit nějaké peníze. Také zrušil clo na dovoz a vývoj a zákon požadující potrestání žen a dětí za zločiny, které spáchali jejich manželé nebo otcové. Staral se o chudé a pomáhal jim.

Jednou do jeho království přijeli dva králové, kteří se v hádce přeli o společné hranice. Chtěli, aby je král Wen rozsoudil. Když vstoupili na jeho území, povšimli si, že lidé jsou tam velmi slušní, pokojní a zdvořilí. To, co viděli, je tak ohromilo, že se přestali hádat a oba chtěli spornou půdu přenechat tomu druhému.

Šlechticové žijící poblíž království Čou se o tom dozvěděli a velmi si za to krále vážili. Považovali jej za vzor správného vládnutí. Všichni se ke králi dostavili, slíbili mu svou poslušnost a souhlasili s připojením svých území ke království Čou.

Král Wen dobře věděl, že stát nebude dobře fungovat bez čestného člověka, který by mu pomáhal. Proto když uslyšel o mudrci Ťiang C'-jaovi, který sedával na břehu řeky, navštívil jej a požádal ho, zda by se nestal jeho rádcem. Ťiang C'-ja působil ve funkci rádce i po nástupu krále Wu, jenž převzal vládu kréle Wena.

Způsob, jakým král Wen své království vedl, položil pro budoucí generace základ správné vlády nad sjednoceným národem.

small_United_Kingdom

Další příběhy:

Příběhy ze staré Číny: Ťiang C'-ja, moudrý rádce z království Čou

Příběhy z Číny: Soucitný vládce Tang založil dynastii Shang

Príbehy zo starej Číny: Ako Jü Veľký riadil povodne