slum
Počet obyvatel planety dosáhl podle odhadů OSN 7 miliard. Většina z nich žije ve městech. (UN Photo/Sophia Paris)

Světová populace dnes dosáhla počtu sedmi miliard. Alespoň to tvrdí odhady OSN a dalších organizací. Přesný datum překročení sedmimiliardové hranice totiž stanovit nelze.

Populační fond OSN (UNFPA) minulý týden vydal zprávu o stavu světové populace, kde se dosažený milník charakterizuje jako kombinace úspěchů, překážek a paradoxů. Na jednu stranu bylo docíleno bezprecedentního růstu, který je výsledkem zlepšení životních podmínek, na stranu druhou to představuje také řadu problémů v otázce výživy, bydlení a zaměstnanosti.

Svět je plný rozdílů. Zatímco ve vyspělých zemích mají problém se stárnoucí populací a nedostatkem mladých pracovníků, v jiných zemích je to právě naopak – příliš velké množství mladých má za následek nedostatek práce a jejich snahu odjet za výdělkem do zahraničí. Poprvé v dějinách žije většina obyvatel země ve městech, kde lidé hledají větší komfort i příležitosti. V rozvojových zemích tento fenomén vede k rozvoji slumů a chudinských čtvrtí, ve kterých už nyní žije kolem jedné miliardy lidí.

Některé údaje statistik jsou překvapivé i fascinující. Například počet obyvatel země dosáhl jedné miliardy až v roce 1804 a roku 1974 žily na světě stále jen 4 miliardy. Odhady hovoří o tom, že do roku 2025 by nás mělo být už osm miliard.

Rapidní nárůst obyvatel vytváří tlak na životní prostředí, pozemky a může vyvolávat konflikty. Odborníci tvrdí, že krvavé násilnosti a války ve Rwandě a Kongu byly vyvolány populačním tlakem a nedostatkem půdy. Panuje riziko, že k podobnému scénáři dojde opět, zejména v Africe, která v tomto století zažívá dramatické zvyšování populace.

Zpráva UNFPA nicméně zůstává optimistická. Správná plánování a opatření podle ní mohou zajistit, že i svět s deseti miliardami, kterých máme dosáhnout koncem tohoto století, bude stále funkční, trvale udržitelný a prosperující.


Video poskytla Televize NTD