20111105_cina2
Číňané vypouštějí do nebe balónky ve tvaru srdce. Nápisy na okolních obchodech a tváře účastníků jsou záměrně vyretušované. (minghui.sk)

Když jsem uviděl fotografii, na které Číňané vypouštějí do nebe balónky ve tvaru srdce, docela mne to dojalo.

Pokud v dnešní Číně někdo uvidí něco takového - lidi, kteří se upřímně radují při společné oslavě na veřejném místě, kde nepropagují komunistickou stranu, ale oslavují prastaré tradice, jistě to přitáhne jeho pozornost.

Tím spíš je to zvláštní, když si necháte přeložit čínské nápisy zavěšené na balóncích naplněných héliem. „Nebesa odstraňují komunistickou stranu, udělejte tři vystoupení a zachraňte se" nebo „Falun Dafa je dobrý".

To pravděpodobně mnoha lidem moc neřekne. Jde totiž o něco zakořeněného v prastaré tradici, se základnou v tradičních čínských náboženstvích s hlubokými kulturními kořeny a morálními principy. Každý Číňan dříve věřil ve vládu nebes. Jedna dynastie přijde, další odejde a osudy panovníků i poddaných jsou řízeny vůlí nebes. I někteří dnešní Číňané se stále drží prastarých tradic a víry v to, že dobré skutky budou odměněny a zlé potrestány.

Někteří tito Číňané si tedy vykládají obrovské katastrofy v Číně, od zemětřesení v Sečuánu přes povodně, písečné bouře a znečištění vodstev a potravin, jako důsledky špatných skutků. Podle jejich víry se člověk nebo i národ dříve či později setká s náležitou odplatou za svoje činy.

Čínský režim má podle statistik na svědomí více než 80 milionů lidí, kteří zahynuli v krvavých kampaních komunistické strany, jakými byly například Velký skok vpřed, Kulturní revoluce, takzvaná Pozemková reforma nebo odstranění padesáti tisíc intelektuálů a podobně.

Proto se na balóncích objevují nápisy „Nebesa odstraňují komunistickou stranu, udělejte tři vystoupení a zachraňte se“, které naznačují spojitost této skupinky Číňanů s takzvaným hnutím Tuidang (Vystupování z komunistické strany). Podle statistik předkládaných Globálními centry pro vystupování z komunistické strany Číny se aktivity odchodu ze strany zúčastnilo více než 80 milionů lidí. Někdo by možná řekl, že jsou to poslední idealisté na světě, kteří věří, že komunistická strana bude za svoje zločiny již brzy potrestána a každý, kdo jí napomáhá při zločinech, bude zničen nebesy společně s ní.

Nápisy „Falun Dafa je dobrý" jsou v Číně k vidění od roku 1999, kdy se následovníci čchi-kungové školy Falun Gong, která učí lidi rozvoji těla a charakteru, snaží očistit jméno svojí školy očerňované místními komunisty, kteří proti ní vedou celostátní mediální a policejní kampaň. Falun Gong se zabývá okruhy, jak si pomocí cvičení udržovat dobré zdraví a řídit se v životě morálními principy, které nalezneme také v prastarých náboženstvích buddhismu a taoismu. Falun Gong je vyjadřuje třemi znaky Zhen, Shan, Ren (Pravdivost, Soucit, Snášenlivost).

Fotografie radostné oslavy, jež jsem stáhl ze stránek minghui.sk, nese název: „Lidé na jistém místě pomáhají vypouštět balóny s nápisy…“. Samozřejmě… lidé na jistém místě… nápisy na okolních obchodech jsou vyretušované a tváře účastníků jakbysmet, místní komunistické úřady by jistě neprodleně provedly osobní návštěvu v domovech účastníků.

Jak jistě správně předpokládáte, nepřišli by jim předat balónky se srdíčky s nápisy „my vám rozumíme a už se polepšíme“.

Související články:

Čínští samaritáni se ukázali jako podvod (video)

Čína: Nový protiteroristický plán má ve skutečnosti pronásledovat odpůrce režimu

Proč trpí Číňané největším počtem duševních chorob