20111128_emperor
Král Wu, první císař dynastie Zhou. (Jessica Chang/Epoch Times)

Král Wu byl synem krále Wena z království Čou. Po dvanácti letech od svého nástupu na trůn založil novou dynastii Čou, která trvala od roku 1122 př. n. l. do roku 222 n. l. Tato dynastie představovala důležité období čínských dějin. V průběhu 900 let v ní vládlo 37 císařů, až do doby, než území dobyla nová dynastie Čchin.

Dynastie Čou nebyla jen nejdéle trvající dynastií v historii Číny, ale také obdobím rozkvětu staré čínské civilizace. Během této éry vznikla konfuciánská a taoistická filozofie, které výrazně ovlivnily společnost a morální hodnoty následujících generací.

Král Wu se na začátku své vlády otázal svého vojenského rádce Ťiang C'-jaa, zda existuje nějaký snadný, nekomplikovaný a účinný způsob, jak umožnit budoucím generacím, aby si navždy uchovali národní odkaz svých předků. Ťiang C'-ja králi opověděl, že taková metoda skutečně existuje a je popsána v knize předchozích panovníků. Ťiang C'-ja mu také poradil, že tuto knihu musí číst s úctou a velkou upřímností.

O tři dny později přistoupil král k mudrci s korunou na hlavě, vzpřímený s pohledem upřeným k východu a uctivě jej požádal, aby mu knihu představil. Ťiang C'-ja pak začal číst: „Kdo je pilný při spravování národa, váží si nebes a zbavuje se lenivosti a touhy po pohodlí, ten bude prosperovat. Ten, kdo své povinnosti zanedbává a prahne po pohodlí, toho záležitosti budou upadat. Záležitosti toho, kdo má smysl pro spravedlnost spíš než pro osobní touhy, budou úspěšné, zatímco záležitosti toho, kdo má smyl pro osobní touhy spíše než pro spravedlnost, budou zmařeny."

Když to král uslyšel, pocítil jejich váhu a přesvědčivost. Nařídil proto, aby byla tato slova napsána na zrcadlo, umyvadlo, sloupy, dveře a okna jeho komnat, aby ho mohla vždy varovat a povzbuzovat při jeho práci. I když byl Wu králem a císařem země, přesto požádal o radu starého mudrce, aby mohl své chování a myšlenky správně usměrňovat. Díky tomu dosáhl velké moudrosti, která mu umožnila, jak prastaří Číňané věřili, chápat vůli bohů.

I díky tomu trvala dynastie Čou dlouhých devět set let. Její panovníci se drželi učení svého zakladatele, kultivovali si svůj charakter a morálku, uctívali nebesa a byli laskaví k lidu.

small_United_Kingdom

Další příběhy:

 

Příběhy ze staré Číny: Ťiang C'-ja, moudrý rádce z království Čou

 

Příběhy ze staré Číny: Tetování na zádech generála Jüe Feje

 

Příběhy ze staré Číny: Král Wen vládne zemi ctností