Zlato, ropa a další minerály z Východního Turkestánu jsou převáženy do Číny a využití těchto přírodních zdrojů je zcela pod kontrolou čínské vlády.

20111209-ujgur
Dolkun Isa studoval fyziku na Univerzitě Sin-Tiang. V prosinci 1987 zakládal Svaz studentů – Věda a kultura (USSC) na Universitě Sin-Tiang. (Tomáš Kvapil/ Televize NTD)

Dolkun Isa je generálním tajemníkem Světového ujgurského kongresu a prezidentem Svazu Východního Turkestánu v Evropě.

Je bývalým studentským vůdcem demonstrací na podporu demokracie na Univerzitě Sin-Tiang ve Východním Turkestánu (též Autonomní ujgurská oblast Sin-Tiang v Čině) v roce 1988.

V červnu 1988 jako zástupce USSC organizoval v Urumči studentské demonstrace za demokracii. Bylo mu proto nařízeno domácí vězení a v září 1988 byl vyloučen z univerzity. Po dlouhotrvající perzekuci čínskými úřady uprchl z Číny do Německa, kde mu byl v r. 1996 udělen politický azyl a v r. 2006 i německé občanství. Získal Masters Degree v oboru politika a sociologie na Univerzitě Gazi v Turecku a diplom v oboru výpočetní techniky v Mnichově.

U příležitosti Dne lidských práv se Knihovna Václava Havla rozhodla zorganizovat ve spolupráci se společností Člověk v tísni a pražským Divadlem Archa mezinárodní sympozium nazvané Světodějná moc svobody slova. Dolkun Isa byl jedním z hostů symposia a věnoval nám krátký rozhovor.

Jaká je situace lidských práv v Číně?

Situace lidských práv v Číně je naprosto hrozná a příšerná. To se týká zejména Východního Turkestánu v  ujgurské oblasti a Tibetu. Před rokem byla udělena Nobelova cena míru Liu Xiaopovi, a ani přes velký mezinárodní nátlak jej čínská vláda nepustila na svobodu, byla zatčena i jeho rodina.

 Situace lidských práv ve Východním Turkestánu je horší, než v jiných oblastech. Někdy říkám, že  Liu Xiaopo má štěstí, jenom 11 let vězení v Číně. Pokud by byl Ujgurem, byl by odsouzen k smrti. Existuje mnoho příkladů.

Jak jedná čínský režim s Ujgury ve Východním Turkestánu?

Například v roce 2009 proběhla pokojná ujgurská demonstrace, na kterou zaútočily čínské bezpečnostní síly, které zabily mnoho lidí. Čínská vláda ohlásila, že během incidentu bylo zabito pouze 197 lidí. Ve skutečnosti některé nezávislé zdroje a očití svědkové nám sdělili, že zemřelo několik tisíc lidí. Odhadem tehdy zemřelo okolo 3 000 lidí.

Dodnes o tom nemám přesné údaje, proto vyzýváme mezinárodní společenství, OSN a Evropský parlament, aby poslaly nezávislou vyšetřovací skupinu, která by přinesla zprávy o skutečné situaci. Čínská vláda samozřejmě nedovolí vyšetřovatelům do oblasti vstoupit.

Proč Čínská vláda potlačuje svobodu slova?

Čínská vláda vždy šíří propagandu prostřednictvím státní tiskové agentury Xinhua. Pokud by vláda informace necenzurovala, vzniklo by nebezpečí, kterého se obává, že by se mohly informace o situaci ve Východním Turkestánu dověděli lidé ve světě. To je důvod, proč uzavřela téměř veškeré komunikační kanály, telefonní sítě, internet, všechno.

Co je nejcenzurovanější téma čínské vlády, pokud jde o oblast Východního Turkestánu?

Pro čínskou vládu je všechno tajná informace. Všichni vědí o otázce Tibetu, o situaci čínské demokracie nebo o Falun Gongu, ale o situaci Ujgurů ví ve světě jen velmi málo lidí. V posledních letech se stala ujgurská otázka ve světě také mnohem více známou. Ujgurská otázka je pro čínský režim možná jednou z nejzásadnějších otázek, proto je také toto téma tak silně cenzurováno. Režim nechce, aby se z toho stal mezinárodní problém.

Když se půjdu projít po ulicích ve Východním Turkestánu, co je tam k vidění?

V ujgurské oblasti jsou na každé ulici instalovány kamerové systémy. Nemůžete se ani projít po ulici, aniž byste byli pozorování čínskou stranou. Dva lidé se nemohou ani na ulici zastavit a bavit se spolu, natož aby probírali nějaké politické otázky. Je to druh psychologického teroru.

Zmíním jako příklad jednu ujgurskou paní, která byla odsouzena na doživotí za to, že napsala oznámení o demonstraci, která se konala 5. červece 2009. Dalším příkladem může být ekonomický žurnalista vládních novin, který udělal interview s novinářem z Hongkongu, v němž hovořil o 5. červenci. Za to byl odsouzen na 15 let vězení. Dokážete si to představit?

Proč se čínská vláda tak moc obává lidí v této oblasti, proč je tak tvrdě kontroluje a potlačuje?

Protože Východní Turkestán není částí Číny. Čína okupuje Východní Turkestán od roku 1949. Proto se Čínská vláda bojí, že dojde k jeho oddělení od území Číny.

Proč se Čína tak moc zajímá o Východní Turkestán?

Protože je to jedna z nejbohatších zemí světa. Její obyvatelé jsou velmi chudí, ale země má uran, ropu, uhlí…, mnoho zdrojů. To je jedna z hlavních příčin zájmu čínské vlády. Proto vyvíjí režim takový tlak na kulturní asimilaci místního obyvatelstva. Od roku 2003 se na universitách ve Východním Turkestánu přestalo vyučovat v ujgurském jazyce. Může se používat jenom čínština.

Od roku 2003 se od školky až po univerzity může hovořit pouze čínsky. Ujgurský profesor musí své ujgurské studenty vyučovat v čínštině. To je kulturní genocida.

Pokud se někdo dostane v Turkestánu do vězení, máte nějaké zprávy o tom, co se tam odehrává?

Nebyl jsem v místních vězeních, ale mám mnoho přátel v Německu a jiných zemích, kteří strávili ve vězení několik let. Vím od nich, že tam byli vystaveni mučení. Nejenom fyzickému mučení, ale také psychologickému týrání ze strany policie.

Pokud zatknou nějakého Ujgura a on stráví několik let ve vězení, je po propuštění naprosto zruinován. Někteří z toho zešílí nebo mají mnoho fyzických potíží. Aniž byste spáchal nějaký zločin, nelidsky je mučí, aby se přiznali, že spáchali zločiny. Pod nátlakem se potom lidé přiznají k čemukoliv. Podepíší jim potom výpovědi, protože to jsou lidské bytosti a nedokáží odolávat mučení. Taková je situace.

Proč se k takovým praktikám čínská vláda uchyluje?

Čínský režim chce udržovat svoji vládu, a tak chce co nejvíce oddálit a zabránit demokratizaci. Pokud by se jednou stala Čína demokratickou zemí, neměla by komunistická strana žádnou budoucnost. Vláda se velmi obávala arabských revolucí, proto o nich cenzurovala veškeré zprávy a zatknula v posledních měsících na území Východního Turkestánu, Tibetu a Číny mnoho protestujících a kritiků režimu.

Čínská vláda si chce prostě udržet svoji moc a nezáleží jí na tom, jestli pozabíjí tisíc, nebo několik tisíc lidí, nebo zavře milion lidí do vězení. Jediné, na čem jí záleží, je udržování moci.

Čím a jak mohou pomoci lidé v zahraničí lidem v oblasti Východního Turkestánu?

Mnozí lidé něvědí o ujgurské otázce v Číně, proto vyzýváme mezinárodní společenství a všechny lidi, kteří žijí ve svobodném světě, aby přijali nějakou zodpovědnost a projevili solidaritu s Ujgury. Není to jenom zodpovědnost vůči Ujgurům, ale zodpovědnost ke všem lidským bytostem v demokratických zemích. Proto vyzývám všechny k solidaritě s Ujgury, Číňany a Tibeťany. Celý svět by měl udělat krok k demokratizaci Číny.

Demokratizace Číny je nejdůležitější otázka na světě. Proč? Protože v Číně žije jedna  miliarda 300 milonů lidí. Pokud se Čína demokratizuje, získá svobodu jedna šestina celkové světové populace. Lidé získají svobodu projevu. Problém demokratizace jedné šestiny světa bude vyřešen. Proto je to tak důležité.

Děkujeme za rozhovor

 

Doporučujeme: harunyahya.com