20120122_drak
Příběh sv. Jiřího, který zabil draka, je slavnou křesťanskou legendou. Paolo Uccello (1397-1475) - “Sv. Jiří a drak” olej, 1460. (Artrenewal.org)

Jak ve východní, tak v západní kultuře je drak často spojován s pohádkovými a mýtickými říšemi. Přesto se ale vnější vzhled a společné vnímání draka v těchto dvou částech Země značně liší.

V Číně a jižní Asii je drak obyčejně symbolem vznešenosti, vážnosti, posvátnosti a dobrého štěstí. V historii Číny, Koreji a Japonska byl drak (anebo koncept draka) součástí každodenního života lidí. V čínské kultuře se vyskytoval všude a Číňané se z tohoto důvodu začali nazývat ´potomci draka´.

I přes rozdíly mezi východními a západními draky jsou oba koncepty úzce spjaté s vírou lidí.

Východní drak je zobrazován jako příznivé zvíře s magickou silou; spoluexistující na nebesích s Bohy. Když buddhisté nebo taoisté dosáhnou dokonalosti, vystoupají do nebes jízdou na východním drakovi.

20120122_drak2
V Číně a jižní Asii je drak obyčejně symbolem vznešenosti, vážnosti, posvátnosti a dobrého štěstí. (Jane Ku/The Epoch Times)

V západní kultuře drak představuje zlo a temnotu. Na rozdíl od nebeského podání východního draka má ten západní ostré zuby a silné nohy. Přináší lidem škodu, utrpení a strach.

Kniha Zjevení, poslední kniha Nového zákona, hovoří o ďáblu, satanovi, který na sebe vzal  podobu červeného draka a bojoval proti archandělu Michaelovi. Satan, podvodník celého světa, byl poražen a padl k zemi.small_United_Kingdom

 

Související články:

Jací jsou lidé narození ve znamení draka?

Tradiční čínské svátky: Čínský nový rok