20120206_obrazy
Obraz s názvem Šok. Olej na plátně (48 x 75 palců) 2009, Xiaoping Chen. Ze série Pravda, soucit, snášenlivost. (falunart.org)

V rámci mezinárodního festivalu proti totalitě nazvaného Menetekel bude v Praze 21. února 2012 představen dramatický výstavní projekt „Neochvějná statečnost“, připravený ve spolupráci s nezávislou globální Televizí NTD.

Tématem výstavy, která odhalí návštěvníkům malby ve výstavních prostorách Karolina Univerzity Karlovy, je pronásledování meditační praxe Falun Gong čínským totalitním režimem.

V tamních věznicích a pracovních táborech se ocitly statisíce osob, jejichž jediným zločinem byl slib následovat v běžném životě principy pravdivosti, soucitu a tolerance. Byli mezi nimi právníci, lékaři, vojáci, profesoři a také umělci.

Typickým příběhem je osud vězněného výtvarníka Zhong De, o jehož současné situaci není nic známo. V roce 2000 se podařilo do USA propašovat soubor několika desítek skic, které nakreslil ve vězení. Skrze motivy tradiční čínské kultivace, výjevy ze života Buddhů, obrazy ticha a klidu rajských zahrad promlouvají díla umělce Zhong De, ačkoli on sám byl umlčen kdesi uvnitř čínského vězeňského systému.

 


Patnáct výtvarníků, z nichž někteří přenesli do obrazů své osobní zkušenosti z čínských věznic a pracovních táborů, se v roce 2000 spojilo a vytvořilo umělecká díla, která v rámci putovní výstavy Pravdivost, Soucit, Tolerance (nová sbírka obrazů) obletěla celý svět.

Obrazy, malované převážně olejem na plátně, zachycují na jedné straně krásu meditace a na druhé straně hrůzu a brutalitu perzekuce. Byly poprvé vystaveny v listopadu 2004 v New Yorku, poté cestovaly do Kanady, Austrálie, na Nový Zéland a nakonec do Evropy. Později byla výstava aktualizována a soubor reprodukovaných děl dnes putuje po světě pod názvem „Neochvějná statečnost“.

Jednu z hlavních myšlenek výstavy definoval její spoluautor, slavný čínský sochař Zhang Kunlun: „Mučení neovlivnilo lidskou víru v pravdu.”

Začátek akce: 21. února 2012 ve 13.00, Výstavní prostory Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3-5, Praha 1

Více o projektu na Menetekelu.

 

Související články:

Praha: Politická vězenkyně promluví o mučení v čínských vězeních

V Praze se bude promítat filmový dokument, kterého se zalekl čínský režim