20120211-wu-kchan-tabule
Volební tabule ve Wu-kchanu. (Velká Epocha)

Všichni, s nimiž jsem se dal do hovoru o otázce, co by se stalo, pokud by v Číně padla komunistická strana, měli názor, že země se propadne do chaosu.

Podobně se na situaci dívá také vládnoucí komunistická strana, která o sobě říká -  „bez strany nemá Čína budoucnost“.

Jiný názor na věc ovšem mají obyvatelé Číny, kteří propukají v protesty a nepokoje, které se počítají na tisíce po celé Číně.

Jasným fenoménem poslední doby se stala vzbouřená vesnice Wu-kchan v městském okrese Lu-feng v provincii Kuang-tung, dříve naprosto bezproblémová oblast, nyní vzor rozpadu vládnoucí moci a převzetí správy místním obyvatelstvem.

20 tisíc obyvatel Wu-kchanu totiž 14. prosince 2011 vyhnalo zkorumpované komunistické úředníky z vesnice a ustavilo si vlastní vedení. Poté, co byla vesnice obklíčena polovojenskými jednotkami, vyslyšel Peking vstříc její žádosti o prošetření nelegálních obchodů místních úředníků a dovolil jí zvolit si nové vedení.

Lidé z města Wu-kchan vyzývali všechny obyvatele Číny, aby jim vyjádřili podporu v boji proti korupci. Podle dále nepotvrzené zprávy jejich volání vyslyšeli obyvatelé Kuang-čou, hlavního města provincie Kuang-tung, kteří vyšli do ulic, aby lidem z Wu-kchanu vyjádřili svoji podporu.

20. prosince 2011 o sto třicet kilometrů dál na východ došlo k další vzpouře proti vládnoucí straně, když se lidé z města Šan-tchou postavili proti plánované stavbě uhelné elektrárny.

26. ledna 2012 v malém okrese Wangpeng, kraj Gushi, provincie Che-nan, se přes dvě stě farmářů nechalo inspirovat nedávnými událostmi ve Wu-kchanu, zvolilo si „Nezávislý farmářský svaz" a napochodovalo před kanceláře místního komunistického výboru s požadavkem navrácení ukradené půdy a žádali svá demokratická práva.

Pozitivní a pozoruhodné na celé situaci je, že nedochází k násilným výpadům obyvatelsta proti vládnoucí straně, nýbrž k racionálnímu převzetí správy a požadování dodržování zákonů a práva.

Pro všechny pozorovatele, kteří se obávají chaosu a krvavých střetů při přechodu ČLR do demokratického systému, může být převzetí kontroly místních lidí z Wu-kchaunu nad správou vesnice přinejmenším zajímavým a nenásilným způsobem dlouho předjímaného pádu Čínské komunistické strany.

Česká senátorka Alena Palečková situaci komentovala: „Události ve vesnici Wu-kchanu jsou jistě náznakem, že v dosud „nehybné“ Číně se možná něco velmi podstatného odehrává, a bude velice zajímavé sledovat, zdali se podobná ohniska odporu – a zvláště jejich aspoň částečná vítězství – objeví i jinde. Na druhou stranu na základě vlastní zkušenosti s totalitním režimem musím být zdrženlivá v přílišných projevech optimismu: komunisté se nikdy a nikde dobrovolně moci nevzdají a i případné uvolňovaní otěží má ve výsledku sloužit jen jako upevnění jejich vlády.“

 

Související články:

Občané vzbouřené čínské vesnice Wu-kchan si mohou zvolit nové vedení obce (video)

Vzbouřená vesnice Wu-kchan pohnula Pekingem - případ se bude vyšetřovat

Nepokoje ve Wu-kchanu se rozšířily do Kuang-čou a na internet (video)

20 000 vesničanů z Wu-kchanu obleženo policejními jednotkami

Komunistická strana uznala nároky vesničanů z Wu-kchanu za oprávněné

V jihovýchodní Číně vyšly do ulic další davy. Mladí vesničané se postavili moci úřadů