Co o Po Si-lajovi mnoho lidí neví je, že je od roku 2009 hledán kvůli soudnímu procesu, jenž je proti němu veden ve Španělsku

Tajemník Čchung-čchingu Po Si-laj.(screenshot/ YouTube)
Tajemník Čchung-čchingu Po Si-laj.(screenshot/ YouTube)

Během návštěvy kanadského premiéra Stephena Harpera se v ČLR odehrál závažný vnitrostranický skandál, který bude mít pravděpodobně dopad na dění v komunistickém politbyru.

Harper se přijel do Číny setkat se stranickým tajemníkem Čchung-čchingu Po Si-lajem, který usiluje o svůj stranický postup do nejužšího vedení země. Momentálně je v ČLR považován za třetího nejvlivnějšího muže.

Nyní se však dostal do problémů, protože se jeho pobočník Wang Li-ťün údajně snažil uprchnout ze země, některé zdroje uvádějí, že spíše než před komunistickou stranou prchal Wang před samotným Poem.

Wang navštívil americkou ambasádu v Čcheng-tu, poblíž Čchung-čchingu, kde strávil několik hodin a prozradil o Poovi několik závažných informací. Informaci o Wangově návštěvě amerického velvyslanectví potvrdila mluvčí vlády Spojených států Victoria Nulandová.

 

Po je ve Španělsku souzen za genocidu

Co o Poovi mnoho lidí neví je, že je od roku 2009 hledán kvůli soudnímu procesu, jenž je proti němu a pěti dalším vysoce postaveným komunistickým straníkům veden ve Španělsku.

Po Si-laj by tedy nemohl z Číny vycestovat, aniž by riskoval zatčení a předvedení před soud. Je obviněn z genocidy namířené proti lidem praktikujícím Falun Gong na území ČLR. Jeho soudní případ přijal soudce Ismael Moreno, zastupování žalobců provádí právník Carlos Iglesias.

Jako bývalý ministr obchodu údajně sehrál také klíčovou roli v nelegálních obchodech na poli transplantací lidských orgánů. Po a Wang jsou taktéž označováni za členy skupiny, která se nejaktivněji podílela na represivních kampaních proti Falun Gongu. 

Poa ve Španělsku žaluje patnáct obětí pronásledování, které podaly v období 2003 až 2007 žaloby proti pěti komunistickým pohlavárům na základě španělského zákona, který umožňuje jednotlivcům zahájit soukromé trestní stíhání (acciones populares). 11. listopadu Iglesias obdržel od Národního soudu dopis s oznámením o přijetí žaloby za genocidu a mučení.

Mezi obviněnými je i bývalý vůdce Komunistické strany Číny, Ťiang Ce-min, obecně označovaný za iniciátora kampaně na „vyhlazení" Falun Gongu, kterou spustil v roce 1999.

 

Členové Evropského parlamentu řekli o soudním procesu

EPČlenové Evropského parlamentu podporují žalobu proti bývalým čínským představitelům ve věci genocidy Falun Gongu. (NTD News)

Profesor Leonidas Donskis, člen EP z bývalé komunistické země Litvy, řekl, že pro lidi jeho generace by bylo nepředstavitelné, že by mohli být před soud předvedeni představitelé bývalého Sovětského svazu. “S rozhodnutím španělského soudu bylo také vydáno jasné poselství – nezáleží na tom jak vysoce postavení mohou lidé být, pokud jednají jako nacisté nebo bolševici, budou dříve nebo později postaveni před soud,” řekl Donskis.

Poznamenal také, že mezinárodní společenství nebude opomíjet zločiny, spáchané vůdci zemí, kvůli nějakému politickému nebo ekonomickému potenciálu. „Daleko naléhavěji musíme věnovat pozornost lidským právům jako hlavnímu směru naší politiky a vynaložit snahu na to, aby byly naše hlasy slyšet. Nezáleží na tom jak vlivná nebo důležitá se země na pohled jeví, nemůžeme být slepí vůči zneužívání lidských práv,“ poznamenal Donskis.

Profesor Leonidas Donskis pracuje jako ředitel Politických věd a diplomacie na Vytautas Magnus University a jako docent na helsinské universitě. V Litvě byl v roce 2004 oceněn jako velvyslanec tolerance a diversity. Je také členem Stálého výboru pro humanitní vědy Evropské vědecké nadace (European Science Foundation).

Zločiny musí být potrestány

Člen EP z Belgie, pan Bart Staes, hodnotil soudní proces rovněž pozitivně. “Pokud shledá soud pět obžalovaných vinnými, bude následováno mezinárodní právo a bude možné vydání [obžalovaných]. Všechny zákony by měly být striktně následovány a zločinné chování musí být náležitě potrestáno,” uvedl Staes.

Londýnský poslanec Gerard Batten řekl, že doufá v to, že obžalované nakonec přivedou před spravedlnost také samotní Číňané prostřednictvím vlastního zákonného systému. “Když se z Číny stane demokratická země, lidé, kteří byli zodpovědní [za pronásledování Falun Gongu] by měli být postaveni před spravedlnost. Jejich zločiny by měly být jasně rozpoznány, a oni by měli být nějak potrestáni,” řekl poslanec Batten.

Mezinárodní soudní pravomoc

Podle právní zásady španělského práva mohou domácí soudy projednávat případy genocidy a zločinů proti lidskosti bez ohledu na to, kde se staly a jaká je národnost žalované strany.

Projednávání mezinárodních zločinů u španělských národních soudů bylo posíleno zejména po soudní žádosti o vydání chilského diktátora Augusta Pinocheta v roce 1998. V nedávné době začala vyšetřování o případech genocidy v Guatemale a Tibetu. Mezitím bylo v minimálně třiceti zemích světa podáno více než sedmdesát žalob týkajících se pronásledování Falun Gongu.

Obžalovaní obdrželi diplomatickými kanály dožádání od soudce Ismaela Morena, které obsahovalo dvacet otázek v obou jazycích, tj. španělštině a čínštině, v souvislosti s jejich zapojením do pronásledování Falun Gongu. 

 

Související články:

Čchungčchingská kauza: Neúspěšný dezertér Wang zapleten do masového odebírání orgánů

Drama z Čchung-čchingu: Informátora Wang Li-ťüna teď vyšetřuje protikorupční výbor

Kanadský premiér se v Číně ocitl uprostřed stranického skandálu

Španělsko bude soudit vysoké čínské představitele za genocidu