20120219_pribeh_cina
Císař Ťien-wen z dynastie Ming. (Wikimedia Commons)

Na přelomu 13. a 14. století za dynastie Ming byl u císařského dvora nově jmenován muž jménem Kao Wen-ja mezi císařské úředníky.

Jednoho dne, aniž by Kao znal oficiální nařízení, mluvil o císaři Ťien-wenovi velmi otevřeně a také použil nemálo zakázaných slov.

Když císařův rádce Čchen Jing slyšel, co Kao Wen-ja řekl, požádal císaře o audienci, aby vyměřil Kao Wen-jaovi trest.

Když císař Čchen svého rádce vyslechl, řekl: „Kao Wen-ja je u dvora nový, jeho jednání mu lze prominout. Jeho poznámky stojí za naši pozornost. Neměli bychom je pominout jen proto, že byl přímý a nepřístojný."

Císař pak k sobě povolal ministra pro personální záležitosti Čen Cchia a řekl mu: „Když přestaneme trestat přímé a otevřené lidi, budeme slýchat víc upřímných rad a méně lichotek. Od pradávných dob císaři s jasnou myslí vždy dbali námitek. Věřím, že rozumíš, proč ti to říkám.

Od teď, kdykoliv se bude mluvit o politice, měli bychom se dívat na výhody, které z takových komentářů můžeme vytěžit. Názory lidí jsou cenné a my bychom neměli trestat ty, kdož promluvili, jen proto, že použili zakázaná slova. Čchen Jing nemá laskavé srdce, a tak mi nemůže pomoci při zavádění laskavějších pravidel, měl by sis na něj dávat pozor. Kao Wen-ja je upřímný a přímočarý, a jeho poctivost bychom měli vyzdvihnout. Ať jej tedy ministerstvo ocení a povýší."

 

(Z klasických příběhů a zpráv od Jü Ťi-tenga z dynastie Ming)

small_United_Kingdom

Další příběhy: