20120223_lu_s_pching

Osobnost festivalu - bývalá čínská vězeňkyně svědomí paní Lu Š-pching. (televize NTD)

V Praze probíhá 6. ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Sedmidenní festival se koná k výročí neslavně proslulého komunistického převratu v únoru 1948.

Název Mene Tekel pochází ze Starého zákona a znamená, že skutky všech lidí budou zváženy a vyrovnány.

Festival obsahuje zhruba 30 programů - umělecké projekty, besedy s bývalými politickými vězni nebo například i programy pro školní mládež.

Zajímavostí výstavního projektu v Karolinu Univerzity Karlovy jsou například kopie těchto fotografií. Jejich originály byly pořízeny aparátem, který tajně vyrobili političtí vězni jen z lepenky, černého papíru, brýlové čočky a rentgenového materiálu.

„To je opravdu unikát, to nemá obdoby, že se něco takového dokáže udělat ve věznici, to by nikdo nevěřil," uvedl bývalý politický vězeň Jan Janků.

Dalším unikátem výstavy je fragment svitku tóry. Tóra, neboli Zákon, je první část hebrejské Bible. Jan Janků ji jednoho dne našel ukrytou a zabalenou do starých hadrů, když byl vězněn na Mírově.

 

   Video poskytla Televize NTD   


„Já jsem řekl, podívejte se chlapci, když ji dáme bachařům, ti ji spálí, rozhodně ji zničí, ale ta tóra má svoji sílu a svoji cestu určenou, ta cesta už je jí daná, my ji zabalíme, dáme ji na místo, tam, kde jsme ji sebrali, a ona si tu cestu najde ven sama, a našla," dodává Janků.

Festival letos nepřipomíná jen praktiky komunistického režimu v zemích bývalého východního bloku, ale upozorňuje i na situaci v dnešní Číně. Jedním z hostů festivalu je paní Lu Š-pching. V Číně byla komunistickým režimem vězněna a mučena, protože se odmítla vzdát praktikování duchovní disciplíny Falun Gong: „Čína je nyní místo, kde je porušování lidských práv nejvážnějšína světě. Miliony čínských praktikujících Falun Gongu a jejich rodiny jsou stále pronásledováni a v nebezpečné situaci, takže si myslím, že lidé zde a na jiných místech světa by se měli zaměřit na Čínu."

 

Související články:

Praha: Politická vězenkyně promluví o mučení v čínských vězeních

Mohou ji pomocí čínských tajných služeb vystopovat a ublížit jí

V Praze se bude promítat filmový dokument, kterého se zalekl čínský režim

V Praze proběhne výstava obrazů Neochvějná statečnost