Jedna hodina na téma „empatie“ ve třetí třídě by tak například mohla dětem pomoci pochopit, jak se cítí ostatní lidé. Zdá se to jednoduché, ale z výchovného hlediska to má obrovský význam.

Na amerických dětech v základních školách na Havaji byla provedena studie, která vypovídá o důležitosti tvorby charakteru u školáků i o soužití ve školních zařízeních. (ilustrační foto/U.S. Army/ flickr.com)
Na amerických dětech v základních školách na Havaji byla provedena studie, která vypovídá o důležitosti tvorby charakteru u školáků i o soužití ve školních zařízeních. (ilustrační foto/U.S. Army/ flickr.com)

Na amerických dětech v základních školách na Havaji byla provedena studie, která vypovídá o důležitosti tvorby charakteru u školáků i o soužití ve školních zařízeních. Doplňkové vyučování pouhé jedné hodiny týdně přineslo nejen všeobecné zlepšení prospěchu žáků, ale vneslo do školy i pozitivní klima. 

Rozvoj sociálních a emocionálních schopností u školáků má důležitý vliv na zlepšení prospěchu a ovlivňuje i celkové „kvality školy“. Prokázala to studie s havajskými žáky základních škol, kde byl testován nový program rozvoje charakteru. 

Program byl testován na 20 žácích a skládal se ze série organizovaných a cílených aktivit na rozvoj charakteru žáků po dobu jedné hodiny týdně. Vědomě opominuty byly tradiční metody, kdy jsou žáci pod kontrolou a trestáni za nepřístojné chování. 

„Zjistili jsme, že můžeme skutečně postupně specifikovat mnohé problémy, když se při vyučování mnohem více soustředíme na téma ‚charakteru‘,“ napsal výzkumník Brian Flay z univerzity Oregon ve své tiskové zprávě.

„Jedna hodina na téma „empatie“ ve třetí třídě by tak například mohla dětem pomoci pochopit, jak se cítí ostatní lidé. Zdá se to jednoduché, ale z výchovného hlediska to má obrovský význam.“

Z výzkumu – poslední z celé série studií -  jasně vyplývá, že dosavadní tradiční metody a snahy eliminace násilí či zneužívání drog na školách nepřináší žádoucí efektivitu. Nejsou totiž dosud brány v úvahu základní problémy, což jsou sociální vazby, ale i umíněnost jedinců.

Předchozí řady testů přinesly snížení počtu propadlých žáků o 72 procent a počet záškoláků klesl o 15 procent. Kromě toho se příznačně zvýšila úspěšnost žáků v testech ze čtení a matematiky na národní i státní úrovni. 

„Aktuální výzkum podporuje hypotézu, že tyto programy mohou změnit celkové školní klima i kvalitu školy,“ napsali vědci ve své zprávě. Výsledky byly zveřejněny v lednovém vydání amerického časopisu pro zdraví ve škole. 

Artikel in deutscher Sprache

Čtěte také:

Hyperaktivní dítě - noční můra rodičů i učitelů

Desetiměsíční dítě umí dva tisíce znaků

Celosvětová anketa: Kdybyste se mohl potkat jako dítě, jakou radu byste si dal?