Tři kanadští soudci zamítli odvolání v případu obvinění Velké Epochy (The Epoch Times) z pomluvy, které vznesl Crescent Chau, majitel Les Presses Chinoises působících v Montrealu.

Odvolací soud Québecu v únoru 2012 zamítl odvolání Chaua proti tomuto rozhodnutí z roku 2010. (Televize NTD)

Policie v Torontu vyšetřuje Lu Pchinga (Lu Ping) v souvislosti s jeho distribucí bulvárního listu namířeného proti Falun Gongu v červnu 2007 v obchodu Asian Farm v Torontu. Výtisk byl čtvrtou částí „speciálního vydání" magazínu vydávaného listem Les Presses Chinoises, což jsou čínsko-jazyčné montrealské noviny vlastněné Crescentem Chauem. Soudce rozhodl, že v roce 2010 bylo spravedlivé označit Chaua jako někoho, kdo se při svém neopodstatněném hanobení Falun Gongu a distribuci "speciálních výtisků" novin chová jako agent Pekingu. Odvolací soud Québecu v únoru 2012 zamítl odvolání Chaua proti tomuto rozhodnutí z roku 2010. (Televize NTD)

Velká Epocha totiž zveřejnila články, ve kterých uvedla, že jedná jako agent čínského komunistického režimu.

Odvolací soud v Québecu zamítl Chauovo odvolání proti dřívějšímu rozsudku, který potvrdil správnost jednání edice Velké Epochy.

Rozsudek potvrdil rozhodnutí, které vynesla soudkyně Catherine Mandeville z vrchního soudu v Québecku 29. dubna 2010, kdy Chauovu žalobu zamítla.

Chau se soudil s Velkou Epochou pro pomluvu, která mu podle jeho tvrzení vznikla publikováním několika článků, které spojovaly Chauovy aktivity s démonizováním Falun Gongu, které čínský komunistický režim provádí v rámci represí proti Falun Gongu.

Odvolací soud uvedl, že neexistuje žádný důvod se domnívat, že by mohl běžný občan považovat Chaua nebo jeho noviny za nespravedlivě očerněné.

„Soud se usnesl, že uvedené články nejsou nespravedlivým útokem na reputaci stěžovatelů [Chau a co.]. Je vhodné zdůraznit, že v těchto článcích respondent [Velká Epocha] uvádí, že stěžovatelé jsou agenty Čínské lidové republiky a že jsou jí financováni, aby šířili jejich ideologii o Falun Gongu,“ říká soudní rozhodnutí.

„Za takových okolností nelze považovat označení stěžovatelů respondenty, jako agentů propagujících myšlenky vlády, za pomluvu. O to více, když Chau několikrát při dotazování prohlásil, že s ČLR sdílí její názory ohledně tohoto hnutí.“

„S ohledem na celkový kontext této veřejné diskuze tento soud dospěl k závěru, že sporná prohlášení vyjadřují oprávněné obavy a představují stanovisko, jež čerpá z faktické premisy a není vytvořené za účelem podezření zneužití k útoku na pověst pana Chaua," uvedl soud.

V srpnu 2006 Chau vytiskl 100 tisíc kopií speciální 32-ti stránkové brožury, bez jediné reklamy, a tu distribuoval celostátně, zdarma.

Noviny neměly žádné komentáře nebo typické zprávy, pouze články odsuzující Falun Gong, který je pronásledován komunistickým režimem v pevninské Číně.

Les Presses Chinoises měl normálně v oběhu pouze okolo 6 000 výtisků a byl distribuován pouze v Montrealu a přibližně 100 kopií putovalo do Ottawy.

Chen Yonglin, bývalý diplomat na čínském konzulátu v Sydney v Austrálii, který přeběhl do Austrálie, řekl při návštěvě Kanady v roce 2007, že čínští špioni a přední organizace jsou zde značně rozšířené.

„Je jasné, že listy Les Presses Chinoises spolupracují s čínským velvyslanectvím a konzulátem a staly se zde útočníky a propagandistickými nástroji čínské komunistické strany," řekl Chen.

Je velmi pravděpodobné, že náklady na tisk byly přímo financovány z čínského velvyslanectví a konzulátu – obsah, který se zdá být převážně produkovaný a poskytovaný čínskou komunistickou stranou," dodal Chen.

Chau popřel, že by se řídil příkazy čínských úřadů. Vylíčí svoji opozici vůči Falun Gongu jako osobní "křížovou výpravu".

Chau řekl, že usiloval o odstranění Falun Gongu v Kanadě, a zároveň se přiznal, že nedělal s praktikujícími Falun Gongu žádné rozhovory pro příběhy, které publikoval, a také ani nečetl knihy o učení Falun Gongu.

Ale podle jiných čínsko-jazyčných médií v Montrealu byla zdrojem prvních Chauových článků proti Falun Gongu žena jménem He Bing, která nabídla zaplatit „cokoliv“, aby dostala do čínsko-jazyčného tisku články namířené proti Falun Gongu.

Důvěryhodné zdroje prozradily Velké Epoše, že Canadian Security Intelligence Service (CSIS) vyšetřovala osobu He Bing a věří, že je čínskou agentkou.

Několik dalších čínských novin ji údajně odmítlo ještě před tím, než se její články objevily v Chauových Les Presses Chinoises.

V jejích článcích, které se objevily nejprve jako placené reklamy, obvinila He Bing praktikující Falun Gongu ze všeho možného, od sání krve a bestiality až k vraždám a sebevraždám. Nazývala praktikující Falun Gongu jako "duševně nemocné", "hloupé" a "pomatené".

Profesor univerzity v Montrealu David Ownby, expert v populární čínská náboženství, který o Falun Gongu prováděl expertní studii, nazval tato prohlášení "nepodloženou špínou vylitou na stránky papíru" a prohlásil, že neviděl nic, co by podporovalo obvinění vznesená paní He Bing.

Chau ovšem pokračoval ve vydávání stejného obsahu i poté, co mu dva soudy v Québecu nařídily, aby takovou činnost ukončil, a dokonce v některých článcích nazýval praktikující Falun Gongu jako "nepřátele státu".

V únoru 2001 vydal Chau svou první speciální edici proti Falun Gongu, která obsahovala petici, která vyzývá čínskou komunitu, aby se "sjednotila" v "odsouzení Falun Gongu."

He Bing se vrátila do Číny a byla v čínských státních médiích prezentována jako hrdinka ve válce proti Falun Gongu.

Chau se také stal celebritou svého druhu ve státním tisku pevninské Číny. Navštěvoval konference v Číně, které podporovaly "výměnu informací a obchodní spolupráci" mezi zámořskými a pevninskými čínskými médii. Státní média citovala Chaua, jak říká, že čínský režim "by měl posílit své spojení se zámořskou čínskou komunitou".

V srpnu 2006 Chau vydal svůj první celonárodní výtisk namířený proti Falun Gongu, jehož kopie šířil až na západ do Vancouveru.

Jeho snaha nezůstala bez povšimnutí. Do čtyř dnů poté, co se jeho "mimořádné vydání" dostalo do ulic, internetové stránky čínského Lidového deníku, což jsou oficiální noviny čínské komunistické strany, publikovaly zprávu, které chválila Chaua.

V létě roku 2007 Chau zveřejnil svůj čtvrtý výtisk časopisu Pravda (Truth) v Torontu s titulkem na hlavní stránce: "Končí platnost vaší Maple karty?“ (Karta pro pobyt v Kanadě) Zbývajících 15 stran výtisku obsahovalo pouze články útočící na Falun Gong.

small_United_Kingdom

Čtěte také: