Dopis doručen, princezna navrácena do jezerního paláce

Čchien-tchang Ťün vyráží do bitvy proti drakům z řeky Ťing-che. (Šao-šao Čen/The Epoch Times)
Čchien-tchang Ťün vyráží do bitvy proti drakům z řeky Ťing-che. (Šao-šao Čen/The Epoch Times)

Co se událo v první části

Dračí princeznu, třetí dceru dračího krále jezera Tung-tching, provdali za dračího prince od řeky Ťing-che. Byl nemilosrdný, krutý, bezcitný a tvrdohlavý, týral princeznu a spolu se svými rodiči ji nakonec vyhnal z paláce.

Mladý učenec Liou I slyšel princeznin smutný pláč a přišlo mu líto dívky v nesnázích. Vyslechl její strastiplný příběh a věděl, že je jediný člověk široko daleko, který jí může pomoci a doručit vzkaz jejímu otci, dračímu králi od jezera Tung-tching.

A protože jeho srdce bylo soucitné, opomenul své osobní zájmy (byl zrovna na cestě do Pekingu složit zkoušku císařského služebníka) a jeho ryzí charakter mu velel vydat se jinou cestou a tedy doručit zprávu dračí princezny - vzkaz, který napsala vlastní krví na kus látky utržený ze svých šatů.

Pokračování

Jezero se otevírá

Liou I se okamžitě vydal na cestu k jezeru Tung Tching. Nepočítajíc dny, šel neustále vpřed, dokud se nedostal až k jezeru.

Mladá princezna mu jasně popsala cestu i jak najít jejich palác ukrytý nedaleko vesnice na jižní straně jezera Tung Tching. Řekla mu, ať se místních zeptá na posvátný pomerančovník u jezera.

A že až k němu dojde, má na něj třikrát zaklepat, třikrát zatleskat a pak třikrát zvolat: „Tung Tching Ťüne, mám pro tebe vzkaz."

Liou I si princeznina slova dobře zapamatoval a udělal přesně to, co mu řekla. V tu chvíli se před ním náhle hladina jezera rozevřela a z ní k němu vystoupil malý tvor podobný krabovi. Zeptal se ho, co jej přivádí na toto místo a kdo mu prozradil onu kouzelnou formuli. Liou řekl v odpověď jen několik slov, a aniž by se podivné stvoření dále vyptávalo, pokynulo mu na znamení, aby jej následoval. Jak vstoupili do jezera, v místě, kde se hladina rozestoupila, voda se za nimi zavřela, ale průchod zůstal široký a navíc na něj nepadla ani jediná kapka vody.

Poté spatřil Liou I úchvatnou scenérii. Jeho oči ohromil pohled na překrásný palác obklopený nádhernými zahradami porostlými krásnými stromy a květy. Probudil se však záhy z okouzlení a spěchal doručit princeznin vzkaz dračímu králi.

Předal tedy Liou králi dopis psaný krví jeho dcery. Když král četl naléhavý vzkaz a poznal, do jaké svízelné situace uvrhl svoji drahou dceru, vtiskly se mu do očí slzy. Zpráva o utrpení milované princezny se okamžitě rozšířila po celém paláci.

Král však s draky od řeky Ťing-che udržoval dlouholeté přátelství, a tak se zdráhal přijmout rázná opatření. Avšak jiní jeho dvořané se měli okamžitě k činu. Náhle se zpoza plenty někdo přiřítil do síně, křičíc: „Bratře, zatímco tady váháš, naše dítě může umírat. Odcházím do Ťing-che."

Nelítostná bitva

Králův bratr Čchien-tchang Ťün od řeky Čchien-tchang byl sice vznětlivý, ale jeho srdce bylo přesto vřelé a laskavé. S vírou ve spravedlnost se nikdy nevyhnul příležitosti pomoci druhým. Když se dověděl o vážné situaci své neteře, okamžitě přispěchal do paláce.

Díky své povaze se vždy rozhodoval okamžitě a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Proměnil se ve velkého draka a za burácení hromů a šlehání blesků vyletěl vzhůru k oblakům. Když Liou I uviděl úchvatnou scénu zůstal stát v ohromení.

Za několik hodin byl Čchien-tchang Ťün zpět. V divoké bitvě zabil draky od řeky Ťing-che a třetí dračí princeznu přivedl zpět do paláce svých rodičů.

Bylo slyšet, jak jsou Čchien-tchang Ťün a jeho bratr šťastní, z jejich slov vycházela radost, uvolněnost a smích.

Pokračování...

small_United_Kingdom

 

Čtěte také:

Záchrana dračí princezny, část III.

Záchrana dračí princezny, část I.

Příběhy ze staré Číny: Kdo povýší ty, kdo mluví upřímně, získá cenné rady

Příběhy ze staré Číny: Rádce kárá krále i po smrti