Božské umění – vhled do geniality Shen Yun Performing Arts, část I.

Na Východě téměř zničena, na Západě povstává z popela podstata pradávné kultury. Tento článek je první částí devítidílné série, ve které budeme poznávat obrodu tradiční čínské kultury prostřednictvím hlubšího pochopení génia  uměleckého souboru Shen Yun Performing Arts.

Umění utvářené 5 000 let

Tanečnice souboru Shen Yun předvádí své umění v mezinárodní soutěži klasického čínského tance pořádané televizí New Tang Dynasty. (Taj Ping/The Epoch Times)
Tanečnice souboru Shen Yun předvádí své umění v mezinárodní soutěži klasického čínského tance pořádané televizí New Tang Dynasty. (Taj Ping/The Epoch Times)

Klasický čínský tanec je jednou z nejkomplexnějších, nejvýraznějších a nejnáročnějších uměleckých forem na světě. Oživit tuto bohy inspirovanou část kultury si vzal za své poslání newyorský soubor Shen Yun Performing Arts.

Po tisíce let byl v Číně tanec pěstován jako součást kultury u císařského dvora. Během všech těch let si s sebou Číňané nesli přesvědčení, že jejich tradiční čínská kultura je darem od Bohů. Klasický čínský tanec je součástí tohoto dědictví. Je to čistá, unikátní a komplexní umělecká forma, která se vyvíjela 5 000 let. Jak se časem dynastie měnily, každá éra vnesla do duše klasického čínského tance své klenoty.

„Jsou to takové kulturní základy, které si Číňané předávali jako poklad z generace na generaci až do dneška,“  říká paní H. Sue Kuo, viceprezidentka taneční akademie Fej Tchien – první školy v USA, která zajišťuje systematickou výuku klasického čínského tance na nejvyšší úrovni.

V Číně se mnohé tradice navzájem propojovaly, například bojová umění, lidový tanec a akrobacie. Jak plynul čas, utvořily se jednotlivé umělecké formy. Mnoho prvků tamní kultury se stalo součástí klasického tance a jeho výsledek, spolu s baletem, jednou z nejucelenějších tanečních škol světa s vlastními teoriemi, technikami, formami projevu.

Jádro klasického čínského tance sestává ze tří hlavních prvků – technika, forma a vystupování.


Video: Úvod do klasického čínského tance (anglicky)


Technika

Technickou část klasického čínského tance charakterizují efektní skoky, otočky, rozštěpy, salta a přemety. Tyto dovednosti můžeme nalézt i v jiných uměleckých formách, jako je gymnastika nebo akrobacie, ale ve skutečnosti pocházejí z klasického čínského tance.

„V tradiční čínské kultuře bylo bojové i civilní  vzájemně propojeno,“  říká pan Ku Jün, první taneční sólista a choreograf Shen Yun Performing Arts, a pokračuje: „Využívalo se to k odrážení útoků a podobně. To jsou ty nejpůvodnější cesty využití síly.

Při předávání z generace na generaci se tyto techniky bojových umění včlenily i do uměleckých vystoupení na císařském dvoře, a tedy i do klasického čínského tance.

Forma: Jak metoda vede pohyb

- Ve filosofii Východu mají rčení
‘krása je v zaoblenosti’. -

V klasickém čínském tanci se forma vztahuje především na pohyby a jejich dráhu. Koncept kruhu a oblých gest je základním prvkem formy a specifikem klasického čínského tance. Balet naproti tomu klade důraz na koncept přímky. 
 
Klademe důraz na důležitost toho, čemu říkáme ‘kulatost, zaoblenost’. Ve filosofii Východu mají rčení, že ‘krása je v zaoblenosti´. Dráha pohybů musí být kruhová,“  vysvětluje na jednom z videí souboru Jüng-čchia Čchen, první taneční sólista a choreograf Shen Yun Performing Arts.
 
Důraz se klade na integraci celého těla. Tanečníci se učí myslet na každý detail – jak jdou ruce nahoru a dolů, jak se hýbe tělo, hlava a oči, jak správně dýchat, kde jsou „odpočinková“ místa – všechno tohle tvoří jediný pohyb.

Forma v klasickém čínském tanci nepředstavuje jen pohyb, jde také o metodu. Pohyb jako takový zahrnuje klíčové prvky: vytáčení, naklonění, zaoblenost a ohýbání. Vnitřní složitost tohoto systému se odhaluje ve vrstvách, zatímco na povrchu se jeví jednoduše, příjemně a elegantně.

Jednoduchý půvab klasického čínského tance spočívá v projevu a významu. Tato typická črta je vytvořena s důrazem na jedinečnou vlastnost fyzické "jün", neboli nepřesně řečeno „vystupování“.

Vystupování: Jak duševno vede formu

Tanečnice při vystoupení na mezinárodní soutěži klasického čínského tance pořádané televizí New Tang Dynasty. (The Epoch Times)
Tanečnice při vystoupení na mezinárodní soutěži klasického čínského tance pořádané televizí New Tang Dynasty. (The Epoch Times)

Vystupování v klasickém čínském tanci můžeme asi nejlépe popsat jako druh vnitřního rozpoložení. Tanečník přidává do každého pohybu hloubku citového projevu zvýrazněním dechu, upřenosti, vlastního kouzla a dalšími nehmatatelnými prvky. Kombinace těchto prvků může vnést do stejného pohybu rozličné významy a energii, v závislosti na interpretované postavě.

Například Mulan je velmi charakteristická postava,“ popisuje první taneční sólistka a choreografka Shen Yun, Michelle Žen. „Tato žena je na bojišti generálem, takže její pohyby odráží sílu a důstojnost. Ale v momentě, kdy se doma stará o svého zestárlého otce, stejné pohyby ukazují pokornou mladou ženu.

Všechny postavy vylíčené v epických čínských příbězích mají vnitřní hloubku a reprezentují univerzální hodnoty. Proto, aby byl tanečník schopný úplně ztělesnit tyto hodnoty, musí mít  jejich hluboké pochopení. Tanečník, který postrádá úctu k rodičům, odvahu, respekt a další čestné povahové rysy, by nemohl vykonávat roli slavných postav čínské historie.

Jestli chcete být v čínském tanci dobří, potřebujete tyto tradiční hodnoty,“ vysvětluje  Chelsea Cai ve svém profilu na webu Shen Yun Performing Arts. „Není to jen něco povrchního, skutečně potřebujete něco vnitřního a hluboké porozumění, abyste mohli  vyjádřit něco pěkného navenek.

Téměř všechny taneční vystoupení z pevninské Číny tuto ústřední vlastnost, to jest kultivované vystupování nezbytné pro opravdové umění, postrádají. „Po kulturní revoluci to na povrchu vypadalo, že tam ještě klasický čínský tanec je, ale  vnitřní smysl tradiční kultury byl nahrazen velebením komunismu," řekl Jüng-čchia Čchen.

Upoutávka pro připravované turné v roce 2014

(30 sekund)

 

Shen Yun: Sezóna 2014 začíná!

 


Velká Epocha je mediálním partnerem Shen Yun Performing Arts.

English

 

Čtěte také:

Orchestr Shen Yun: Probuzení smyslů sjednocením dvou hudebních tradic (2/9)

Kouzlo digitální projekce Shen Yun (3/9)

Čínský etnický tanec: Pohled na čínskou rozmanitost (4/9)

Čínské mýty a legendy ožívají v představeních Shen Yun (5/9)

Kostýmy Shen Yun – objevte umění čínského odívání (6/9)

Rekvizity Shen Yun: Co dělá dámu dámou, mnicha mnichem nebo válečníka válečníkem (7/9)

Pátrání po dávné kultuře Číny

Mezi nebem a člověkem existuje spojení, řekl švýcarský obchodní ředitel po zhlédnutí představení Shen Yun v Curychu