20122122_vystava
Návštěvníci z vernisáže výstavy. (Z. Danková)

Vysočina - V pátek 16. března se v Zámecké konírně moravskobudějovického zámku konala vernisáž obrazů Neochvějná statečnost. Velkolepý prostor upravených původních zámeckých maštalí umožnil  vyniknout zde celé sbírce obrazů, jež putuje po ČR. Také poskytl obrazům dobré světlo a návštěvníkům výstavu zpřístupnil i po dobu víkendů.

Obrazy, jejichž autory je skupina zahraničních umělců, vyjadřují krásu a hloubku principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti - a v protikladu také krutost pronásledování a pošlapávání lidských práv, které zatím čínský režim popírá.

20122122_vystava3
Obraz Lotosová svíčka, autorka Siao-pching Čchen.

Když Městské kulturní středisko v Moravských Budějovicích nabídlo možnost jejich vystavování bezplatně,  podílí se tak na zveřejnění pravdy o jednom nespravedlivém pronásledování. Zásluha, že více lidí pozná pravou skutečnost o pronásledování duchovní disciplíny Falun Gong, je nesporná.

Na vernisáž přišlo asi třicet lidí, většinou staršího ročníku. Někteří vůbec netušili, že se tohle v Číně děje. Kladli otázky, zajímali se o vznik obrazů a co je Falun Gong. Někteří znali knihu právníka Kao Č ´-šenga.

Návštěvníci výstavy pak mohou pomoci podepsáním petice či jiným apelem.

20122122_vystava2
Výstavu navštívil také akad. malíř a ilustrátor Josef Kremláček z Třebíče. (Z. Danková)