Nebeské umění – Okno do geniality Shen Yun Performing Arts, část II.

Na Východě téměř zničena, na Západě povstává z popela podstata pradávné kultury. Tento článek je druhou částí devítidílné série, ve které budeme poznávat obrodu tradiční čínské kultury prostřednictvím hlubšího pochopení génia loci uměleckého souboru Shen Yun Performing Arts.

Orchestr Shen Yun

20120328_sy
Siao-čchun Čchi působí v orchestru Shen Yun jako sólistka na erhu. Svým mistrovstvím okouzlila publikum na celém světě. Erhu v jejích rukou vydává melancholický zvuk, který je úchvatně krásný a strhující. (Shen Yun Performing Arts)

Odlišné zvuky tradičních čínských a klasických západních nástrojů vychází z  rozdílného původu. Jejich charakteristiky a časování je téměř nemožné sladit, ačkoliv průkopnickému orchestru newyorského souboru Shen Yun Performing Arts se to v roce 2007 povedlo. 

Orchestr Shen Yun dokázal harmonicky propojit západní orchestr s klasickými čínskými nástroji, čímž představil novou hudební sféru tolik oceňovanou celosvětovým publikem. Shen Yun se pyšní třemi kompletními orchestry, které doprovázejí jejich tři taneční složky.

Hudební tradice Východu i Západu vyvolávají každá řadu emocí a pocitů. Zatímco západní orchestr stupňuje energii a působí velkolepě, východní nástroje přináší spletitý zvuk charakteristický pro jedinečnou hudební tradici Číny.

„Dokázat ztělesnit každou z těchto dvou velkých hudebních kultur a zároveň je skloubit v jednotný hudební celek je jedinečným rysem skladeb Shen Yun,“ říká skladatel souboru Ťün-i Tchan.

Východ a Západ, staré a nové

Čínská hudební tradice má historii několika tisíc let. Ve srovnání s ní je vážná západní hudba relativně mladá. Bohaté filozofické a duchovní tradice Číny jsou hluboce zakořeněné i v „srdci“ její hudby. Nevztahuje se to pouze k vlastnostem samotného zvuku a hudební kompozici. Tyto stopy najdeme dokonce i v konstrukci každého nástroje.

 

„Vezměme si jako příklad pipu. Je dlouhá tři stopy a pět palců: číslo „tři“ symbolizuje nebesa, zemi a člověka." — skladatelka a hráčka paní Ťing Süan.

„Vezměme si jako příklad pipu. Je dlouhá tři stopy a pět palců. Trojka symbolizuje nebesa, zemi a člověka, pětka symbolizuje pět základních prvků čínské filozofie – kov, dřevo, vodu, oheň a zemi. Zároveň má čtyři struny, které představují čtyři roční období,“ poodkrývá hlubší významy nástroje paní Ťing Süan, skladatelka a hráčka na pipu v orchestru Shen Yun Performing Arts.

„Jako další příklad může posloužit dvojice nástrojů flétna a pipa, které často hrávají spolu. Za tímto spojením je myšlenka páru draka a fénixe, což má přinášet štěstí. Flétna je symbolem draka, pipa představuje fénixe,“ vysvětluje paní Süan. Tato bohatá symbolika byla po tisíciletí součástí čínské kultury. I když prostupuje každou oblastí života, patrná je především v umění, které bylo vždy považované za dar z nebes.

„Tónové vlastnosti čínských hudebních nástrojů jsou také úzce spjaty s čínskou filozofií. Tradiční čínská kultura zdůrazňuje, že všechny věci mají ducha. V hudbě to odráží myšlenku, že každý tón je živý,“ říká paní Ťing Süan.

K vytvoření výjimečné úrovně dramatičnosti, výmluvnosti a hloubky jsou v hudebních dílech Shen Yun využity silné stránky obou hudebních tradic. „Když je v tanečním příběhu pasáž vykreslující velkolepost, přiložíme velký důraz na západní nástroje. Když je potřeba vykreslit orientální pocity nebo scény, použijeme čínské nástroje, jako erhu, bambusovou flétnu a pipu, které dokážou vyjádřit hlubší emoce nejlépe,“ řekla pro Velkou Epochu dirigentka orchestru Shen Yun paní Čch'-a-Čch' Lin.

Tanec a hudba: Nebývalé sladění

Při vystoupeních Shen Yun sklízí ovace jak hudební, tak taneční těleso souboru. Je zde ale ještě jeden článek mezi hudbou a tancem, díky kterému je tohle možné, a tím je dirigent.

„Orchestr byl vynikající,“ - Colin Clarke, věhlasný dirigent z Ontaria.

„Orchestr byl vynikající,“ řekl pro Velkou Epochu po loňském vystoupení Colin Clarke, věhlasný dirigent z Ontaria, a dodal: „Je to velmi aktivní. Hudebníci následují dirigenta. Dirigent musí sledovat nejen hudebníky, ale i představení na jevišti. Takže načasovat orchestr tak, aby ladil s tanečníky, je opravdu těžký úkol,“ dodal Clarke.

Překračujíc techniku, překračujíc umění

Laická veřejnost, která vystoupení zhlédla, a stejně tak lidé z hudební branže, oceňují orchestry Shen Yun za jejich umění přesáhnout sféru hudby a uspokojit smysly.

„Popadal jsem dech. Téměř jsem se neodvažoval dýchat. Bylo to nádherné,“ řekl Touve Ratovondrahety, pianista Ballet Opera House of Paris poté, co zhlédl vystoupení v Paříži. „Dnes večer jsem zjistil, že všechna gesta, hudební tóny a prostě všechno mělo svůj význam. Je to jak pozvánka k objevování spirituality“.

Dosáhnout takových věcí není jen otázkou techniky. I když hudebníci z orchestrů Shen Yun prošli věhlasnými symfonickými orchestry a konzervatořemi, k dosažení mimořádných výsledků je vede jednoduchá filozofie.

V promovideu na webu Shen Yun se říká, že Číňané vždy věřili, že k vytvoření skutečného umění je potřeba, aby byl člověk uvnitř krásný a čistý. Umělci, básníci a lidé všech společenských vrstev dřív dbali na ctnost, studium a meditaci. Všichni účinkující v Shen Yun Performing Arts se této zásady pevně drží. Výsledkem je představení hodno svého titulu. Shen Yun totiž v překladu znamená „nebeská krása“.

„Aranžmá je geniální.“ - Sary Dowidar, mezinárodní dirigent a skladatel.

 

> VIDEO SHEN YUN ORCHESTRA

 

Velká Epocha je mediálním sponzorem Shen Yun Performing Arts. Shen Yun orchestr vám také přiblíží video na shenyunperformingarts.org.


small_United_Kingdom

 

Čtěte také:

Úvod do klasického čínského tance (1/9)

Kouzlo digitální projekce Shen Yun (3/9)

Dirigent orchestru: Shen Yun předvádí nebeské umění

Pianistka Divine Peforming Arts: Přinášet divákům to nejlepší

Erhu: Jednoduché, a přesto božské

Příběh tibetského tenoristy a člena souboru Shen Yun

Shen Yun je krásné dílo, říká operní pěvkyně

Předsedkyně filharmonické asociace: Mnozí diváci při Shen Yun plakali

Majitelka orchestru a hudební odbornice okouzlena vystoupením sboru Shen Yun

O Shen Yun s Peterem H. Gistelinckem, veleúspěšným ředitelem komorního orchestru

Shen Yun: Na stupnici od 1 do 5 je to šestka, říká profesionální houslista

Ředitel hudební a taneční společnosti inspirován Shen Yun

Prezident značky klavírů Steinway and Sons se naladil na vlnu Shen Yun

Pianista Rodolfo Gramcko o Shen Yun: Nedá se to vyjádřit slovy

Rekvizity Shen Yun: Co dělá dámu dámou, mnicha mnichem nebo válečníka válečníkem (7/9)