Čou Jung-kchang . (Prakash Singh / AFP / Getty Images)
Čou Jung-kchang . (Prakash Singh / AFP / Getty Images)

Před vstupem do světa politiky pracoval Čou Jung-kchang (nar. 1942) téměř 30 let na ropných polích.

Obecně se uvádí, že poté, co jeho první manželka zemřela při automobilové nehodě, požádal  Čou o ruku neteř bývalého čínského prezidenta Ťiang Ce-mina, aby tak „promazal kola“ na své cestě do vedení komunistické strany Číny.

V roce 1998 opustil Čou Jung-kchang svou pozici v čele Čínské národní ropné společnosti a byl jmenován ministrem pozemků a zdrojů (minister of land and resources). O rok později se stal Čou stranickým vůdcem v provincii S'-čchuan.

V roce 1999 připravoval tehdejší prezident Ťiang Ce-min celostátní kampaň, která nakonec zasáhla celou Čínu i část světa. Jako svého relativně důvěryhodného společníka si Ťiang Ce-min zvolil právě Čou Jung-kchanga.

Jeho kampaň obsahovala tvrdý úder proti náboženským skupinám v zemi, který zasáhl zejména početnou 70milionovou skupinu následovníků Falun Gongu (též známého jako Falun Dafa). Ťiang Ce-min prohlašoval, že Falun Gong zničí během tří měsíců celostátní kampaně.

V době, kdy byl vůdcem strany v provincii S'-čchuan, vypsal Čou Jung-kchang finanční odměny pro jednotlivé zaměstnance věznic, pracovních táborů a veřejné bezpečnosti, kteří měli aktivní přístup při takzvaném „převychování“ následovníků Falun Gongu, které zahrnovalo mučení a vymývání mozků zatčeným praktikujícím Falun Gongu. Informace o „napravovacích praktikách“ od začátku policejního pronásledování jsou zveřejňovány na stránkách Clearwisdom a Minghui.

Během jeho působení bylo v provincii S'-čchuan v důsledku represí zaznamenáno nejméně 217 potvrzených úmrtí praktikujících Falun Gongu v důsledku mučení a zneužívání. V souvislosti s těmito represemi je provincie S'-čchuan označována za oblast s nejvážnějšími případy porušování lidských práv.

Nejedná se pouze o fyzické napadání nepohodlných skupin obyvatel, ale také o jejich existenční znevýhodňování – nucené propouštění ze zaměstnání, zamezení vzdělání, vysoké pokutování a odebírání majetku, obtěžování, sledování, domácí vězení, časté zatýkání a podobně.

Stránka Clearwisdom zveřejnila informace, že oficiální dokumenty, které unikly z Úřadu 610, uvádějí, že tento stranický orgán zřídil Ťiang Ce-min za účelem vymýcení Falun Gongu. Dále uvádí, že do čela úřadu byl jako ředitel jmenován Luo Kan, který úřad zastával od roku 1998 do roku 2007. Na jeho místo byl v roce 2007 dosazen Čou Jung-kchang, který vede úřad dodnes.

Čou i Luo vydali podle Clearwisdom oba povolení pro policejní složky "provádět lékařské zákroky při napravování praktikujících Falun Gongu v případě potřeby". Podle údajů zveřejněných na stránkách zemřelo v důsledku aplikování injekcí s léky poškozujími centrální nervovou soustavu 11 praktikujících Falun Gongu. Během jeho návštěvy Spojených států v roce 2001 byla na Čou Jung-kchanga podána praktikujícími Falun Gongu žaloba za zločiny proti lidskosti.

Vzhledem k jeho aktivní účasti na Ťiang Ce-minově celostátní kampani proti Falun Gongu byl Čou Jung-kchang v prosinci 2002 povýšen na pozici šéfa Ministerstva veřejné bezpečnosti, ačkoli neměl v této oblasti žádné zkušenosti.

Podle Světové organizace za vyšetření perzekuce Falun Gongu (WOIPFG) v době, kdy byl Čou Jung-kchang jmenován v listopadu 2001 zástupcem ředitele Úřadu 610, „obohatil“ postupy instituce o strategii, kterou používal proti Falun Gongu na svém postu v provincii S'-čchuan. S'-čchuanský model se tehdy začal podle WOIPFG praktikovat na celostátní úrovni.

Ve stejné době Čou Jung-kchang úspěšně vstoupil do ústředního orgánu komunistického režimu. Jako člen politbyra a sekretariátu Ústředního výboru strany byl Čou zapojen do personálních rozhodnutí týkajících se strany i státu.

V roce 2007 byl Čou Jung-kchang povýšen do čela politického a legislativního výboru komunistické strany, kde dostal na starost dohled nad všemy orgány vynucujícími právo. Jeho široká kompetence obsahovala řízení zpravodajských služeb, veřejného pořádku, bezpečnosti, soudů a prokuratur.

V této nové pozici řešil Čou Jung-kchang různé úkoly. Řídil potlačování protestů rodičů dětí, které zemřely v důsledku zřícení nekvalitních školních budov při zemětřesení v provincii S'-čchuan v roce 2008. Po častých zprávách o protestech mnichů, kteří se na protest upalovali, inicioval vyslání vojska do Tibetu. Také podpořil postup získávání zámořských čínských studentů pro práci pro zpravodajské služby.

List New York Times uvedl, že podle několika uniklých amerických depeší, které se objevili na Wikileaks stál Čou Jung-kchang také za kybernetickými útoky na internetový vyhledávač Google.

Podle zdrojů deníku The Daily Telegraph kontroluje Čou Jung-kchang také monopol na čínském trhu s naftou.

 

Čtěte také:

Vrchní velitel policejních složek Čou Jung-kchang pravděpodobně prohrál boj o moc

Čou Jung-kchangova rodina si korupcí přišla na závratné jmění

Podle Ku Kchaj-laj má být iniciátorem puče Čou Jung-kchang (video)

Na pronásledování právníka Čchen Kuang-čchenga osobně dohlížel státní šéf policie. Režim to stálo už miliony

Čou Jung-kchang, jeden z nejmocnějších mužů Číny, zbaven kontroly nad policií

Číňané volají po zrušení všemocného orgánu, který řídí policii a soudy

Průběh nezdařilého puče v Pekingu – podrobná analýza

Čína: Konec jedné vládní frakce – tři členové politbyra údajně zatčeni